Jump to content
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

++++ ประกาศคะแนน สดๆ เกมทายผลนางงาม Special : Miss Universe Thailand 2022 ++++


Recommended Posts

Freedom Enjoy

 

 

MUT 2022  18 อาย กัญญาลักษณ์ 110 

1st Runner Up  16 นิโคลีน พิชาภา 250 

2nd Runner Up 19 แอน แอนนา 180 

TOP5 23 โอปอล สุชาตา 150 

TOP5 09 นุ๊ก ฐิตารีย์ 

 

TOP 10 ***********

 

31 เฟิร์ส หวัง 100 

10 เรเน่ เรนิตา 60 

27 นิต้า ณิษฐกานต์ 100 

28 เฟิร์น วรางคณา 100 

29 เคท ณิชมน

 

 

TOP 15 ***********

 

04 จ๋า สิริกร

05 อัยโกะ วิชญดา

14 แองจี้ สวิตา 70 

20 นัชชา มัณชกร

21 พอลลีน วิลคินซัน 70 

 

 

ได้ 1190 คะแนนนนน

Link to comment
Share on other sites

Ranking ล่าสุด นะคะ 

อันดับมีขยับคร่ะ

 

 

1. ที่ใดมีชัญ ที่นั่นมีแขก ข่อมค่ะ   1,340  คะแนน

2. Freedom Enjoy 1190 คะแนน 

3. Formula 1 Singh  1,150 คะแนน

4. คาที่ แคทรีโอน่า กรรณิการ์ หวัง 1070 คะแนน

5. วชิรวิชญ์ร้อยกระบวนท่า 1050 คะแนน

6. น้องเน้น มิมีมลทินมัวหมอง  890 คะแนน

7 . Han Amelia 880 คะแนน 

8.  ALIAS 880 คะแนน

9.  นางฮามแดนดินถิ่นใต้ 880 คะแนน

10.  แม่น้ำเทมส์ 830 คะแนน 

11.  ^น้องหมาป่า^ 810 คะแนน

12.  โรลีน 760 คะแนน

 

 

 

 

อิแก่ สองตัวรั้งทาย ขี้กากจริงๆ

Link to comment
Share on other sites

กัลปังหา

Miss Universe Thailand 2022…อาย กัญญาลักษณ์ 110 

1st Miss Universe Thailand 2022...แอน แอนนา 180 

2nd Miss Universe Thailand 2022...นิโคลีน พิชาภา 110 

TOP 5...เคท ณิชมน 

TOP 5...โอปอล สุชาตา 110 

 

TOP 10

6...เรเน่ เรนิตา 60 

7...บีเดย์ ณหทัย

8...นุ๊ก ฐิตารีย์ 100 

9...นิต้า ณิษฐกานต์ 100 

10...เฟิร์ส หวัง 100 

 

TOP 15

11...ริน่า คาริน่า 20 

12...อัยโกะ วิชญดา

13...แองจี้ สวิตา 70 

14...เฟิร์น วรางคณา 20 

15...นิกกี้ นิโคล 

 

 

..........980 คะแนน

 

Link to comment
Share on other sites

Kanima Master

 

 

Miss Universe Thailand 2022 ..........นิโคลีน...................................... (300 คะแนน)  110 

1st Miss Universe Thailand 2022...........แอนนาเสือ.......................................... (250 คะแนน) 180 

2ืnd Miss Universe Thailand 2022..........โอปอล........................................... (200 คะแนน) 110

TOP5 ................อายกัญ........................................................ (150 คะแนน) 110 

TOP5 ...............เฟิร์สหวัง......................................................... (150 คะแนน)

 

ทายท้อป 5 มีคนมง แต่ไม่ได้ทายว่ามง ได้    180 คะแนน

ทายท้อป 5 เข้าตามผล แต่ตำแหน่งไม่ตรง ได้  110 คะแนน 

 

TOP 10  (ตำแหน่งละ 100 คะแนน)

6 ............เรเน่...........................................................................60

7...........เฟิร์น.............................................................................100

8..............นิต้า..........................................................................100

9...............จ๋า..........................................................................

10............เคท.............................................................................

 

ทายท้อป 10 มีคนมง ในนี้  แต่ไม่ได้ทายว่ามง ได้    90 คะแนน

 

 

 

TOP 15 (ตำแหน่งละ 70 คะแนน)

11............ริน่า.............................................................................20

12...........นุ้ก..............................................................................20

13.............พอลลีน............................................................................70

14..........คลีโอ................................................................................

