Jump to content

₪⋛❈☀◆ MISS MARDOO SOUTH AFRICA 2021: TOP5 FINAL INTERVIEW ◆☀❈⋚₪


Maku2008
 Share

Recommended Posts

014.jpg

:::AARIF:::

.....Joan! you are the first and your final question in Miss Mardoo South Africa 2021 is "As a citizen of the world, what do you think about the COVID-19 vaccine allocation that are not equal in each part of our world ? and if you could talk to any vaccine company, what would you taklk to them and why ?" 

....."ในฐานะพลโลกคนหนึ่ง คุณคิดอย่างไรกับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละส่วนของโลกเรา และถ้าคุณสามารถพูดกับบริษัทวัคซีนใดๆก็ได้คุณอยากพูดว่าอะไรและเพราะอะไร ?"

 

:::JOAN:::

.....I think we should all have the right to choose the best vaccine for ourselves. Because that is the fundamental right that we should receive in life. Therefore, every government should take this into account. They should give people the freedom to choose, tell the vaccine company. Many people are afraid and afraid to get vaccinated. Because low-quality vaccines affect their decisions. A good vaccine should be effective, quality, and safe. You need to give people confidence and trust in your vaccine. because that is the immunity of the people.

.....ดิฉันคิดว่าเราทุกคนควรมีสิทธิเลือกวัคซีนที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองเพราะนั่นคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราควรได้รับในชีวิต ดังนั้นทุกรัฐบาลควรคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย ควรให้คนมีอิสระในการเลือก ควรบอกบริษัทวัคซีน หลายคนกลัวการที่จะต้องรับวัคซีนเพราะวัคซีนคุณภาพต่ำส่งผลต่อการตัดสินใจของพวกเขา วัคซีนที่ดีควรมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และปลอดภัย คุณต้องให้ความมั่นใจแก่ผู้คนและไว้วางใจในวัคซีนของคุณ เพราะนั่นคือภูมิคุ้มกันของประชาชนค่ะ

 

 

:::AARIF:::

.....Thank you, Joan!

Link to comment
Share on other sites

015.jpg

:::AARIF:::

.....Tamaryn! you are the next and your final question in Miss Mardoo South Africa 2021 is "As a citizen of the world, what do you think about the COVID-19 vaccine allocation that are not equal in each part of our world ? and if you could talk to any vaccine company, what would you taklk to them and why ?" 

....."ในฐานะพลโลกคนหนึ่ง คุณคิดอย่างไรกับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละส่วนของโลกเรา และถ้าคุณสามารถพูดกับบริษัทวัคซีนใดๆก็ได้คุณอยากพูดว่าอะไรและเพราะอะไร ?"

 

:::TAMARYN:::

.....In my opinion, the uneven distribution of vaccines will lead to economic imbalances between countries in the future. As we all know, the prices of vaccines like Astra Zeneca, Vero Cell, Janssen, Nano Covax are very high in the market. Only a very small number of countries are financially able to buy and distribute to their own people. Poor countries will have a hard time accessing them. With developed countries, people who receive enough vaccines will be able to return to work, continue to contribute to the country, help the economy recover after the pandemic and vice versa. If I could talk to the companies, I wish they would be able to be transparent about the vaccine formulation. Although they may not receive the appropriate amount, they will save millions of lives that are dying because there is no vaccine. One person can help a hundred, a million people.

.....ในความเห็นของดิฉัน การกระจายวัคซีนที่ไม่เท่าเทียมกันจะนำไปสู่ความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอนาคต อย่างที่เราทราบกันดีว่าราคาของวัคซีนอย่าง Astra Zeneca, Vero Cell, Janssen, Nano Covax นั้นสูงมากในตลาด มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่สามารถซื้อและแจกจ่ายให้กับประชาชนของตนเองได้ ประเทศยากจนจะเข้าถึงได้ยาก สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วผู้ที่ได้รับวัคซีนเพียงพอจะสามารถกลับไปทำงาน ช่วยเหลือประเทศ ช่วยเศรษฐกิจฟื้นตัวหลังการระบาดใหญ่ แต่ในทางกลับกันประเทศที่ยากจนจะไม่มีภาพนี้เกิดขึ้น ถ้าฉันสามารถพูดคุยกับบริษัทต่างๆได้ ฉันหวังว่าพวกเขาจะสามารถมีความโปร่งใสเกี่ยวกับสูตรวัคซีนแม้ว่าพวกเขาอาจจะมียอดขายไม่ตรงตามเป้าหากบอกสูตรวัคซีนไปแต่นั่นมันจะช่วยชีวิตผู้คนนับล้านที่กำลังจะตายเพราะไม่มีวัคซีน คือคนหนึ่งสามารถช่วยคนได้ร้อยล้านคนค่ะ

