Jump to content
T-PAGEANT.COM
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt

✱►☞11thMRTPI: PRELIMINARY INTERVIEW☜◄✱


Maku2008
 Share

Recommended Posts

002.jpg

 

003.jpg

 


:::KELLY:::


 

.....สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับกลัเข้าสู่ 1th Mister T-Pageant International และที่นี่คือโรงแรม The Oberoi Udaivilas Udaipur และหลังจากการประกวดรอบ Preliminary บนเวทีแล้ว นี่คือการเก็บคะแนนปิดท้ายเพื่อคัดเลือก Top 6 Semi-finalists 11th Mister T-Pageant International กับการสัมภาษณ์ หรือ Preliminary Interview ซึ่งผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้รับคำถามเดียวกันก็คือ "ขอให้คุณแนะนำตัวเองเพื่อให้เรารู้จักคุณมากขึ้น และขอให้คุณบอกเราหน่อยว่าสุภาพบุรุษในยุคปัจจุบันนี้ควรเป็นอย่างไร ?" ค่ะ 

004.jpg

 


:::KELLY:::


 

.....Welcome back to 1th Mister T-Pageant International, we are at The Oberoi Udaivilas Udaipur hotel. This is Preliminary Interview which is the final judgement of the Preliminary round. All contestants will get the same question, "Please introduce yourself and please tell us how should gentleman be in today's world". 

005.jpg

 


:::KELLY:::


 

.....หนุ่มๆพร้อมกันแล้วเราติดตามชมการสัมภาษณ์รอบคัดเลือกกันเลยค่ะ All contestants are ready the Preliminary Interview shall begin now!


Link to comment
Share on other sites

006.jpg

 

007.jpg

 

008.jpg

 

009.jpg

 

 


:::QUESTION:::


 

.....ขอให้คุณแนะนำตัวเองเพื่อให้เรารู้จักคุณมากขึ้น และขอให้คุณบอกเราหน่อยว่าสุภาพบุรุษในยุคปัจจุบันนี้ควรเป็นอย่างไร ?


 

 

:::MISTER AUSTRALIA:::


 

.....สวัสดีครับ Luke Plawden อายุ 20 ปี Mister Australia สำหรับ Luke แล้วสุภาพบุรุษในยุคปัจจุบัน ควรให้ความสำคัญในเรื่องความเท่าเทียม และ ความหลากหลายทางเพศ เพราะ เพียงแค่คุณเปิดใจยอมรับในสิ่งเหล่านี้ ให้เกียรติในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยปราศจากเงื่อนไข เพียงเท่านี้ คุณก็จะเป็นสุภาพบุรุษได้อย่างภาคภูมิ ครับ


Link to comment
Share on other sites


010.jpg

 

011.jpg

 

012.jpg

 

013.jpg


 

:::QUESTION:::


 

.....Please introduce yourself and please tell us how should gentleman be in today's world


 

 

:::MISTER CAMBODIA:::


 

.....Namaste India ! I am Mario Nimol, representative of Cambodia at Mister International 2019. And I would like to answer my question. In my opinion, gentlemen in the world today have played a very big role in society. The man's role is not only economic, but in addition, is to bring up the children to be successful and to build good relationships, bringing spiritual values to his home. Although women have increasingly asserted their roles and positions in the family's economic development, the men are still the pillars of the economy, because they have strength in health, time is freed. The man in modern life is no longer merely building a house in the literal sense of it, for simply doing so will be insensitive and irresponsible. To be happy, a man needs to have a deeper understanding of his role with his family. The simplest way for a man to show his love is daily caring and caring gestures. It is very simple, small but plays a big role in this life. Thank you so much


Link to comment
Share on other sites

014.jpg

 

015.jpg

 

016.jpg

 

017.jpg

 

:::QUESTION:::


 

.....ขอให้คุณแนะนำตัวเองเพื่อให้เรารู้จักคุณมากขึ้น และขอให้คุณบอกเราหน่อยว่าสุภาพบุรุษในยุคปัจจุบันนี้ควรเป็นอย่างไร ?


