Jump to content

ஐ❈►9th MISS T-WORLD: TOP7 FINAL COMPETITION◄❈ஐ


Maku2008
 Share

Recommended Posts

002.jpg

 

003.jpg

 

004.jpg

 


:::HANK::::


 

.....และตอนนี้เราก็ได้เวลาของการสัมภาษณ์ประจำรอบ 7 คนสุดท้ายเพื่อให้คณะกรรมการของเราได้พิจารณาและตัดสินกันแล้วครับว่าใครจะได้เป็น Miss T-World คนที่ 9 ของเราต่อไป โดยสาวงามทุกคนได้เข้าสัมภาษณ์สดๆกับกองประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาที่จำกัด และสิ่งที่เรากำลังจะได้ชมนี้คือผลงานที่ยอดเยี่ยมของพวกเธอครับ Alright ladies and gentlemen we are now in Top 7 final interview, the answers that you will see was collected prior from LIVE chat. So this is the best work of our Top 7. Our judges will selected 9th Miss T-World and her runner up mainly from this interview. ครับและถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย Shall we begin now!!!


 

Link to comment
Share on other sites


:::HANK::::

 

.....การสัมภาษณ์ของเราจะเรียงลำดับตามการเข้ารอบมา และเราจะเริ่มที่ Namibia เชิญครับ We will interview our Top 7 according to the order of Top 7 announcement so Namibia please go to the center of the stage.

 
005.jpg
 
006.jpg
 
007.jpg
 
008.jpg
Link to comment
Share on other sites

004.jpg
 

:::HANK::::

 

.....Namibia และคำถามปิดท้ายของคุณในการประกวด 9th Miss T-World คือ ..."ทุกๆคนพูดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น อะไรคือสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดที่คนในรุ่นของคุณกำลังเผชิญในตอนนี้ เพราะอะไร ?"

 
008.jpg
 

:::NAMIBIA:::

 

.....ภัยที่คุกคามที่สำคัญที่สุดที่คนในรุ่นดิชั้นต้องเผชิญคือความเหลื่อมล้ำค่า ความเหลื่อมล้ำทางชาติพันธุ์ ความเหลื่อมล้ำทางเพศ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ความเหลื่อมล้ำด้านสังคมและเศรษฐกิจ หรือความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุข จริงๆแล้วความเหลื่อมล้ำเป็นภัยคุกคามที่อยู่กับสังคมโลกมาตั้งแต่อดีต และยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆ สิ่งในปัจจุบันความเหลื่อมล้ำไม่ได้ดูน้อยลงเลย แต่ดิชั้นเห็นจุดเปลี่ยนที่คนในสังคมส่วนใหญ่กำลังตระหนักค่ะ มีหลาย movement ที่พยายามผลักดันให้ความเหลื่อมล้ำเหล่านี้หายไป ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ไม่อยากให้ความเหลื่อมล้ำเป็นภัยคุกคามสังคมอีกต่อไป ดิชั้นอยากให้ทุกคนร่วมมือกัน เห็นอกเห็นใจ มีความเอื้ออาธรซึ่งกันและกันค่ะ สำหรับผู้มีอำนาจ ดิชั้นอยากให้พวกท่านตระหนักถึงหน้าที่ของท่านที่ต้องกำจัดความเหลื่อมล้ำให้หมดไปค่ะ ทุกคนควรได้รับการดูแลอย่างเท่เทียมค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

004.jpg

 

:::HANK::::

 

.....Thank you Namibia!!!

Link to comment
Share on other sites

009.jpg

 


:::HANK::::


 

.....ต่อกันที่ Mexico และ Mexico ครับคำถามปิดท้ายของคุณในการประกวด 9th Miss T-World คือ ..."ทุกๆคนพูดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น อะไรคือสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดที่คนในรุ่นของคุณกำลังเผชิญในตอนนี้ เพราะอะไร ?" 