.....Theo tôi, việc phân bổ vaccine không đồng đều dẫn tới việc sẽ mất cân bằng giữa các quốc gia về mặt kinh tế sau này. Như chúng ta đã biết, giá cả các loại vaccine như Astra Zeneca, Vero Cell, Janssen, Nano Covax có giá rất cao trên thị trường. Chỉ có một lượng rất nhỏ các quốc gia đủ đáp ứng về mặt tài chính mới có thể mua và phân phát cho người dân của họ. Các nước nghèo sẽ rất khó để tiếp cận với chúng. Với các quốc gia phát triển, người dân được tiêm đủ số mũi vaccine sẽ được trở lại làm việc, tiếp tục cống hiến cho đất nước, giúp cho nền kinh tế phục hồi sau đại dịch và ngược lại. Nếu tôi có thể nói chuyện với các công ty, tôi mong muốn rằng họ sẽ có thể công khai minh bạch về công thức làm ra vaccine. Dù có thể họ không nhận được số tiền tương xứng nhưng họ sẽ cứu được hàng triệu sinh mạng đang sắp chết vì không có vaccine. Một người có thể giúp được một trăm, một triệu người.

 

:::AARIF:::

.....Thank you, Tamaryn!

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

016.jpg

:::AARIF:::

.....Tharina! the third one is you and your final question in Miss Mardoo South Africa 2021 is "As a citizen of the world, what do you think about the COVID-19 vaccine allocation that are not equal in each part of our world ? and if you could talk to any vaccine company, what would you taklk to them and why ?" 

....."ในฐานะพลโลกคนหนึ่ง คุณคิดอย่างไรกับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละส่วนของโลกเรา และถ้าคุณสามารถพูดกับบริษัทวัคซีนใดๆก็ได้คุณอยากพูดว่าอะไรและเพราะอะไร ?"

 

:::TAMARYN:::

.....For me, it's like a lack of food. Rich countries get food until the country has to wait for help. But there are still some countries with corruption. In addition, the unequal vaccine distribution crisis has also involved other factors, such as under-planned vaccine capacity including logistics problems and storage of vaccines. Including,  some countries still have problems with vaccination hesitation because there is not enough confidence. If i could talk to the company, Should I ask the vaccine company? Rich countries donate more vaccines and choose not to hoard vaccines They would be able to address the problem of vaccine inequality even more.

.....สำหรับดิฉันมันเหมือนกับการขาดอาหาร ประเทศร่ำรวยได้รับอาหาร ประเทศยากจนต้องรอความช่วยเหลือ แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีบางประเทศที่มีการทุจริต นอกจากนี้วิกฤตการจำหน่ายวัคซีนที่ไม่เท่าเทียมกันยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ขีดความสามารถของวัคซีนที่ไม่ได้วางแผนไว้ รวมถึงปัญหาด้านลอจิสติกส์และการจัดเก็บวัคซีน รวมถึงบางประเทศยังประสบปัญหาที่ประชาชนพวกเขามีความลังเลในการฉีดวัคซีนเพราะไม่มีความมั่นใจ ถ้าดิฉันสามารถคุยกับบริษัทวัคซีนได้ ควรร้องขอบริษัทวัคซีนดีไหมนะคะ? แบบให้ประเทศร่ำรวยบริจาควัคซีนเพิ่ม และเลือกที่จะไม่กักตุนวัคซีน ดิฉันคิดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของวัคซีนได้มากยิ่งขึ้นค่ะ

 

:::AARIF:::

.....Thank you, Tharina!

Link to comment
Share on other sites

017.jpg

:::AARIF:::

.....Zendaya! Thank you for waiting, your final question in Miss Mardoo South Africa 2021 is "As a citizen of the world, what do you think about the COVID-19 vaccine allocation that are not equal in each part of our world ? and if you could talk to any vaccine company, what would you taklk to them and why ?" 

....."ในฐานะพลโลกคนหนึ่ง คุณคิดอย่างไรกับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละส่วนของโลกเรา และถ้าคุณสามารถพูดกับบริษัทวัคซีนใดๆก็ได้คุณอยากพูดว่าอะไรและเพราะอะไร ?"

 

:::ZENDAYA:::

.....As a citizen of the world I think we are still lacking "Public health welfare". Now many people do not have access to vaccines and treatments. If you look into the essence of this problem, you will see other problems that have been attached to it since the past. Both knowledge and understanding of access to welfare, quality of life, social inequality. That's something I can't accept to happen to my fellow human beings of any group. ...Will you accept it? If the person behind you or anyone you love and know not receiving legitimacy from the government and sympathy from the people themselves. But it was abandoned to live with backwardness and problems, then, at the center of the problem that we must step out and claim the right for our fellow citizens to have equal access to everything. And if I had the opportunity to speak to a company that produces vaccines I will say “I understand them. they are working, the experimenter makes the most of the business. It's not your fault at all, that vaccine did not reach the poor because the people who should deal with this the most are the government, who are responsible for welfare and see the value of being a person. We cannot ignore this. If in our society there is still a lack of equality, It's not just about vaccines, but "everything".

