Jump to content
T-PAGEANT.COM
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt

»»◈ꕥ◈ MISS T-JAMAICA WORLD 2020 : TOP5 FINAL PRESENTATION ◈ꕥ◈««


ALEX.ORG
 Share

Recommended Posts

04.jpg

 

 

05.jpg

 

 

:: PETE ::

 

Welcome back to Miss T-Jamaica World 2020 pageant LIVE! from TELEMAKU. This is the Presentation round of Top5 Miss T-Jamaica World. They will present their own beauty in their evening gowns and they will show flair in answering the question. And of course, this round will be a very important round. to let us know who will be the winner.

All right! Ladies and gentlemen, please welcome all our ladies  to the stage!!

Link to comment
Share on other sites

41.jpg

 

46.jpg

 

05.jpg

 

:: PETE ::

 

Alright so we will being the final interview of Miss T-Jamaica World 2020 right now! 
Okay! This is your final question in Miss T-Jamaica World 2020 ..."We all know that the COVID-19 pandemic has changed our lives. In your opinion, what is the thing that would not be changed and why?"

 

 

"เราต่างก็รู้ว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปเรียบร้อยแล้ว ในความคิดของคุณอะไรที่ไม่ควรถูกเปลี่ยนแปลงไป และเพราะอะไร ?"

Link to comment
Share on other sites

01.jpg
 
02.jpg
 

:: PETE ::

 

"We all know that the COVID-19 pandemic has changed our lives. In your opinion, what is the thing that would not be changed and why?"

 

"เราต่างก็รู้ว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปเรียบร้อยแล้ว ในความคิดของคุณอะไรที่ไม่ควรถูกเปลี่ยนแปลงไป และเพราะอะไร ?"

 

 

03.jpg
 
Davina :
 
We all know that the COVID-19 pandemic has changed our lives. In my opinion, reality would not be changed. The economy is damaged, so are people and property. The Covid-19 pandemic is causing great difficulties for the world. Currently as a doctor on the front lines of the fight against the epidemic, I have been feeling the things we are facing most deeply. That's what happened and we can't change it. But what we need to do now is not to stand and suffer, to stand up, overcome those thorny obstacles and move forward. Let's join hands to save the future from the pandemic and improve the global economy.
 

Điều tôi nghĩ sẽ không đổi đó chính là thực tại. Kinh tế thì bị thiệt hại, người và tài sản cũng như vậy. Đại dịch Covid – 19 đang gây ra sự khó khăn rất lớn cho toàn cầu. Hiện đang là một bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch thì tôi đã, đang cảm nhận được những điều chúng ta đang phải đối mặt một cách sâu sắc nhất. Đó là những thứ đã diễn ra và ta không thể nào thay đổi được. Nhưng điều chúng ta cần làm hiện giờ không phải là đứng im chịu trận mà phải đứng lên, vượt qua những trở ngại chông gai đó và tiến về phía trước. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay để tương lai thoát khỏi đại dịch và cải thiện kinh tế toàn cầu... 
 
 
เราทุกคนรู้ดีว่าการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้เปลี่ยนชีวิตเรา ในความคิดของฉัน ความเป็นจริงจะไม่เปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจเสียหาย คนและทรัพย์สินก็เช่นกัน การระบาดใหญ่ของ Covid-19 ทำให้โลกลำบาก ปัจจุบันในฐานะแพทย์แนวหน้าในการต่อสู้กับโรคระบาด ฉันรู้สึกได้ถึงสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่อย่างลึกซึ้งที่สุด นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือไม่ต้องยืนหยัดและทนทุกข์ ลุกขึ้นยืน เอาชนะอุปสรรคหนามเหล่านั้น และก้าวไปข้างหน้า มาร่วมมือกันกอบกู้อนาคตจากการระบาดใหญ่และปรับปรุงเศรษฐกิจโลก
Link to comment
Share on other sites

04.jpg

 

05.jpg

 


:: PETE ::


 


"We all know that the COVID-19 pandemic has changed our lives. In your opinion, what is the thing that would not be changed and why?"


 


"เราต่างก็รู้ว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปเรียบร้อยแล้ว ในความคิดของคุณอะไรที่ไม่ควรถูกเปลี่ยนแปลงไป และเพราะอะไร ?"


 06.jpg

 


Adface :

 

ทุกวันนี้เราผ่านความสูญเสียมาอย่างมากมายในช่วงที่เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์อันโหดร้ายอย่างการระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 สิ่งที่ดิฉันไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงไปในตอนนี้คือ PASSION ของบุคลากรแพทย์และพยาบาลที่กำลังต่อสู้กับปัญหานี้อยู่ ในฐานะที่ดิฉันประกอบวิชาชีพแพทย์ ชีวิตของผู้ป่วยย่อมมีความสำคัญ ถึงแม้โรคร้ายนี้จะทำให้คุณหมดหวัง หมดกำลังใจ แต่ฉันอยากให้คุณสู้ค่ะ อยากให้คุณยืนหยัดและมุ่งมั่นที่จะให้ประชากรทั้งในประเทศของดิฉันและทุกๆคนบนโลก ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปรกติดังเดิม ได้กลับมาทำสิ่งที่อยากทำ ดิฉันขอขอบคุณพวกคุณทุกคนที่อดทนและยังไม่หมดกำลังใจในเวลานี้ค่ะ สู้ต่อไปนะคะ ขอบคุณค่ะ

 

Today we have been through a lot of losses in the face of such a brutal situation as the coronavirus or COVID-19 outbreak. What I don't want to change now is the PASSION of the doctors and nurses who are battling this problem. As a medical professional The patient's life is important. Although this terrible disease will make you despair and discourage you, I want you to fight. I want you to stand up and strive for the people of my country and everyone in the world. returned to normal life as before I got back to doing what I wanted to do. I would like to thank all of you for being patient and not discouraged at this time. Keep fighting. Thank you.

