Jump to content
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt

✲❈✦ 10th MISS T-WORLD: FAST TRACK - BWAP PRESENTATION ✦❈✲


Maku2008
 Share

Recommended Posts

AUSTRALIA.jpg

002.jpg

.....Last month, Australia appeared before the UN Committee on the Rights of the Child in Geneva for a five-year assessment of the government’s progress in protecting the rights of children. The hearing included submissions from the Australian government, the Australian Human Rights Commission and civil society organisations on everything from youth justice issues to children’s health and wellbeing. I came to humiliate children And everyone has the right to speak for themselves.

.....เมื่อเดือนที่แล้ว ตัวแทนออสเตรเลียปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในกรุงเจนีวาเพื่อประเมินความก้าวหน้าของรัฐบาลในการปกป้องสิทธิเด็กเป็นเวลาห้าปี การพิจารณาคดีรวมถึงการยื่นคำร้องจากรัฐบาลออสเตรเลีย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย และองค์กรภาคประชาสังคมในทุกเรื่องตั้งแต่ประเด็นความยุติธรรมของเยาวชน ไปจนถึงสุขภาพและสวัสดิภาพของเด็ก ฉันมาเพื่อแสดงภาพของเด็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือและคุ้มครอง ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดเพื่อตัวเองค่ะ

Link to comment
Share on other sites

BRAZIL.jpg

003.jpg

.....Deforestation continues to be a burning problem in Brazil as over the past year, My country has witnessed a sharp increase in deforestation activities, to the highest level in 12 years.
As the "green lung" of the Earth and a "life source" for the fight against climate change, the Amazon forest is the largest tropical forest in the world with an area of nearly 7.6 million square kilometers, of which up to 60 % of total forest area within Brazil. With the huge role of the forest, we should have joined hands to protect that green lung. But now, the fact that the forest is being destroyed is leaving a worrying situation for people's lives. People today have mercilessly destroyed the forests. Facing the worrisome reality of deforestation, along with the great harms of this action, we need to have practical thoughts and actions. First of all, the awareness of each person is extremely important. In the face of the risk of serious forest destruction, each of us needs to have a sense of and responsibility to protect the primeval forest, because it is an important factor to maintain our life better and better. life will be improved, the air will be less polluted, dust, people will live a clean and friendly life.

.....การตัดไม้ทำลายป่ายังคงเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังลุกไหม้ไม่ต่างกับเปลวเพลงในบราซิล เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมาประเทศของฉันได้เห็นการตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงระดับสูงสุดในรอบ 12 ปี เนื่องจากเป็น "ปอดสีเขียว" ของโลกและเป็น "แหล่งชีวิต" ในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ป่าอเมซอนจึงเป็นป่าเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยพื้นที่เกือบ 7.6 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งมากถึง 60% ของพื้นที่ป่าทั้งหมดของประเทศบราซิล ด้วยบทบาทที่ยิ่งใหญ่ของผืนป่าแห่งนี้ เราควรร่วมมือกันปกป้องปอดสีเขียวนั้น แต่ตอนนี้การที่ป่าถูกทำลายทำให้สถานการณ์น่าเป็นห่วงต่อชีวิตของผู้คนเหลือเกิน ผู้คนในปัจจุบันได้ทำลายป่าอย่างไร้ความตริตรอง เมื่อเผชิญกับความจริงที่น่าเป็นห่วงของการตัดไม้ทำลายป่าควบคู่ไปกับผลเสียอย่างใหญ่หลวงของการกระทำนี้ เราจำเป็นต้องมีความคิดและการกระทำที่เป็นรูปธรรม ประการแรก การตระหนักรู้ของแต่ละคนมีความสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการทำลายป่าอย่างรุนแรง เราแต่ละคนต้องมีสำนึกและมีความรับผิดชอบในการปกป้องป่านั้น เพราะป่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะดำรงชีวิตให้ดีขึ้น อากาศจะเสียน้อยลง ฝุ่นละอองจะน้อยลง และผู้คนจะมีชีวิตที่ดีค่ะ