.....ในฐานะพลเมืองของโลกคนนึง ดิชั้นมองว่าเรายังขาด “สวัสดิการด้านสาธารณะสุข”  ตอนนี้มีผู้คนมากมายที่ไม่ได้รับการเข้าถึงวัคซีนและการรักษา หากคุณมองเข้าไปในแก่นของปัญหานี้ คุณจะเห็นปัญหาอื่นที่พ่วงมาตั้งแต่อดีต ทั้งความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงสวัสดิการ คุณภาพชีวิต สภาพความเหลื่อมล้ำทางสังคม นั้นเป็นสิ่งที่ฉันยอมรับให้เกิดขึ้นไม่ได้กัยเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็ตาม ...คุณจะยอมรับได้หรือไม่? หากคนที่อยู่เบื้องหลังคุณ หรือใครก็ตามที่คุณรักและรู้จัก ไม่ได้รับความชอบธรรมจากทางภาครัฐและความเห็นอกเห็นใจจากคนด้วยกันเอง แต่กลับถูกทอดทิ้งให้อยู่กับความล้าหลังและปัญหา นั้นละค่ะ ใจกลางของปัญหาที่เราจะต้องก้าวออกมาเรียกร้องสิทธิเพื่อเพื่อนร่วมโลกให้มีสิทธิ์เข้าถึงทุกอย่างอย่างเท่าเทียมกัน และถ้าหากดิชั้นได้มีโอกาสพูดกับบริษัทที่ผลิตวัคซีนแล้ว ดิชั้นจะบอกว่า “ฉันเข้าใจพวกเขา พวกเขาเป็นผู้ทำงาน ผู้ทดลองให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านธุรกิจ มันไม่ใช่ความผิดพวกคุณเลย ที่วัคซีน้ข้าไม่ถึงกลุ่มคนยากไร้ เพราะคนที่ควรจัดการกับเรื่องนี้มากที่สุด คือภาครัฐ ผู้ที่รับผิดชอบสวัสดิการ และเห็นคุณค่าของความเป็นคน “ ดังนั้น ไม่ว่าจะยังไง เราก็เพิกเฉยกับเรื่องนี้ไม่ได้ หากในสังคมของเรานั้นยังขาดความเท่าเทียม ไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องวัคซีนเพียงเท่านั้น แต่เป็น “ทุกเรื่อง”

 

:::AARIF:::

.....Thank you, Zendaya!

Link to comment
Share on other sites

018.jpg

:::AARIF:::

.....Maria! Sorry for letting you wait for so long, your final question in Miss Mardoo South Africa 2021 is "As a citizen of the world, what do you think about the COVID-19 vaccine allocation that are not equal in each part of our world ? and if you could talk to any vaccine company, what would you taklk to them and why ?" 

....."ในฐานะพลโลกคนหนึ่ง คุณคิดอย่างไรกับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละส่วนของโลกเรา และถ้าคุณสามารถพูดกับบริษัทวัคซีนใดๆก็ได้คุณอยากพูดว่าอะไรและเพราะอะไร ?"

 

:::MARIA:::

.....Of course, what we are facing now has a global impact. It is undeniable that our world is unequal because the allocation of vaccines has shown that those with power or money will get better vaccines. Rather than receiving it on an equal footing with our bodies and what I want to tell the company, I want them to keep fighting because that's the best solution. You are the hope of the whole world. I just want to encourage companies because the problem of unequal vaccination is not caused by the company but it arises from people who have power. Thank you. 

.....แน่นอนค่ะว่าสิ่งที่เรากำลังเจอตอนนี้เป็นผลกระทบไปทั่วโลก ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกของเรานั้นมีความไม่เท่าเทียม เพราะการจัดสรรวัคซีนนั้นแสดงให้เห็นแล้วว่า ผู้ที่มีอำนาจหรือเงินทองจะได้รับวัคซีนที่ดีกว่า แทนที่เราจะได้รับสิ่งนั้นอย่างเท่าเทียมตามความเหมาะสมของร่างกาย และสิ่งที่ฉันอยากจะบอกบริษัทผลิตนั้น ดิฉันอยากให้พวกเขาสู้ต่อไปเพราะนั้นคือทางออกที่ดีที่สุด คุณคือความหวังของคนทั้งโลก ฉันเพียงอยากให้กำลังใจบริษัทต่างๆ เพราะปัญหาการซีนวัคซีนอย่างไม่เท่าเทียมไม่ได้เกิดจากบริษัท แต่เกิดขึ้นจากผู้ที่มีอำนาจหรือผู้นำขอบคุณค่ะ

 

:::AARIF:::

.....Thank you, Maria!

Link to comment
Share on other sites

019.jpg

:::AARIF:::

.....Well done ladies! All of you have done everything! Now our selection committee will do their job. Soon, one of these stunning South African ladies will become the next Miss Mardoo South Africa. Don't go anywhere! We will welcome the new South African queen soon and YES only at TELEMAKU!

020.jpg


021.jpg


022.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...