Jump to content
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt

◇◆◇กระทู้เกมส์ทายผลกอล์ฟ ★LPGA 2022 - LPGA Fans★ Season 4◇◆◇


Recommended Posts

แบบฟอร์มการเล่นเกมส์ทายผล

เกมส์ทายผล LPGA Tour 2022
รายการที่ ..1.. ( รายการ Tournament of Champions วันที่ 20-23 มกราคม 2022)

ส่วนที่ 1 ทายผลอันดับที่ 1-5 และ สกอร์แชมป์

1........+ สกอร์แชมป์ ........ 
2........
3........
4........
5........

ส่วนที่ 2 ทายผลอันดับ และ สกอร์ โม เม แพตตี้ จีน

เม
อันดับ.....
สกอร์ .....

โม
อันดับ ......
สกอร์ .......

แพตตี้
อันดับ.....
สกอร์ .....

ส่วนที่ 3 ทายผลตัดตัว และ สกอร์ ของนักกอล์ฟไทยคนอื่น

เหมียว ปาจรีย์
สกอร์  ...........

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 451
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

แบบฟอร์มการเล่นเกมส์ทายผล

เกมส์ทายผล LPGA Tour 2022
รายการที่ ..1.. ( รายการ Tournament of Champions วันที่ 20-23 มกราคม 2022)

ส่วนที่ 1 ทายผลอันดับที่ 1-5 และ สกอร์แชมป์

1. เม -18
2. จอร์เจีย ฮอล
3. โม
4. เนลลี่
5. โค

ส่วนที่ 2 ทายผลอันดับ และ สกอร์ โม เม แพตตี้ จีน

เม
อันดับ.....1
สกอร์ .....-18

โม
อันดับ ......3
สกอร์ .......-15

แพตตี้
อันดับ.....8
สกอร์ .....-11

ส่วนที่ 3 ทายผลตัดตัว และ สกอร์ ของนักกอล์ฟไทยคนอื่น

เหมียว ปาจรีย์
สกอร์  -8

Link to comment
Share on other sites

เข้ามาตัดริบบิ้น เปิดฤดูกาลครับ

แบบฟอร์มการเล่นเกมส์ทายผล

เกมส์ทายผล LPGA Tour 2022
รายการที่ ..1.. ( รายการ Tournament of Champions วันที่ 20-23 มกราคม 2022)

ส่วนที่ 1 ทายผลอันดับที่ 1-5 และ สกอร์แชมป์

1 เนลลี่ + สกอร์แชมป์ -22 
2 บรูค
3 นาสะ
4 ลิเดีย โค
5 เอรียา

ส่วนที่ 2 ทายผลอันดับ และ สกอร์ โม เม แพตตี้ จีน

เม
อันดับ 5
สกอร์ -14

โม
อันดับ 13
สกอร์ -9

แพตตี้
อันดับ 9
สกอร์ -11

ส่วนที่ 3 ทายผลตัดตัว และ สกอร์ ของนักกอล์ฟไทยคนอื่น

เหมียว ปาจรีย์
สกอร์  -8

Link to comment
Share on other sites

แบบฟอร์มการเล่นเกมส์ทายผล

เกมส์ทายผล LPGA Tour 2022
รายการที่ ..1.. ( รายการ Tournament of Champions วันที่ 20-23 มกราคม 2022)

ส่วนที่ 1 ทายผลอันดับที่ 1-5 และ สกอร์แชมป์

1 เนลลี่ + สกอร์แชมป์ -20
2 ลิเดีย โค
3 เจสซิก้า คอร์ด้า
4 นาสะ
5 ฟักทอง

ส่วนที่ 2 ทายผลอันดับ และ สกอร์ โม เม แพตตี้ จีน

เม
อันดับ 9
สกอร์ -14

โม
อันดับ 12
สกอร์ -12

แพตตี้
อันดับ 16
สกอร์ -9

ส่วนที่ 3 ทายผลตัดตัว และ สกอร์ ของนักกอล์ฟไทยคนอื่น

เหมียว ปาจรีย์
สกอร์  -10

Link to comment
Share on other sites

แบบฟอร์มการเล่นเกมส์ทายผล

เกมส์ทายผล LPGA Tour 2022
รายการที่ ..1.. ( รายการ Tournament of Champions วันที่ 20-23 มกราคม 2022)

ส่วนที่ 1 ทายผลอันดับที่ 1-5 และ สกอร์แชมป์

1 นาสะ + สกอร์แชมป์ -18
2 เนลี่
3 แคงฟักทอง
4 เจส
5 ลิเดีย โค

ส่วนที่ 2 ทายผลอันดับ และ สกอร์ โม เม แพตตี้ จีน

เม
อันดับ 10
สกอร์ -10

โม
อันดับ 15
สกอร์ -8

แพตตี้
อันดับ 6
สกอร์ -12

ส่วนที่ 3 ทายผลตัดตัว และ สกอร์ ของนักกอล์ฟไทยคนอื่น

เหมียว ปาจรีย์
สกอร์  -9

Link to comment
Share on other sites

แบบฟอร์มการเล่นเกมส์ทายผล

เกมส์ทายผล LPGA Tour 2022
รายการที่ ..1.. ( รายการ Tournament of Champions วันที่ 20-23 มกราคม 2022)