Link to comment
Share on other sites

FRANCE.jpg

004.jpg

.....At present, in France, the good old memories have faded away because of the epidemic. In the past, our country used to be a country with the highest rate of tourism in the world. But everything fades with time because of the severe epidemic situation that is happening now. There is nothing like in the past for example the beautiful night lights. The sound of music played all day long. It turned out to be a picture of people dying from the epidemic. The melodious merry music turned into the sound of people screaming because of the misery of the cruel plague. A lot of people haven't been able to get access to the right welfare and treatment because the strength of doctors and nurses is not enough to save people's lives. France is entering a dark age again because people turn their backs on each other friendship and unity. Selfishness what I want to say can be found in this era, if you look at supermarkets and mini-marts, you will find that there is not enough food to sell to the public. Vaccines aren't enough to help. So I couldn't stand it any longer. Our fellow planets are in despair, so I went to the area to coordinate the provision of beds for patients who are in trouble. The media may present us as a good looking country that can cope with the epidemic, it's true but we can't ignore the facts that there is still another side of the coin. My project "Let me help you" even though is just a small project that helps, coordinate with the Department of Public Health to help the needy patients or whom who lack of assistance, to get the opportunity and value of humanity again. But still, this project, I can't do it alone. We all should help each other. Let's do the right thing although the current situation is not very good, our hearts still stand to defeat the epidemic. If we join together pushing people who needed health care to access to the right public health system. It is not difficult for everyone around the world to see the importance of this.

.....ในปัจจุบัน ที่ประเทศฝรั่งเศสของดิชั้น ภาพจำความงดงามเก่าๆได้จางหายไปเพราะโรคระบาด ในอดีต ประเทศของเราเคยเป็นประเทศที่มีอัตราการเข้ามาท่องเที่ยวสูงเป็นลำดับต้นๆของโลก แต่ทุกอย่างมันกลับเลือนหายไปกับการเวลา เพราะสถานการณ์โรคระบาดที่รุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ภาพเก่าๆ แสงไฟยามราตรีที่สวยงาม เสียงบรรเลงเพลงครื้นเครงตลอดวัน กลับกลายเป็นภาพที่ผู้คนล้มตายจากโรคระบาดที่เกิดขึ้น เสียงดนตรีรื่นเริงอันแสนไพเราะ กลับเปลี่ยนเป็นเสียงผู้คนร้องระงมเพราะความทุกข์ยากจากภัยโรคระบาดอันแสนโหดร้าย ผู้คนจำนวนมาก ยังไม่ได้รับการเข้าถึงสวัสดิการและการรักษาที่ถูกต้อง เนื่องจากกำลังแรงของแพทย์และพยาบาลที่ไม่เพียงพอต่อการช่วยชีวิตประชาชน ฝรั่งเศสกำลังเข้าสู่ยุคมืดอีกครั้ง เพราะมนุษย์เราหันหลังให้กันและกัน มิตรไมตรีและเอกภาพในอดีต ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นความเห็นแก่ได้ ความเห็นแก่ตัว ในยุคนี้ หากคุณมองไปในซูเปอร์มาเก็ตและมินิมาร์ท คุณจะพบว่า อาหารไม่มีเพียงพอต่อการจำหน่ายต่อประชาชน วัคซีนกำลังไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือ ดิชั้นจึงไม่สามารถอดทนต่อไปได้ ที่เพื่อนร่วมโลกของเรากำลังหมดหวัง ฉันจึงลงพื้นที่ ประสานงาน จัดหาเตียงต่อผู้ป่วยที่กำลังประสบปัญหา สื่ออาจจะเสนอให้เราเป็นประเทศที่ดูดี ที่สามารถรับมือกับโรคระบาดได้ก็จริงค่ะ เเต่เราไม่สามารถมองข้ามตามหลักความเป็นจริงและสิ่งที่เกิดขึ้นได้ โครงการของฉัน "Let me help you" ถึงแม้จะเป็นเพียงโครงการเล็กๆที่ช่วยประสานงานกับกรมสาธารณสุขเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดกำลังทรัพย์ หรือขาดการช่วยเหลือ ให้ได้รับโอกาศและคุณค่าของความเป็นมนุษย์อีกครั้งแต่กระนั้นโครงการนี้ดิชั้นไม่สามารถทำเพียงคนเดียวได้ค่ะ เราทุกคนต่างหากที่ควรช่วยกัน ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ถึงแม้เหตุการณ์ในขณะนี้ยังไม่สู้ดีนัก แต่หัวใจของพวกเรายังคงยืนหยัดเพื่อเอาชนะโรคระบาดได้ หากพวกเราร่วมด้วยช่วยกัน ผลักดันเรื่องการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิในด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นปัจจัยของเราทุกคนให้ทำได้ไม่ยาก เพื่อให้ทุกคนทั่วโลก เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ค่ะ