 

 

:::MISTER INDIA:::


 

.....MISTER INDIA , BENJAMIN  CHANDRA , ND โดเรม่อนคร๊าบ สุภาพบุรุษในปัจจุบันต้องให้เกียรติผู้อื่น สุภาพ เชื่อมั่น ต้องเข้าใจคำนี้ดีๆ นะครับ เพราะมันมีเส้นแบ่งบางๆ เท่านั้นระหว่างคำว่า “หลงตัวเอง” กับ “เชื่อมั่นในตัวเอง” เป็นสุภาพบุรุษต้องไม่มีคำว่า “หลงตัวเอง” ในหัวนะครับ เพราะคำนี้จะนำพาความอับเฉามาให้ชีวิตแน่ๆ  ดังนั้นอย่าหลงตัวเอง แต่ให้เปลี่ยนเป็นความเชื่อมั่นแทนครับ อาจจะเข้าใจยากสักนิด แต่หลังตัวเองอาจหมายถึงคนที่หลงว่าตัวเองทำได้ทุกอย่าง แต่คนที่เชื่อมั่นนั้นคือคนที่เข้าใจความสามารถของตัวเองครับว่าทำอะไรได้ดี ดังนั้นจงเป็นคนเชื่อมั่น แต่ไม่หลงตัวเองครับ


Link to comment
Share on other sites

018.jpg

 

019.jpg

 

020.jpg

 

021.jpg

 

:::QUESTION:::


 

.....ขอให้คุณแนะนำตัวเองเพื่อให้เรารู้จักคุณมากขึ้น และขอให้คุณบอกเราหน่อยว่าสุภาพบุรุษในยุคปัจจุบันนี้ควรเป็นอย่างไร ?


 

 

:::MISTER SOUTH AFRICA:::


 

.....Hello!! My name is AArif Nwozu From South Africa คำว่าสุภาพบุรุษในยุคปัจจุบันควรประการแรกคือสุภาพบุรุษในแบบของผมต้องเป็นคนที่ให้เกียรติทุกคน เพราะทุกคนเท่าเทียมกันครับ และการกระทำที่ผมคิดว่าไม่เป็นสุภาพบุรุษคือการที่เราดูถูกคน ประการต่อมาคนที่มองโลกในแง่บวกไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนที่เข้ามาในชีวิต ทุกอย่างที่แสดงออกไปจะต้องเป็นวิธีที่สร้างสรรค์ ซึ่งมันจะทำให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าคุณมองทุกอย่างเป็นลบ ทุกอย่างจะดูแย่ และดูไม่ดีต่อคนรอบข้าง และสุดท้ายคือมีภาวะเป็นผู้นำ กล้าพูด กล้าทำ เคารพในความคิดของคนอื่น โดยส่วนตัวผมคิดว่าการที่ใครก็ตามที่ไม่รับฟังความเห็นของคนรอบข้างเลย คุณดูไม่แมนเลย และยิ่งในปัจจุบันแบ้วการเครารพสิทธิของผู้อื่นถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่มนุษย์พึงมีและพึงปฏิบัติต่อซึ่งกันและกันครับ


  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

022.jpg

 

023.jpg

 

024.jpg

 

025.jpg

 

:::QUESTION:::


 

.....ขอให้คุณแนะนำตัวเองเพื่อให้เรารู้จักคุณมากขึ้น และขอให้คุณบอกเราหน่อยว่าสุภาพบุรุษในยุคปัจจุบันนี้ควรเป็นอย่างไร ?


 

 

:::MISTER THAILAND:::


 

.....สวัสดีครับ ผมเก้า นพเก้า ศิริเดชาวิวัฒนากุล ตัวแทนจากประเทศไทย คำว่าสุภาพบุรุษควรเป็นผู้ที่ทำความคิด คิดแต่สิ่งที่ดี จงเป็นคนที่คิดบวกเสมอครับ ต่อให้การคิดบวกอาจส่งผลร้ายบ้างก็ตาม แต่การคิดบวกเป็นเรื่องดี เพราะมันช่วยทำให้เราเป็นคนที่ไม่มองทุกอย่างแย่ไปเสียหมด คนรอบตัวจะรู้สึกอยากอยู่ใกล้มากขึ้นด้วยความคิดบวกของเรา การมองโลกในแง่ดีถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับ และสุภาพบุรุษเท่านั้นที่ทำได้ เริ่มต้นลองคิดบวกตั้งแต่ตอนนี้ดู รับรองว่ามุมมองในชีวิตจะเปลี่ยนไปแน่นอนครับ