15...........แองจี้สวิตา...............................................................................70

 

 

ได้ 950 คะแนน

Link to comment
Share on other sites

l3LU

 

 

Miss Universe Thailand 2022 ....................นิกะลีน............................ (300 คะแนน) 110 

1st Miss Universe Thailand 2022......................แอนนา............................... (250 คะแนน) 180 

2ืnd Miss Universe Thailand 2022....................นุ๊ก................................. (200 คะแนน) 

TOP5 ...................................นิต้า..................................... (150 คะแนน)

TOP5 .................................เรเน่....................................... (150 คะแนน) 150

 

ทายท้อป 5 มีคนมง แต่ไม่ได้ทายว่ามง ได้    180 คะแนน

ทายท้อป 5 เข้าตามผล แต่ตำแหน่งไม่ตรง ได้  110 คะแนน 

 

TOP 10  (ตำแหน่งละ 100 คะแนน)

6 .....................................พิมพิ..................................................100

7.....................................เฟิร์ส...................................................100

8..................................อาย......................................................60

9...................................โอปอล......................................................60

10....................................เคท.....................................................

 

ทายท้อป 10 มีคนมง ในนี้  แต่ไม่ได้ทายว่ามง ได้    90 คะแนน

 

 

 

TOP 15 (ตำแหน่งละ 70 คะแนน)

11.......................................แองจี้ 14..................................................70

12....................................ริน่า.....................................................20

13......................................อัยโกะ...................................................

14.......................................คลีโอ...................................................

15.....................................เฟิร์น.....................................................20

 

 

 

930 คะแนนนนน

Link to comment
Share on other sites

แว๊นมณี ศรีฮอนด้า

Miss Universe Thailand 2022 ....นิโคลีน.... (300 คะแนน) 110 

1st Miss Universe Thailand 2022....แอนนาเสือ.... (250 คะแนน) 180 

2ืnd Miss Universe Thailand 2022....เคท.... (200 คะแนน) 

TOP5 ....อายกัญ.... (150 คะแนน) 110 

TOP5 ....เฟิสหวัง.... (150 คะแนน)

 

ทายท้อป 5 มีคนมง แต่ไม่ได้ทายว่ามง ได้    180 คะแนน

ทายท้อป 5 เข้าตามผล แต่ตำแหน่งไม่ตรง ได้  110 คะแนน 

 

TOP 10  (ตำแหน่งละ 100 คะแนน) 

6 ....เรเน่....60 

7....นุ้ก....100

8....นิต้า....100

9....พอลลีน....

10....โอปอล์....60

 

ทายท้อป 10 มีคนมง ในนี้  แต่ไม่ได้ทายว่ามง ได้    90 คะแนน

 

 

 

TOP 15 (ตำแหน่งละ 70 คะแนน)

11....นัชชา....

12....รีน่า....20

13....เฟิร์น....20

14....หมอฟ้า....

15....อัยโกะ....

 

 

830 คะแนน

 

Link to comment
Share on other sites

BB_Singh Drouin

 

Miss Universe Thailand 2022 .....................แอนนาเสือ........................... (300 คะแนน) 300 

1st Miss Universe Thailand 2022...............นิโคลีน...................................... (250 คะแนน) 250

2ืnd Miss Universe Thailand 2022..........................โอปอล........................... (200 คะแนน) 110 

TOP5 ......................อายกัญ.................................................. (150 คะแนน) 110

TOP5 .......................นุ้ก................................................. (150 คะแนน)

 

ทายท้อป 5 มีคนมง แต่ไม่ได้ทายว่ามง ได้    180 คะแนน

ทายท้อป 5 เข้าตามผล แต่ตำแหน่งไม่ตรง ได้  110 คะแนน 

 

TOP 10  (ตำแหน่งละ 100 คะแนน)

6....................................................เฟิร์สหวัง....................................100

7....................................................เคท....................................

8...................................................เฟิร์น.....................................100

9....................................................นิต้า.....................................100

10....................................................เรเน่.....................................60

 

ทายท้อป 10 มีคนมง ในนี้  แต่ไม่ได้ทายว่ามง ได้    90 คะแนน

 

 

 

TOP 15 (ตำแหน่งละ 70 คะแนน)

11.....................................................อัยโกะ....................................