Link to comment
Share on other sites

NEW-ZEALAND.jpg

005.jpg

.....What is happiness for some it is measured by how big their house is how many fancy dishes they are on the table for some it is measured by a full bowl of rice by water clean enough to drink or simply by cyclic getting home, but happiness for me has a different meaning. In New Zealand, there is a village on a mountain more than 1,000 meters high. They live and work on that mountain. The road to get to that village was extremely difficult, only the abyss and rock led to the high mountain, it took a long time to walk from the foot of the mountain to reach the village. After passing the dangerous cliffs, we will be able to see the first houses. The people here live scattered on the hills. Therefore, it is very difficult to move between households, from living places to markets and schools. When I see that scene, I understand more and more about the difficulties that people here have to deal with every day. 100% of the people in that village are poor households. People make a living by working in the fields and going to the forest to find firewood, but it is only enough for the simplest living needs. Clean water and electricity are also extremely luxuries for them. On rainy days, the road becomes slippery and muddies. Communicating with the outside world is extremely difficult. Because there is no road, it is very difficult for children to go to school. To go to school most of the children have to get up before the sun has risen. Listening to the sharing of children, I am more and more worried about the difficulties here. Because of that, I want to make a road for the people here. To do such a path was a huge challenge for me. However, I believe that if we all work together, people's sugary dreams will come true. To complete the project on a large scale I need help from sponsors. And soon the first step of the project were taken. Although there are still many difficulties ahead, I believe that with with our determination and the support from the people here the construction of, the road will be finished soon and we will make the dream comes true. Finally, the road is completed, I am happy when I hear the sound of cars on the road, children are happy when going to school. I am happy to see the happy smiles of the people here. I believe that beauty only appears when we work hard to find it. True beauty will be found in the happy eyes of those around you.

.....ความสุขสำหรับบางคน วัดจากบ้านใหญ่แค่ไหนมีจานหรูๆวางอยู่บนโต๊ะกี่จาน สำหรับบางคนวัดจากข้าวเต็มชามด้วยน้ำสะอาดพอกินได้ บางคนแค่ได้กลับบ้านในทุกๆวัน แต่ความสุขของฉันมีความหมายที่แตกต่างกัน ที่นิวซีแลนด์ มีหมู่บ้านบนภูเขาสูงกว่า 1,000 เมตร พวกเขาอาศัยและทำงานบนภูเขาลูกนั้น ถนนที่จะไปถึงหมู่บ้านนั้นไม่มีคุณภาพเอาเสียเลย ตลอดทางมีเหวและหินมากมาย ก่อนที่เส้นทางจะนำไปสู่ภูเขาสูง การเดินทางใช้เวลาจากเชิงเขานานกว่าจะถึงหมู่บ้าน หลังจากผ่านหน้าผาอันตรายต่างๆนานับประการแล้วเราถึงจะสามารถเห็นบ้านหลังแรกของหมู่บ้านแห่งนั้นได้ ผู้คนที่นี่อาศัยอยู่กระจัดกระจายอยู่บนเนินเขา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่พวกเขาจะเดินทางจากสถานที่อยู่อาศันไปยังตลาดและโรงเรียน เมื่อฉันเห็นฉากนั้น ฉันเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับความยากลำบากที่ผู้คนที่นี่ต้องเผชิญในทุกๆวัน 100% ของคนในหมู่บ้านนั้นเป็นครัวเรือนที่ยากจน ผู้คนทำมาหากินโดยทำงานในทุ่งนาและไปป่าเพื่อหาฟืน แต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับความต้องการในการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดเท่านั้น น้ำสะอาดและไฟฟ้าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยอย่างมากสำหรับพวกเขา ในวันที่ฝนตก ถนนจะลื่นและเป็นโคลน การสื่อสารกับโลกภายนอกเป็นเรื่องยากมากเนื่องจากไม่มีถนนจึงเป็นเรื่องยากมากสำหรับเด็กที่จะไปโรงเรียน การจะไปโรงเรียน เด็กส่วนใหญ่ต้องตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้น เมื่อได้ฟังการแบ่งปันของเด็ก ๆ ฉันรู้สึกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความยากลำบากของที่นี่ ด้วยเหตุนี้ฉันจึงต้องการสร้างถนนให้ผู้คนที่นี่ การทำเส้นทางดังกล่าวเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับฉัน อย่างไรก็ตาม ฉันเชื่อว่าถ้าเราทุกคนร่วมมือกัน ความฝันอันแสนหวานของผู้คนที่นี่จะเป็นจริง ในการทำให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ในวงกว้างฉันต้องการความช่วยเหลือจากผู้สนับสนุน และในไม่ช้าขั้นตอนแรกของโครงการก็ถูกดำเนินการ แม้จะยังมีปัญหามากมายรออยู่ข้างหน้า แต่ฉันเชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นและการสนับสนุนถนนจะแล้วเสร็จในไม่ช้าและเมื่อมันเสร็จพวกเขาจะได้ยินเสียงรถบนท้องถนน นั่นคือการมีความสุข เด็กๆที่นั่นพวกเขาจะมีความสุขเมื่อได้ไปโรงเรียน เราจะดีใจที่ได้เห็นภาพรอยยิ้มของผู้คนที่นี่ ฉันเชื่อว่าความงามจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราพยายามอย่างหนักเพื่อค้นหามัน ความงามที่แท้จริงจะปรากฎในสายตาที่มีความสุขของคนรอบข้างค่ะ