010.jpg

 


:::MEXICO:::


 

.....ภัยคุกมากที่สุดในรุ่นของดิฉันก็คือการที่คนเรานั้นเพิกเฉยต่อสิ่งรอบตัวมากเกินไปค่ะ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่เรารักตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีและสถาณการณ์ปัจจุบันทำให้เราเป็น แต่บางครั้งเราควารถามว่าเรารักตัวเองมากเกินไปรึเปล่าจนกลายเป็นเพิกเฉยต่อสิ่งรอบข้าง หรือคนรอบตัว เราควรที่จะ balance ทั้งตัวเราใส่ใจตัวเองและใส่ใจสิ่งรอบๆทั้งเหตุการณ์ต่างๆ มีปัญหามากมายในสังคมที่ไม่เพียงคนๆเดียวที่จะแก้ไขได้ ดังนั้นดิฉันคิดว่าเราควรที่จะเริ่มหันมามองรอบๆข้างและพยายามเข้าใจสิ่งต่างๆคนอื่นๆเพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาก้าวผ่านสิ่งต่างๆไปได้ด้วยกันอย่างมีความสุขและเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นค่ะ 

011.jpg

 


:::HANK::::


 

.....Thank you Mexico!!!


Link to comment
Share on other sites

011.jpg

 


:::HANK::::


 

.....ครับและเราจะไป

ต่อกันที่ China PR เจ้าภาพของเราครับ และคำถามปิดท้ายของคุณในการประกวด 9th Miss T-World คือ ..."ทุกๆคนพูดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น อะไรคือสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดที่คนในรุ่นของคุณกำลังเผชิญในตอนนี้ เพราะอะไร ?" 

012.jpg

 


:::PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA:::


 

.....ภัยคถกคามในคนรุ่นปัจจุบันคือการถูกคุกคามทางเพศค่ะ เกิดเป็นหยิงแท้จริงแสนลำบากในประถเทศจีนแผ่นดินใหญ่ที่ประชากรชายมักจะเป็นฝ่ายนำหน้า ผู้หญิงมักถูกเพศชายดูถูกหรือคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเป็น ทางสายตา หรือลงมือกระทำ ตามร่างกายซึ่งเป็นภัยร้ายแรงสำหรับผู้หญิงคนนึง มีมีคิดว่าภัยนี้จะทำให้เราสูญเสียและเิกกิดความกลัว มีมีไม่อยากให้ผู้หญิงได้รับการกระทำแบบนี้ เพภราะเราทุกคนคือมนุษย์หนึ่งคนบนโลก ไม่ควรเกิดการคุกคามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งค่ะ 

013.jpg

 


:::HANK::::


 

.....Thank you People's Republic of China!!!


Link to comment
Share on other sites

013.jpg

 


:::HANK::::


 

.....Next we will have Thailand! ...Thailand this is your final question "Everybody says they want to change the world for the better. What do you think is the greatest threat your generation right now is facing and why ?" 

014.jpg

 


:::THAILAND:::


 

.....In my opinion the biggest threat facing my generation is social media. Technology has evolved with the development of social media. Social media also has a lot of its good points. But in this day and age, social media are making people more indifferent, more indifferent, not interested in everything around them. The world around us has so many beautiful things. Therefore, each person should use social media effectively to follow its purpose. 

015.jpg

 


:::HANK::::


 

.....Thank you Thailand!!!


Link to comment
Share on other sites

015.jpg

 


:::HANK::::


 

.....ต่อกันที่ Jamaica ครับและคำถามปิดท้ายของคุณในการประกวด 9th Miss T-World คือ ..."ทุกๆคนพูดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น อะไรคือสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดที่คนในรุ่นของคุณกำลังเผชิญในตอนนี้ เพราะอะไร ?" 

016.jpg

 


:::JAMAICA:::


 

.....ภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดที่คนในรุ่นของเรากำลังเผชิญในตอนนี้คือความมั่นคงค่ะ อันได้แก่ ความมั่นในด้านความปลอดในชีวิต ความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงของที่อยู่อาศัย ... 3 สิ่งนี้คือปัญหาที่เป็นภัยคุกคามของเรามาโดยตลอด แม้โลกจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในหลายๆด้าน แต่เราก็ยังติดกับดักที่เกิดจากความไม่มั่นคงดังกล่าว มันเป็นปัญหาที่เราจะก้าวต่อไปในอนาคต เราจะต้องช่วยดูแลกันใน 3 สิ่งนี้เพื่อให้เราได้มีการเปลี่ยงแปลงที่ดีขึ้นบนโลกค่ะ strong together 

017.jpg

 


:::HANK::::


 

.....Thank you Jamaica!!!


Link to comment
Share on other sites

017.jpg
 

:::HANK::::

 

.....Poland is the next Top 7 for our final interview ...Poland, your final question "Everybody says they want to change the world for the better. What do you think is the greatest threat your generation right now is facing and why ?"

