Jump to content
T-PAGEANT.COM
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt

█ ▌█ ▌█ ▌ MISS MARDOO UNIVERSE THAILAND 2020 : TOP5 ANNOUNCEMENT & TOP5 COMPETITION █ ▌█ ▌█ ▌


Recommended Posts

k6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

congratulate  No.5

 

 

103.jpg

 

 

77.jpg

Link to comment
Share on other sites

 

112.jpg

 

117.jpg

 

คำนี้คือคำที่เราทุกๆคนได้ยินมานานมากๆแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นปู่ พ่อ แม่จนกระทั้งรุ่นของเรา เราก็ยังคงได้ยินคำนี้ ถ้าให้อธิบายตรงๆคือ ปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น อาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรนะคะแต่ที่จริงแล้วนี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ยังไม่ได้รับความสนใจหรือแก้ไขอย่างจริงจังสักทีถึงแม้จะมีกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม อนุสัญญาต่างๆ การรณรงค์ หรือแม้กระทั้งการให้ความรู้ ทุกๆกิจกรรมเป็นไปเหมือนเดิม อุตสาหกรรมต่างๆล้วนที่จะเพิกเฉย เพียงเพราะว่าเข้ามุ่งเน้นผลประโยชน์มากกว่า การมีจิตสำนึกต่อโลก คำว่า ผู้ใหญ่ขโมยอนาคตของเด็กๆ นั้น ไม่เกินจริงเลย การสอนให้เด็กๆปลูกต้นไม้ แยกขยะ ประหยัดไฟ นั้นแต่พวกคุณยังตัดตันไม้ กำจัดของเสียโดยไม่ผ่านกระบวนการบำบัด หรือกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ Global warming รุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่ออนาคตที่ส่งผลต่อคนรุ่นต่อไปๆที่ต้องได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เขาไม่ได้ทำ ในตอนนี้เราทำเพียงได้แค่เลือกว่าจะทำหรือไม่ทำ แต่จะดีกว่ามั้ยถ้าเราจะลงมือทำเห็นแก่ตัวเอง เห็นแก่เพื่อนร่วมโลก เห็นแก่อนาคตของเด็กๆที่จะต้องเติบโตบนโลกต่อๆไป

Link to comment
Share on other sites

 

111.jpg

116.jpg

 

According to Cambridge dictionary, democracy means the belief in freedom and equality between people, or a system of government based on this belief, in which power is either held by elected representatives or directly by the people themselves. I am honored to live in Thailand, one of the most democratic countries in the world. Democracy can stabilize politics.Promoting democracy, upholding civic responsibility, social discipline and discipline; criticize and severely punish acts that violate the people's right to mastery Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, a world cultural celebrity once said: "Democracy is about making people open their mouths, don't let people be afraid to open their mouths, but it's even more dangerous when people don't want to open their mouths anymore."

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

115.jpg

 

120.jpg

Beauty is in the eyes of the beholder". Everyone's standards of beauty are not the same, each era's standards of beauty are also different. Beauty is something that cannot be standardized, it is a subjective attribute that varies from person to person. Today, women are forced to fulfill many expectations from society. For women, standards of beauty are dominated by society. Unknowingly, many people tend to judge women's beauty mainly by their physical appearance. Therefore, it is putting pressure on modern women. We need to broaden our view of beauty, there is no definite standard for beauty, the standard of beauty should be determined by ourselves. We need to believe that beauty comes from within. Every woman is beautiful. Don't let society pressure you. Confident, independent, self-reliant, strong women who go up with their own feet will add the freshest colors to this life, you are already the standard for a beauty.
 

Link to comment
Share on other sites

 

113.jpg

 

118.jpg

การศึกษาไทยในปัจจุบันมีการจัดการศึกษาตามบริบทของการจัดการศึกษาอันเป็นไปตามแผน

การศึกษาของชาติคือ พัฒนาคน พัฒนาครูอาจารย์ พัฒนาสังคม ในหลากหลายรูปแบบที่เน้นการมีส่วน

ร่วมขององค์กรภาครัฐและเอกชน เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นด้านอาชีวศึกษามากขึ้น การมุ่งเน้นให้มีการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปริญญาตรีเพื่อเน้นการมีงานททำโดนอาศัยปัจจัยหลักในองค์กรหลักจาก

ภายนอกหลายปัจจัยเช่น ปัจจัยด้านเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจด้านระบบราชการด้านการเมืองการปกครอง

ด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งส่งผลให้จัดระบบบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการรูปแบบใหม่ โดยบูรณาการ

องค์กรหลักของกระทรวงทั้ง 5 องค์กรหลัก โดยให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด กระจาย

อำนานไปสู่ส่วนภูมิภาคไปยังศึกษาธิการภาค 1-18 โดยแต่ระภาคจะประกอบไปด้วยกลุ่มจังหวัด ในแต่ละ

จังหวัดมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นฝ่ายกำกับดูแลหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด เขตพื้นที่และสถานศึกษา

ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจโดยให้มีการกำกับควบคุมดูแลกันอย่างเป็นระบบมากขึ้น

Link to comment
Share on other sites

 

114.jpg

 

 

 

 

119.jpg

 

The pressure of many events whether it's about work social environment and personal matters As a result, people have increased stress. have more psychological problems The suicide rate has increased. The rate of people suffering from stress and depression is increasing worldwide.

 

Therefore, mental health is as important as physical health. Because it affects thinking, feeling, and coping with stress and problems in life, Thailand and many other countries often fail to focus on adequate and standardized mental health care. Many people are biased towards mental illness, and patients are often stigma and discrimination. Going to treatment is also seen as a shame. If I become Miss Mardoo Universe THAILAND, I will provide prompt assistance and support for the promotion of mental health and the development of mental health services and academics.

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, น้องปั่มป๊ามมม said:

 

YASSSSS

k5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102.jpg

 

 

73.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, น้องปั่มป๊ามมม said:

GREAT

111.jpg

116.jpg

 

According to Cambridge dictionary, democracy means the belief in freedom and equality between people, or a system of government based on this belief, in which power is either held by elected representatives or directly by the people themselves. I am honored to live in Thailand, one of the most democratic countries in the world. Democracy can stabilize politics.Promoting democracy, upholding civic responsibility, social discipline and discipline; criticize and severely punish acts that violate the people's right to mastery Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, a world cultural celebrity once said: "Democracy is about making people open their mouths, don't let people be afraid to open their mouths, but it's even more dangerous when people don't want to open their mouths anymore."

 

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, น้องปั่มป๊ามมม said:

 

114.jpg

 

 

 

 

119.jpg

 

The pressure of many events whether it's about work social environment and personal matters As a result, people have increased stress. have more psychological problems The suicide rate has increased. The rate of people suffering from stress and depression is increasing worldwide.

 

Therefore, mental health is as important as physical health. Because it affects thinking, feeling, and coping with stress and problems in life, Thailand and many other countries often fail to focus on adequate and standardized mental health care. Many people are biased towards mental illness, and patients are often stigma and discrimination. Going to treatment is also seen as a shame. If I become Miss Mardoo Universe THAILAND, I will provide prompt assistance and support for the promotion of mental health and the development of mental health services and academics.

 Crown Only

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...