Link to comment
Share on other sites

NIGERIA.jpg

006.jpg

.....In Nigeria, my hometown, I have witnessed many difficult and difficult circumstances for families to send their children to school.  All the people in my hometown are pursuing education, they always have a burning desire for learning.  Therefore, I decided to return to give gifts of love to students at XXXXX school.  I interacted with the students, learned the value of learning, played interesting and useful games, and I gave my love to the children's gifts.  I am very happy that I can help you in some way.  BE INTERESTED IN LEARNING FOR THE FUTURE!

.....ที่ประเทศไนจีเรียบ้านเกิดของฉัน ฉันได้เห็นสถานการณ์ที่ยากลำบากหลายอย่างในการที่แต่ละครอบครัวต้องต้องส่งลูกไปโรงเรียน ทุกคนในบ้านเกิดของฉันขนขวายที่จะศึกษาต่อ พวกเขามีความปรารถนาอันแรงกล้าในการเรียนรู้อยู่เสมอ ฉันจึงตัดสินใจกลับไปมอบของขวัญแห่งความรักให้กับนักเรียนที่โรงเรียน XXXXX ฉันร่วมกิจกรรมกับนักเรียน ได้เห็นคุณค่าของการที่ได้เรียนรู้ ได้ร่วมเล่นเกมที่น่าสนใจและมีประโยชน์ และฉันก็มอบความรักให้กับเด็กๆผ่านของขวัญต่างๆที่เตรียมไป ฉันมีความสุขมากที่สามารถช่วยพวกเขาไม่ว่าจะเป็นไปในทางใดทางหนึ่งก็ตามแต่ทั้งหมดเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต! 

Link to comment
Share on other sites

SOUTH-AFRICA.jpg

007.jpg

.....The problem of access to vaccines in South Africa or the African continent itself has been delayed due to delays in receiving syringes, including the types of vaccines that will reach the people. in order to receive a vaccine that can be prevented effectively. Because effective vaccines are not accessible to people in the country. The solution is The government has to see the importance of people's lives as the number one priority since there are now organizations that can donate vaccines to poor countries so that people have access to vaccines. It will accept donations from countries that have enough vaccines. The government should immediately contact in order to provide people with access and vaccination as soon as possible to prevent life-threatening. 