12......................................................พิมพิ...................................20

13.......................................................นิกกี้..................................

14......................................................แองจี้ สวิตา...................................70

15........................................................ริน่า..................................20

 

 

.....1240 คะแนน

 

โอ้ยยยย เสียดาย หมั่นใส้อีผี

 

Link to comment
Share on other sites

สำนักข่าวBoonHee

 

  

Miss Universe Thailand 2022 ..............MUT 18.........อาย กัญ......................... (300 คะแนน) 110 

1st Miss Universe Thailand 2022.............MUT 16.........นิโคลีน............................... (250 คะแนน) 250 

2ืnd Miss Universe Thailand 2022............MUT 19..........แอนนา เสือ............................... (200 คะแนน) 180 

TOP5 ...........................MUT 27...............นิต้า.............................. (150 คะแนน) 

TOP5 ........................MUT 31.............เฟิร์ส หวัง................................... (150 คะแนน)

 

ทายท้อป 5 มีคนมง แต่ไม่ได้ทายว่ามง ได้    180 คะแนน

ทายท้อป 5 เข้าตามผล แต่ตำแหน่งไม่ตรง ได้  110 คะแนน 

 

TOP 10  (ตำแหน่งละ 100 คะแนน)

6 ..............MUT 09......นุ๊ก..........100 

7........................MUT 23........โอปอล................60

8.................MUT 10.....เรเน่...........60 

9.................MUT 29.......เคท.............

10..............MUT 05.......อัยโกะ.........

 

ทายท้อป 10 มีคนมง ในนี้  แต่ไม่ได้ทายว่ามง ได้    90 คะแนน

 

 

 

TOP 15 (ตำแหน่งละ 70 คะแนน)

11.....................MUT 13.........แองจี้..................

12...........................MUT 02........ริน่า.........................20

13......................MUT 14.......แองจี้......................70

14..........................MUT 26..........นิกกี้....................

15......................MUT 28........เฟิร์น.................20

 

 

870 คะแนน

Link to comment
Share on other sites

สาวพอร์นเองข่ะย์

 

MISS UNIVERSE THAILAND 2022 : นิโคลีน พิชาภา 110

1st Runner-up : แอนนา เสืองามเอี่ยม 180 

2nd Runner-up : อาย กัญญาลักษณ์ 200

 

Top 5

 • นุ๊ก ฐิตารี
 • โอปอล สุชาตา 150

 

Top 10

 • เฟิร์ส หวัง 100 
 • นิต้า ณิษฐกานต์ 100 
 • เคท ณิชมน
 • เรเน่ 60 
 • เฟิร์น วรางคณา 100

 

Top 15

 • อัยโกะ วิชญดา
 • นิกโคล นิกกิ้ 
 • แองจี้ สวิตา 70 
 • พอลลีน วิลคินซัน 70
 • พิมพิ พิมพิกา 20 

 

นางฟ้าได้ ..... 1160 คะแนน

 

Link to comment
Share on other sites

คลอเดีย แซ่บเลียสาก

 

Miss Universe Thailand 2022 ...นิโคลีน พิชาภา... (300 คะแนน) = 110 

1st Miss Universe Thailand 2022...แอนนา... (250 คะแนน) = 180 

2nd Miss Universe Thailand 2022..เฟิร์สหวัง... (200 คะแนน) 

TOP5 ..เรเน่... (150 คะแนน) 110 

TOP5 ..อาย กัญญาลักษณ์... (150 คะแนน) 110 

 

ทายท้อป 5 มีคนมง แต่ไม่ได้ทายว่ามง ได้    180 คะแนน

ทายท้อป 5 เข้าตามผล แต่ตำแหน่งไม่ตรง ได้  110 คะแนน 

 

TOP 10  (ตำแหน่งละ 100 คะแนน)

6 ...โอปอล สุชาตา...60 

7...นุ๊ก ฐิตารีย์...100

8...เคท ณิชมน...

9...นิต้า ณิษฐกานต์...100

10...เฟิร์น วรางคณา...100

 

ทายท้อป 10 มีคนมง ในนี้  แต่ไม่ได้ทายว่ามง ได้    90 คะแนน

 

 

 

TOP 15 (ตำแหน่งละ 70 คะแนน)

11...พิมพิ พิมพิกา...20

12...แองจี้ สวิตา...70

13...พอลลีน วิลคินซัน...70

14...โมนิก้า ศุภนิกา...

15...ฟ้า นภัส...
 