Link to comment
Share on other sites

026.jpg

 

027.jpg

 

028.jpg

 

029.jpg

 

:::QUESTION:::


 

.....ขอให้คุณแนะนำตัวเองเพื่อให้เรารู้จักคุณมากขึ้น และขอให้คุณบอกเราหน่อยว่าสุภาพบุรุษในยุคปัจจุบันนี้ควรเป็นอย่างไร ?


 

 

:::MISTER UK:::


 

.....Hello everyone, My name is Spencer Le'Crofoot and I'm representing United Kingdom. คำว่า ‘สุภาพบุรุษ’ มีความหมายเชิงบวกมาทุกยุคทุกสมัย  ส่วนการรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคม ได้แก่ การเป็นพลเมืองที่ดี ดำรงตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต เสียภาษี เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม ฯลฯ ถ้าไม่มีคุณลักษณะนี้ ผมคิดว่าคุณยังไม่ใช่สุภาพบุรุษที่ทำหน้าที่ได้ดีต่อการรับผิดชอบต่อสังคมดีพอครับ Thank you so much xoxo.


Link to comment
Share on other sites

030.jpg

 

031.jpg

 

032.jpg

 

033.jpg

 

:::QUESTION:::


 

.....ขอให้คุณแนะนำตัวเองเพื่อให้เรารู้จักคุณมากขึ้น และขอให้คุณบอกเราหน่อยว่าสุภาพบุรุษในยุคปัจจุบันนี้ควรเป็นอย่างไร ?


 

 

:::MISTER USA:::


 

.....สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ผม MATTHEW จากประเทศอเมริกาครับ ผมเป็นผู้ชายที่รักในธรรมชาติ และบ่อยครั้งกับการร้องเพลิงหารายได้เพื่อช่วยเหลือโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติครับ ผมเชื่อว่าธรรมชาติจะคอยช่วยเหลือเรา หากเราช่วยเหลือธรรมชาติ สำหรับผมความเป็นสุภาพบุรุษไม่ว่าจะยุคไหนผู้ชายก็ควรจะมี โดยเฉพาะการให้เกียรติผู็อื่น และยิ่งในยุคปัจจุบัน สุภาพบุรุษคือผู้ชายที่ให้ความเคารพผู้อื่น  สุภาพบุรุษ” ต้องให้ความเคารพผู้อื่นที่อยู่รอบตัวของเขาเสมอ ปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนที่เราอยากได้รับ  และในสังคมที่ให้ค่าของมนุษย์ต่ำลงเรื่อยๆ คุณควรเริ่มให้ค่ากับตัวคุณเองและคนรอบข้างมากขึ้นครับ วัตถุนิยมอาจไม่ใช่ทุกอย่าง คุณไม่จำเป็นต้องอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นๆ แต่รู้จักประมาณตนครับ


Link to comment
Share on other sites

034.jpg

 

035.jpg

 

036.jpg

 

037.jpg

 


:::QUESTION:::


 

.....Please introduce yourself and please tell us how should gentleman be in today's world


 

 

:::MISTER VIETNAM:::


 

.....Hello, I'm Son Gia Bach from Vietnam.  I graduated from Academy Of Finance and got 4 years experience in administration and human resource management. I’m active and I like work related to human beings. I’m rather serious and sensitive, I can quickly catch up psychology of other people. In today’s social environment, particularly surrounding the #MeToo movement, there is much talk about respect for women and for boundaries when it comes to social, professional, and dating relationships and interactions. So, I think gentlemen today should always respect everyone. Respect for others is the proper appreciation, respect for the dignity and dignity of others, demonstrating the cultural lifestyle of each person. We respect everyone at all times, everywhere and even in our gestures, actions, and words. A civilized society largely depends on the morality and dignity of each person. If we humans respect each other, the society will develop and become better.