Link to comment
Share on other sites

07.jpg

 

08.jpg

 


:: PETE ::


 


"We all know that the COVID-19 pandemic has changed our lives. In your opinion, what is the thing that would not be changed and why?"


 


"เราต่างก็รู้ว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปเรียบร้อยแล้ว ในความคิดของคุณอะไรที่ไม่ควรถูกเปลี่ยนแปลงไป และเพราะอะไร ?"


  

09.jpg

 

 


Daniela :

 

I think what Covid-19 has not been able to change is love and solidarity between people. Not only that, it is Covid-19 that strengthens that. You can see, when Covid 19 broke out, our people together put an end to the epidemic, obeyed the government's word, and joined hands to provide relief to the doctors who were fighting against the epidemic. You think of yourself and the community to not spread the disease and join hands together, save hunger, donate and support difficulties each other during the pandemic. It is our love for people and our cooperation that has become stronger so that we have had many successful epidemic suppression times. Though short, that power lasts and grows stronger forever. We should thank Covid, because of Covid we have realized a lot, know how to live more caring, more united. Thank you

 

 

ฉันคิดว่าสิ่งที่ Covid-19 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือความรักและความสามัคคีระหว่างผู้คน ไม่เพียงเท่านั้น โควิด-19 ที่เสริมความแข็งแกร่งนั้น คุณจะเห็นได้ว่าเมื่อโควิด 19 ปะทุขึ้น ประชาชนของเราร่วมกันยุติการแพร่ระบาด เชื่อฟังคำสั่งของรัฐบาล และร่วมมือเพื่อบรรเทาทุกข์แก่แพทย์ที่ต่อสู้กับโรคระบาด คุณคิดว่าตัวเองและชุมชนจะไม่แพร่ระบาดและร่วมมือกัน บรรเทาความหิว บริจาค และสนับสนุนความยากลำบากซึ่งกันและกันในช่วงการระบาดใหญ่ ความรักที่เรามีต่อประชาชนและความร่วมมือของเราแข็งแกร่งขึ้นจนสามารถปราบปรามการแพร่ระบาดได้สำเร็จหลายครั้ง แม้จะสั้น แต่พลังนั้นจะคงอยู่และแข็งแกร่งขึ้นตลอดไป เราควรขอบคุณโควิด เพราะโควิด เรารู้อะไรมาก รู้จักดูแลเอาใจใส่ สามัคคีกันมากขึ้น ขอขอบคุณ

Link to comment
Share on other sites

10.jpg

 

11.jpg

 


:: PETE ::


 


"We all know that the COVID-19 pandemic has changed our lives. In your opinion, what is the thing that would not be changed and why?"


 


"เราต่างก็รู้ว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปเรียบร้อยแล้ว ในความคิดของคุณอะไรที่ไม่ควรถูกเปลี่ยนแปลงไป และเพราะอะไร ?"


 


 


12.jpg


 


 


Rossy :


 

In my life this has changed a lot. But one of the things in my mind that I don't want to change is faith, faith and encouragement, because we all must not lose hope, trust, believe and encourage our fellow citizens so that we can escape this problem. Thank you.

 

 


ในชีวิตของฉันสิ่งนี้เปลี่ยนไปมาก แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันไม่อยากเปลี่ยนคือความศรัทธา ศรัทธา และกำลังใจ เพราะเราทุกคนต้องไม่สูญเสียความหวัง ความไว้วางใจ เชื่อ และให้กำลังใจเพื่อนพลเมืองของเรา เพื่อที่เราจะสามารถหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้ ขอขอบคุณ.


Link to comment
Share on other sites

13.jpg

 

14.jpg

 


:: PETE ::


 


"We all know that the COVID-19 pandemic has changed our lives. In your opinion, what is the thing that would not be changed and why?"


 


"เราต่างก็รู้ว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปเรียบร้อยแล้ว ในความคิดของคุณอะไรที่ไม่ควรถูกเปลี่ยนแปลงไป และเพราะอะไร ?"


 


 


15.jpg


 


 


Mai :

 

I think what hasn't changed during the Covid-19 pandemic is compassion. Because compassion must come from the core of each individual. Each individual who knows how to love, care, and care for others is compassion for that person. But that is the eternal, eternal strength of humans we are using to fight the Covid 19 pandemic. And this will never change as long as we are still there. Thank you!

 

 

ฉันคิดว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงการระบาดใหญ่ของ Covid-19 คือความเห็นอกเห็นใจ เพราะความเห็นอกเห็นใจต้องมาจากแก่นแท้ของแต่ละคน แต่ละคนที่รู้วิธีที่จะรัก ดูแล และดูแลผู้อื่น ย่อมมีความเห็นอกเห็นใจต่อบุคคลนั้น แต่นั่นคือความแข็งแกร่งชั่วนิรันดร์ของมนุษย์ที่เราใช้เพื่อต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของ Covid 19 และสิ่งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตราบใดที่เรายังอยู่ที่นั่น ขอขอบคุณ!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...