ส่วนที่ 1 ทายผลอันดับที่ 1-5 และ สกอร์แชมป์

1 นาสะ + สกอร์แชมป์ -20
2 เนลี่
3 เดเนียล แคง
4 ซาโซะ
5 ลิเดีย โค

ส่วนที่ 2 ทายผลอันดับ และ สกอร์ โม เม แพตตี้ จีน

เม
อันดับ 9
สกอร์ -11

โม
อันดับ 12
สกอร์ -9

แพตตี้
อันดับ 8
สกอร์ -12

ส่วนที่ 3 ทายผลตัดตัว และ สกอร์ ของนักกอล์ฟไทยคนอื่น

เหมียว ปาจรีย์
สกอร์  -10

Link to comment
Share on other sites

เกมส์ทายผล LPGA Tour 2022
รายการที่ ..1.. ( รายการ Tournament of Champions วันที่ 20-23 มกราคม 2022)

ส่วนที่ 1 ทายผลอันดับที่ 1-5 และ สกอร์แชมป์

1 เนลลี่ + สกอร์แชมป์ -20
2 แคง
3 นาสะ
4 ลิเดีย โค
5 บรู้ค

ส่วนที่ 2 ทายผลอันดับ และ สกอร์ โม เม แพตตี้ จีน

เม
อันดับ 10
สกอร์ -10

โม
อันดับ 13
สกอร์ -9

แพตตี้
อันดับ 9
สกอร์ -11

ส่วนที่ 3 ทายผลตัดตัว และ สกอร์ ของนักกอล์ฟไทยคนอื่น

เหมียว ปาจรีย์
สกอร์  -8

Link to comment
Share on other sites

เกมส์ทายผล LPGA Tour 2022
รายการที่ ..1.. ( รายการ Tournament of Champions วันที่ 20-23 มกราคม 2022)

ส่วนที่ 1 ทายผลอันดับที่ 1-5 และ สกอร์แชมป์

1 โค + สกอร์แชมป์ -16
2 เนลลี่
3 แพตตี้
4 ซา โซะ
5 โม

ส่วนที่ 2 ทายผลอันดับ และ สกอร์ โม เม แพตตี้ จีน

เม
อันดับ 6
สกอร์ -8

โม
อันดับ 5
สกอร์ -10

แพตตี้
อันดับ 3
สกอร์ -14

ส่วนที่ 3 ทายผลตัดตัว และ สกอร์ ของนักกอล์ฟไทยคนอื่น

เหมียว ปาจรีย์
สกอร์  -8

Link to comment
Share on other sites

เกมส์ทายผล LPGA Tour 2022
รายการที่ ..1.. ( รายการ Tournament of Champions วันที่ 20-23 มกราคม 2022)

ส่วนที่ 1 ทายผลอันดับที่ 1-5 และ สกอร์แชมป์

1 เม เอรียา สกอร์แชมป์ -20
2 ลิเดีย โค
3 เนลลี่
4 แพตตี้
5 นาสะ

ส่วนที่ 2 ทายผลอันดับ และ สกอร์ โม เม แพตตี้ จีน

เม
อันดับ 1
สกอร์ -20

โม
อันดับ 13
สกอร์ -14

แพตตี้
อันดับ 4
สกอร์ -17

ส่วนที่ 3 ทายผลตัดตัว และ สกอร์ ของนักกอล์ฟไทยคนอื่น

เหมียว ปาจรีย์
สกอร์  -10

Link to comment
Share on other sitesเกมส์ทายผล LPGA Tour 2022
รายการที่ ..1.. ( รายการ Tournament of Champions วันที่ 20-23 มกราคม 2022)

ส่วนที่ 1 ทายผลอันดับที่ 1-5 และ สกอร์แชมป์

1 เนลลี่ -19
2 เม
3 แพตตี้
4 อินบี
5 ลิเดีย โค

ส่วนที่ 2 ทายผลอันดับ และ สกอร์ โม เม แพตตี้ จีน

เม
อันดับ 2
สกอร์ -16

โม
อันดับ 19
สกอร์ -8

แพตตี้
อันดับ 3
สกอร์ -15

ส่วนที่ 3 ทายผลตัดตัว และ สกอร์ ของนักกอล์ฟไทยคนอื่น

เหมียว ปาจรีย์
สกอร์  -9Sent from my SM-N9860 using Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

ลืมเลย...ทายผลทันไหม T-T

แบบฟอร์มการเล่นเกมส์ทายผล

เกมส์ทายผล LPGA Tour 2022
รายการที่ ..1.. ( รายการ Tournamentof Champions วันที่ 20-23 มกราคม 2022)

ส่วนที่ 1 ทายผลอันดับที่ 1-5 และ สกอร์แชมป์

1 Lydia Ko, -17 
2 Nelly Korda
3 Nasa Hataoka
4 Yuka Saso
5 Patty Tavatanakit

ส่วนที่ 2 ทายผลอันดับ และ สกอร์ โม เม แพตตี้ จีน

เม
อันดับ 8
สกอร์ -10

โม
อันดับ 13
สกอร์ -8

แพตตี้
อันดับ 5
สกอร์ -12

ส่วนที่ 3 ทายผลตัดตัว และ สกอร์ ของนักกอล์ฟไทยคนอื่น

เหมียว ปาจรีย์
สกอร์  -6

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...