Link to comment
Share on other sites

003.jpg


 


:::KELLY:::


 

.....ผ่านพ้นไปแล้วนะคะกับ Preliminary Interview อัดเป็นการเก็บคะแนนปิดท้ายเพื่อคัดเลือก Top 6 โอกาสหน้าซึ่งไม่นานเกินรอเราจะได้ทราบกันแล้วค่ะว่าใครจะผ่านเข้ารอบกันบ้างแล้วพบกันค่ะ This is the Preliminary Interview, the best 6 contestants will advance to semi-final round. We will know the result soon. Stay tuned!


Link to comment
Share on other sites

เรียบร้อยแล้วค่ะ

กับทุกรายการประกวดรอบ

Preliminary ของ 
11th Mister T-Pageant International

ไม่กี่วันเราจะได้ทราบว่าใครคือ Top 6

และแน่นอนผู้ชนะคนที่ 11 ของเรา รอติดตามนะคะ

A'' Preliminary competitions has been posted!

Soon, we will know who will be Top 6

11th Mister T-Pageant International

and the 11th winner of us

Don't go anywhere!

 

 

 

 

 

MAKU ORGANIZATION

Link to comment
Share on other sites

 

010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg

 

:::QUESTION:::

 

.....Please introduce yourself and please tell us how should gentleman be in today's world

 

 

 

:::MISTER CAMBODIA:::

 

.....Namaste India ! I am Mario Nimol, representative of Cambodia at Mister International 2019. And I would like to answer my question. In my opinion, gentlemen in the world today have played a very big role in society. The man's role is not only economic, but in addition, is to bring up the children to be successful and to build good relationships, bringing spiritual values to his home. Although women have increasingly asserted their roles and positions in the family's economic development, the men are still the pillars of the economy, because they have strength in health, time is freed. The man in modern life is no longer merely building a house in the literal sense of it, for simply doing so will be insensitive and irresponsible. To be happy, a man needs to have a deeper understanding of his role with his family. The simplest way for a man to show his love is daily caring and caring gestures. It is very simple, small but plays a big role in this life. Thank you so much

 

Gửi từ SM-G532G của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 

018.jpg
 
019.jpg
 
020.jpg
 
021.jpg
 

:::QUESTION:::

 

.....ขอให้คุณแนะนำตัวเองเพื่อให้เรารู้จักคุณมากขึ้น และขอให้คุณบอกเราหน่อยว่าสุภาพบุรุษในยุคปัจจุบันนี้ควรเป็นอย่างไร ?

 
 

:::MISTER SOUTH AFRICA:::

 

.....Hello!! My name is AArif Nwozu From South Africa คำว่าสุภาพบุรุษในยุคปัจจุบันควรประการแรกคือสุภาพบุรุษในแบบของผมต้องเป็นคนที่ให้เกียรติทุกคน เพราะทุกคนเท่าเทียมกันครับ และการกระทำที่ผมคิดว่าไม่เป็นสุภาพบุรุษคือการที่เราดูถูกคน ประการต่อมาคนที่มองโลกในแง่บวกไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนที่เข้ามาในชีวิต ทุกอย่างที่แสดงออกไปจะต้องเป็นวิธีที่สร้างสรรค์ ซึ่งมันจะทำให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าคุณมองทุกอย่างเป็นลบ ทุกอย่างจะดูแย่ และดูไม่ดีต่อคนรอบข้าง และสุดท้ายคือมีภาวะเป็นผู้นำ กล้าพูด กล้าทำ เคารพในความคิดของคนอื่น โดยส่วนตัวผมคิดว่าการที่ใครก็ตามที่ไม่รับฟังความเห็นของคนรอบข้างเลย คุณดูไม่แมนเลย และยิ่งในปัจจุบันแบ้วการเครารพสิทธิของผู้อื่นถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่มนุษย์พึงมีและพึงปฏิบัติต่อซึ่งกันและกันครับ

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...