Jump to content
T-PAGEANT.COM
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt

รับสมัครชิง มง Miss Thailand World 2021 เป็นทางการ


Recommended Posts

อายุของผู้เข้าประกวด เป็น 16 – 27 ปี

คุณสมบัติเรื่องความสามารถด้านการใช้โซเชียลมีเดียเข้าไปด้วย

สาวสวย โปรไฟล์ดี มีความสามารถ รีบตรวจสอบคุณสมบัติ และเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อสมัครเป็นตัวแทนสาวไทย

เดินทางไปชิงมงกฏ Miss World ที่ประเทศเปอร์โตริโก้

ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. – 16 ธ.ค. นี้

 

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด Miss Thailand World 2021

1. มีสัญชาติไทย โดยเกิดในประเทศไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว

2. เพศหญิงโดยกำเนิด

3. มีวันเกิดตามบัตรประชาชนระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2548

4. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร

5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

6. สถานะโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรม ทางศาสนาหรือพิธีการใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อน จนถึงในระหว่างการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2021 รวมทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์หรือรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ (หากได้รับตำแหน่งดังกล่าวจากการประกวด)

7. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติ ความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่าง ในลักษณะอื่นใด อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งใดๆ ในการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์

8. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

9. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้อง กับความงาม

10. มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

11. มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งในประเทศไทย

12. มีคุณสมบัติในการได้รับวีซ่า (และไม่ถูกต้องห้าม) เข้าประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศเจ้าภาพการประกวดมิสเวิลด์ 2021 ไม่ว่าจะจัดขึ้นที่ใด (ข้อมูลปัจจุบันคือประเทศเปอร์โตริโก)

13. ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ หรือมิสเวิลด์ หรือการประกวดอื่นใดที่อาจได้รับมอบหมาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรง ตำแหน่งใดๆ หากได้รับจากการประกวดดังกล่าว หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขหรือสัญญาใดๆ หากได้รับตำแหน่ง

14. ผู้เข้าประกวดต้องมีบัญชีโซเชียลมีเดีย Facebook, Instagram และ Tiktok สถานะสาธารณะ และมีการใช้งานตามความเหมาะสม ณ ปัจจุบัน

 

 

 

https://web.facebook.com/MissWorldThailand/

 

https://corporate.teroasia.com/concerts-events/missthailandworld/newsdetail.php?content_id=1495&fbclid=IwAR0wIFpeHsXtCT5h6jdh99V2bM-__FAu1umyuYGQe7VS8vO7a51bIhrX2X0

 

 

 

siMoZD.jpg

 

 

siMNd0.jpg

 

 

siIFAJ.jpg

siMrr8.jpg

Link to comment
Share on other sites

คนที่เลือกเอารูปนี้มาคื่อตั้งใจจะแกงเขาใช่ไหม

ลงในอินสตาร์​แกรมMTWเอง...

ถ้าแกง... ก็แกงในกองเอง...

นางคงเอาหน้าหลบ...ไม่ได้หรอก...

Link to comment
Share on other sites

สวยภาพถ่าย (ที่ไม่ซูมหน้า) แต่เดินง่อย

จับไมค์แล้วพูดเหมือนอมคูก้าตลอดเวลา งืมๆงำๆ พักก่อนค่ะ

Link to comment
Share on other sites

สวยภาพถ่าย (ที่ไม่ซูมหน้า) แต่เดินง่อย

จับไมค์แล้วพูดเหมือนอมคูก้าตลอดเวลา งืมๆงำๆ พักก่อนค่ะ

นางฟ้าจากภายใน จูไม่เสียเวลานั่งส่อง
Link to comment
Share on other sites

นางสาวเชียงใหม่...

ชิงมงMTW2021...

 

โปร์ไฟล์​ดีเลิศ...

 

ว่าที่เภสัชกรหญิงชนนิกานต์ สุพิทยาพร

นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2564

กำลังศึกษาชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อายุ 23 ปี

- อดีตนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2562

- รองประธานคณะกรรมการยุวชนประชาธิปไตย ภาคเหนือ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

- เยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ปี 2560

- มีความสามารถด้านการสื่อสารด้วยภาษามือ และภาษาเบรลล์ พร้อมทั้งสื่อสารภาษาอังกฤษ ,ภาษาเกาหลี

- ได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการแข่งขันYouth Ecospenity Dialogue ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 YED Ecosperity Inovation Challenge

- ผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมการประกวด Miss Thailand World 2021

 

sRUneR.jpg

 

sRUazI.jpg

 

sRqu8S.jpg

 

sRqjsl.jpg

 

sRqUNZ.jpg

 

sRqqQI.jpg

 

sRUmev.jpg

 

sRqxpu.jpg

 

sRUIbN.jpg

 

sRqd4Q.jpg

Link to comment
Share on other sites

นางสาวเชียงใหม่...

ชิงมงMTW2021...

 

โปร์ไฟล์​ดีเลิศ...

 

ว่าที่เภสัชกรหญิงชนนิกานต์ สุพิทยาพร

นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2564

กำลังศึกษาชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อายุ 23 ปี

- อดีตนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2562

- รองประธานคณะกรรมการยุวชนประชาธิปไตย ภาคเหนือ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

- เยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ปี 2560

- มีความสามารถด้านการสื่อสารด้วยภาษามือ และภาษาเบรลล์ พร้อมทั้งสื่อสารภาษาอังกฤษ ,ภาษาเกาหลี

- ได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการแข่งขันYouth Ecospenity Dialogue ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 YED Ecosperity Inovation Challenge

- ผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมการประกวด Miss Thailand World 2021

 

sRUneR.jpg

 

sRUazI.jpg

 

sRqu8S.jpg

 

sRqjsl.jpg

 

sRqUNZ.jpg

 

sRqqQI.jpg

 

sRUmev.jpg

 

sRqxpu.jpg

 

sRUIbN.jpg

 

sRqd4Q.jpg

มงแน่นอน เชียร์ค่ะ

Link to comment
Share on other sites

นางสาวเชียงใหม่...

ชิงมงMTW2021...

 

โปร์ไฟล์​ดีเลิศ...

 

ว่าที่เภสัชกรหญิงชนนิกานต์ สุพิทยาพร

นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2564

กำลังศึกษาชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อายุ 23 ปี

- อดีตนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2562

- รองประธานคณะกรรมการยุวชนประชาธิปไตย ภาคเหนือ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

- เยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ปี 2560

- มีความสามารถด้านการสื่อสารด้วยภาษามือ และภาษาเบรลล์ พร้อมทั้งสื่อสารภาษาอังกฤษ ,ภาษาเกาหลี

- ได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการแข่งขันYouth Ecospenity Dialogue ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 YED Ecosperity Inovation Challenge

- ผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมการประกวด Miss Thailand World 2021

 

sRUneR.jpg

 

sRUazI.jpg

 

sRqu8S.jpg

 

sRqjsl.jpg

 

sRqUNZ.jpg

 

sRqqQI.jpg

 

sRUmev.jpg

 

sRqxpu.jpg

 

sRUIbN.jpg

 

sRqd4Q.jpg

สาวเภสัชงาม จะตามรอยพี่บิ้นท์ไหม
Link to comment
Share on other sites

สะใภ้มาก นสเชียงใหม่เลี้ยวหัวไปลง MTW แล้วรึ สงสัยคงคิดว่าต้านตัวเก็ง MUT ปีนี้ไม่ไหว

ยังไงก็ไม่ไหว กี่ปีๆมาก็ไม่ไหว ไปทางอื่นดีแล้ว

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...