 

 

.....1030 คะแนน 

Link to comment
Share on other sites

ขอขอบคุณ สาวงามทั้ง 15 ท่านนะครับ

 

ค่ำคืนนี้ ไม่ใช่คืน ของพวกคุณครับ 

 

ส่องความเก่งรอบด้าน “พีเค ปิยะวัฒน์” พีธีกรที่แฟน “มิสยูนิเวิร์ส 2018” พร้อมใจกดไลค์ : PPTVHD36

 

................

 

6. คาที่ แคทรีโอน่า กรรณิการ์ หวัง 1070 คะแนน

7. วชิรวิชญ์ร้อยกระบวนท่า 1050 คะแนน

8.คลอเดีย แซ่บเลียสาก 1030 คะแนน

9.กัลปังหา 980 คะแนน

10.Kanima Master 950 คะแนน

11.l3LU 930 คะแนน 

 

                                                                      12. น้องเน้น มิมีมลทินมัวหมอง  890 คะแน                                                                     

13 . Han Amelia 880 คะแนน 

14.  ALIAS 880 คะแนน

15.  นางฮามแดนดินถิ่นใต้ 880 คะแนน

16.สำนักข่าวBoonHee  870 คะแนน

17.  แม่น้ำเทมส์ 830 คะแนน 

18. แว๊นมณี ศรีฮอนด้า คะแนน 

19.  ^น้องหมาป่า^ 810 คะแนน

20.  โรลีน 760 คะแนน

 

 

Link to comment
Share on other sites

และผมจะประกาศ รายชื่อ สาวามที่เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนแรก

 

 

ได้แก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freedom Enjoy

 

 

May be a closeup of 1 person

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

ขอขอบคุณ สาวงามทั้ง 15 ท่านนะครับ

 

ค่ำคืนนี้ ไม่ใช่คืน ของพวกคุณครับ 

 

af485704c1ed.jpg

 

................

 

6. คาที่ แคทรีโอน่า กรรณิการ์ หวัง 1070 คะแนน

7. วชิรวิชญ์ร้อยกระบวนท่า 1050 คะแนน

8.คลอเดีย แซ่บเลียสาก 1030 คะแนน

9.กัลปังหา 980 คะแนน

10.Kanima Master 950 คะแนน

11.l3LU 930 คะแนน 

 

                                                                      12. น้องเน้น มิมีมลทินมัวหมอง  890 คะแน                                                                     

13 . Han Amelia 880 คะแนน 

14.  ALIAS 880 คะแนน

15.  นางฮามแดนดินถิ่นใต้ 880 คะแนน

16.สำนักข่าวBoonHee  870 คะแนน

17.  แม่น้ำเทมส์ 830 คะแนน 

18. แว๊นมณี ศรีฮอนด้า คะแนน 

19.  ^น้องหมาป่า^ 810 คะแนน

20.  โรลีน 760 คะแนน

 

 880 เท่ากันสามคน รับนางงามมิตรภาพร่วม
Link to comment
Share on other sites

เราเดินทางมาถึง ท่านที่ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำคืนนี้ เธอสวยเหลือเกิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางฟ้า นางสวรรค์ลงดิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เธอคือออ

 

 

 

 

 

สาวพอร์นเองข่ะย์

 

 

May be an image of 1 person

 

 

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, สาวพอร์นเองข่ะย์ said:

และ

 

 

 

 

สาวงาม คนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ใดมีชัญ ที่นั่นมีแขก ข่อมค่ะ

 

May be an image of 1 person

 

 

กรี๊ดดดดดด สวยมากข่ะ มงแน่นอน

Link to comment
Share on other sites

//Me ไหว้ย่อ คว้าไมค์
"ขอบคุณกรรมการสำหรับความลำบาก
ในการรวมคะแนนค่ะ เหนื่อยแทนจริงๆ"


Sent from my SM-G781B using Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

และเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นั่นคือ การประกาศรางวัล สาวงาม ทั้ง 5 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผมจะเริ่มจาก รองอันดับที่ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้ แก่  

 

 

 

 

May be an image of ‎2 people, people sitting, people standing and ‎text that says '‎MISS UNIVERS لة 4"RUNER UP MISS UNIVERSE THAILAND 2022 100,000 THB รางวัลเงินสดมูลค่า‎'‎‎

 

 

 

 

 

Formula 1 Singh   1,150 คะแนน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...