.....ปัญหาของการเข้าถึงวัคซีนค่ะใน South Africa หรือ ทวีป Africa เองนั้น มีการชะลอการฉีดยาเนื่องจากความล่าช้าในการรับมอบเข็มฉีดยารวมไปถึงประเภทของวัคซีนที่จะเข้าถึงประชาชน เพื่อที่จะได้รับวัคซีนที่จะสามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากวัคซีนที่มีประสิทธิภาพไม่สารถเข้าถึงคนในประเทศได้ การแก้ไขปัญหาคือ รัฐบาลจะต้องมองเห็นความสำคัญของชีวิตประชาชนเป็นอันดับหนึ่งเนื่องจากปัจจุบันนั้นมีองค์กรที่สามารถจะบริจาควัคซีนให้แก่ประเทศที่ยากจนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีน โดยจะรับบริจาคมาจากประเทศที่มีวัคซีนเพียงพอแล้ว รัฐบาลควรจะรีบติดต่อเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงและฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อชีวิตค่ะ

Link to comment
Share on other sites

SPAIN.jpg

008.jpg

.....My project is called "Love leaves". In Spain, the COVID-19 pandemic has claimed the lives of more than 19,000 people, thousands of children have fallen into orphans, lost love, taking care of parents, relatives... More than ever, children need special attention and comprehensive solutions to support their care in the long term. As a spokesperson in my country, I found that the first thing we have to do is stay close to the child regularly, listen and create a sense of security. I have worked in the western of my country, and I have found that these methods are very effective, it establishes positive psychological well-being in children.  Next is the government's involvement by subsidizing living expenses, health expenses when there is no health insurance.  Not only the government but also each citizen "It’s the thought that counts", let's promote the humanitarian tradition of our ancestor of "good leaves protect torn leaves", "love people as you love yourself".  I believe that with my calls and actions, those "leaves" will live the good life they deserve.

.....โครงการของฉันชื่อ "ใบไม้แห่งรัก" ในสเปน การระบาดใหญ่ของ COVID-19 คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 19,000 คน เด็กหลายพันคนต้องกลายเป็นเด็กกำพร้า สูญเสียความรัก สูญเสียการดูแลจากพ่อแม่และญาติพี่น้อง... มากกว่าที่พวกเราเคยเห็นมา เด็กต้องการความเอาใจใส่เป็นพิเศษและการแก้ปัญหาอย่างครอบคลุมจากสิ่งนี้ เราต้องสนับสนุนการดูแลของพวกเขาในระยะยาว ในฐานะกระบอกเสียงหนึ่งของสเปน ฉันพบว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำคืออยู่ใกล้ชิดกับเด็กเป็นประจำ ฟังและสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับพวกเขา ฉันเคยทำงานทางตะวันตกของประเทศของฉัน และพบว่าวิธีการเหล่านี้มีประสิทธิภาพมาก มันสร้างความผาสุกทางจิตใจในเชิงบวกให้กับเด็กๆค่ะ และที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะคือการมีส่วนร่วมของรัฐบาลโดยการอุดหนุนค่าครองชีพ ค่ารักษาพยาบาล เมื่อประชาชนเองไม่มีการทำประกันสุขภาพ อย่างไรก็ดีท้ายที่สุดนี้มันไม่ใช่แค่รัฐบาลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพลเมืองแต่ละคนด้วยที่ต้องช่วยกันดูแลเรื่องนี้ "เป็นความคิดที่มีความสำคัญ" มาส่งเสริมมนุษยธรรมซึ่งมีมารับแต่ช่วงชีวิตของบรรพบุรุษของเรา "ใบดีปกป้องใบไม้ฉีกขาด" "รักผู้คนเหมือนรักตัวเอง" ฉันเชื่อว่าด้วยการเรียกร้องและการกระทำของฉัน "ใบไม้" เหล่านั้นจะมีชีวิตที่ดีที่พวกเขาสมควรได้รับมันค่ะ

Link to comment
Share on other sites

THAILAND.jpg

009.jpg

.....Poverty puts more than 2 million Thai children at risk of losing educational opportunities. So I did a project to help education. which education is an important foundation that everyone should have because education creates awareness of being human Build people with knowledge of living, making a living, having the patience to fight the obstacles of life. But in Thailand today, there are quite a number of children who tend to lack educational opportunities. that I came to do a project for the government to see that Education is a fundamental problem. make learning Get the good stuff in your head. I will push Thai children to study for free. free lunch free school uniform Let the children focus on studying.