 
018.jpg
 

:::POLAND:::

 

.....In my opinion, the biggest danger of the current generation is that they depend too much on the internet. In my country, most adults spend five to six hours a day using social media and other means of communication. That makes a society become emotionless, people will no longer care about everything around them as before, but only two things: themselves and the Internet.

 
019.jpg
 

:::HANK::::

 

.....Thank you Poland!!!

 

Link to comment
Share on other sites

019.jpg

 


:::HANK::::


 

.....สุดท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุดกับ Final interview 9th Miss T-World ครับ เชิญครับ Australia 

และคำถามปิดท้ายของคุณในการประกวด 9th Miss T-World คือ ..."ทุกๆคนพูดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น อะไรคือสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดที่คนในรุ่นของคุณกำลังเผชิญในตอนนี้ เพราะอะไร ?" 

020.jpg

 


:::AUSTRALIA:::


 

.....ภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดของคุณในรุ่นของเอมมี่ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้ยาก ก็คือ ความหวั่นไหวกับอุปสรรคต่าง ที่เข้ามาให้อุดมการณ์ของเราสั่นคลอนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นความคิดต่าง และความขัดแย้งระหว่างช่วงอายุของคนแต่ละรุ่น ซึ่งภัยคุกคามเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยเวลา เวลาจะเยียวยาให้ภัยคุกคามค่อยๆทุเลาและเบาเทาลง จนในที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้ 

021.jpg

 


:::HANK::::


 

.....Thank you Australia!!!


Link to comment
Share on other sites

021.jpg

 


:::HANK::::


 

.....เรียบร้อยแล้วกับ Final interview ของ Top 7 ในการประกวด Miss T-World ปีที่ 9 หนึ่งในนี้แหละครับคือผู้ชนะคนที่ 9 ของเราต่อไป จะเป็นใครไม่นานทราบผลแน่นอครับ แล้วพบกันได้เร็วๆนี้ This is final interview of 9th Miss T-World, one of these stunning ladies will become our next Miss T-World. Who will be our 9th winner, we will announce it soon! Stay tuned! 

022.jpg

Link to comment
Share on other sites

เยี่ยมมากๆค่ะสาวๆ Top7!!!


หลังจากนี้คณะกรรมการของเราจะลงสนาม


เพื่อตัดสินกันแล้วค่ะว่าใครจะเป็น


Miss T-World คนที่ 9 และ รองฯ


ลุ้นๆ ไม่นานเกินรอเรามาต้อนรับ


Miss T-World คนที่ 9 กันนะคะ กรี๊ดดดดดดด


Great job ladies


soon our judges will select 


9th Miss T-World and runner up


mainly from this final interview


who will be the winner


soon we will announce ^^


 


 


 


 


 


MAKU ORGANIZATION


Link to comment
Share on other sites

 

009.jpg
 

:::HANK::::

 

.....ต่อกันที่ Mexico และ Mexico ครับคำถามปิดท้ายของคุณในการประกวด 9th Miss T-World คือ ..."ทุกๆคนพูดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น อะไรคือสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดที่คนในรุ่นของคุณกำลังเผชิญในตอนนี้ เพราะอะไร ?"

 
010.jpg
 

:::MEXICO:::

 

.....ภัยคุกมากที่สุดในรุ่นของดิฉันก็คือการที่คนเรานั้นเพิกเฉยต่อสิ่งรอบตัวมากเกินไปค่ะ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่เรารักตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีและสถาณการณ์ปัจจุบันทำให้เราเป็น แต่บางครั้งเราควารถามว่าเรารักตัวเองมากเกินไปรึเปล่าจนกลายเป็นเพิกเฉยต่อสิ่งรอบข้าง หรือคนรอบตัว เราควรที่จะ balance ทั้งตัวเราใส่ใจตัวเองและใส่ใจสิ่งรอบๆทั้งเหตุการณ์ต่างๆ มีปัญหามากมายในสังคมที่ไม่เพียงคนๆเดียวที่จะแก้ไขได้ ดังนั้นดิฉันคิดว่าเราควรที่จะเริ่มหันมามองรอบๆข้างและพยายามเข้าใจสิ่งต่างๆคนอื่นๆเพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาก้าวผ่านสิ่งต่างๆไปได้ด้วยกันอย่างมีความสุขและเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นค่ะ

 
011.jpg
 

:::HANK::::

 

.....Thank you Mexico!!!

 

]ูกสาวปังตอบดีมากกกก

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...