Jump to content

คุณยายขายปลาทู

Members
 • Posts

  828
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

คุณยายขายปลาทู last won the day on June 12

คุณยายขายปลาทู had the most liked content!

Profile Information

 • Gender
  Not Telling

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

คุณยายขายปลาทู's Achievements

Experienced

Experienced (11/14)

 • Very Popular Rare
 • Posting Machine Rare
 • Conversation Starter Rare
 • Dedicated Rare
 • First Post Rare

Recent Badges

121

Reputation

 1. มนุษย์จำเป็นต้องอยู่กันเป็นกลุ่ม มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์นั้นมิได้มีมาแต่กำเนิด แต่เกิด จากการที่มนุษย์ได้เป็นสมาชิกของสังคม ทำให้มนุษย์เรียนรู้แบบแผนต่าง ๆ โดยเฉพาะสังคมมนุษย์คือ ครอบครัว ความรู้จากแบบแผนมนุษย์ รุ่นก่อนจากสภาพแวดล้อมครอบครัว จากสถาบันที่ตนได้สัมผัส สิ่งเหล่านี้ ล้วนมีอิทธิพล และมีส่วนทำให้มนุษย์ที่สมบรูณ์สามารถยังชีพอยู่สังคมได้อย่างมั่นคง ถ้าพูดถึงความสำคัญในมุมฉันคือ การให้ความสำคัญเป็นองค์ประกอบสำคัญของทุกสิ่งมีชีวิต มนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายการดำรงชีวิตในสังคม จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย มีการให้ความสำคัญกันและกันการศึกษากระบวนการใช้เหตุผลทำให้เราเห็นความสำคัญและการเห็นแก่ประโยชน์ของการใช้เหตุผล และการใช้เหตุผลในทุกๆ ด้าน ก็เป็นวิธีการที่จะช่วยเราให้เข้าใจการคิดในรูปแบบที่เรียกว่า “การหาเหตุผลและการใช้เหตุผล” เพื่อนำมาใช้เป็นข้อสนับสนุนการพิสูจน์ความถูกต้องตามเป็นจริงของการตัดสินใจที่จะกลายเป็นมติหรือญัตติขึ้นมาในเรื่องนั้นๆ หรือปัญหานั้นๆ อีกอย่างคือ สามารถช่วยให้เราเข้าใจการแยกแนวคิดว่า อะไรเป็นแนวคิดที่ถูกต้องและสมเหตุสมผล เหนุผลที่เราอ้างอิงนั้นเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนัก ถูกต้อง และอะไรเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องและไม่มีความสมเหตุสมผลและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข และสติภาพจะบังเกิดขึ้นบนโลกที่สวยสดงมงามต่อไปตราบนานเท่านานนิจนิรันดร ขอบคุณค่ะ อะริกะโตโกะไซมัส
×
×
 • Create New...