.....ความยากจน ทำให้เด็กไทยกว่า 2 ล้านคนเสี่ยงหมดโอกาสการศึกษา ดิฉันจึงได้ทำโครงการช่วยเหลือการศึกษา ซึ่งการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทุกคนควรจะมี เพราะการศึกษาสร้างจิตสำนึกการเป็นมนุษย์ สร้างคนมีความรู้ในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ มีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิต แต่ประเทศไทยทุกวันนี้กลับมีเด็กอยู่จำนวนไม่น้อยที่แนวโน้มว่าจะขาดโอกาสทางการศึกษา การที่ดิฉันมาทำโครงการเพื่อให้รัฐบาลมองเห็นว่า การศึกษาคือปัญหาพื้นฐานสำคัญ ทำให้ได้เรียนรู้ รับสิ่งที่ดีเข้าในหัวสมอง ฉันจะผลักดันให้เด็กไทยได้เรียนฟรี ข้าวกลางวันฟรี ชุดนักเรียนฟรี ให้เด็กโฟกัสที่การเรียนคะ

Link to comment
Share on other sites

UNITED-STATES.jpg

010.jpg

.....My project, Love For All, reflects that even if you are physically unstable, however,  But it shouldn't prevent you from doing what you want.  Just because we have disadvantages does not mean that we have no advantages.  It's just the limit on what you have.  But it doesn't limit what you are.  Just like with autistic children, I have helped and set up projects for them.  Although they have brain and developmental abnormalities.  But it doesn't mean that they are nothing good.  They will have their outstanding abilities.  And how do we make their talent stand out as a unique point that makes them an acceptable person in society?  spark their dreams  and teach them to love themselves  Knowing who they are is the most important thing. Love yourself even if you are not perfect.  Because imperfections are what makes you who you are.  The identity of children with autism is important for us to reflect on them so that they can see themselves and be able to stand up for themselves in society in the future.  And this is what I thinks is what reflects my Beauty with a purpose project on the global society.

.....โครงการของนิโคลนะคะ Love For All มันสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้คุณจะมีความฺผิดปกติทางร่างกายอย่างไรก็ตาม แต่มันไม่ควรเป็นอุปสรรคให้คุณทำสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้ การที่เรามีข้อด้อยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีข้อดี มันแค่ลิมิตสิ่งที่คุณมี แต่ไม่ได้ลิมิตสิ่งที่คุณเป็น ก็เหมือนกันกับเด็กออทิสติกที่นิโคลได้ทำการช่วยเหลือและตั้งโครงการเพื่อพวกเขาแหละค่ะ แม้เขาจะมีความผิดปกติทางด้านสมองและพัฒนาการ แต่มันไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่มีอะไรดีเลย พวกเขาจะมีความสามารถที่โดดเด่นของพวกเขา และเราจะทำยังไงให้ความสามารถของพวกเขาที่โดดเด่นเป็นจุดเอกลักษณ์ที่ทำให้เขาเป็นคนที่ทุกคนยอมรับได้ในสังคม จุดประกายความฝันของพวกเขา และสอนให้พวกเขารักตัวเองค่ะ การรู้ว่าตัวเองเป็นใครเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด รักตัวเอง แม้เราอาจจะไม่เพอร์เฟค เพราะความไม่เพอร์เฟคนี่แหละที่ทำให้คุณเป็นตัวตนของคุณเอง ตัวตนของเด็กออทิสติกก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราควรสะท้อนตัวตนของพวกเขาให้พวกเขาเห็นเข้าไปถึงตัวตนของพวกเขาเองและสามารถยืนหยัดเพื่อตัวเองได้ในสังคมในอนาคต และนี่คือสิ่งที่นิโคลคิดว่ามันคือสิ่งที่สะท้อนจากโครงการ BWP ของนิโคลต่อสังคมโลกค่ะ

Link to comment
Share on other sites

The third Fast Track competition
of 10th Miss T-World
FAST TRACK - Beauty with a purpose
has been presented to you!
 9 contestants has participated in this fast track!

There are indeed many interesting stories here!
Well done, ladies!
Alright, there is one Fast Track to post!
See you in the next Fast Track competition tomorrow :)

 

 

MAKU ORGANIZATION

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...