Jump to content
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt

◇◆◇###... เกมทายผล Miss Universe Thailand 2020 : หมดเขต 10 ตุลาคม 2563 18.00 น. ...###◇◆◇


Recommended Posts

เกมทายผล Miss Universe Thailand 2020  : หมดเขต 10 ตุลาคม 2563 18.00 น. 


 


 


http://image.free.in.th/v/2013/ih/201006050507.jpg


http://image.free.in.th/v/2013/ir/201006050716.jpg


http://image.free.in.th/v/2013/ig/201006050730.jpg


http://image.free.in.th/v/2013/ix/201006050746.jpg


 


 


 


 


 


 


 


 


โจทย์การแข่งขัน (กรุณาลงคำตอบให้ครบถ้วน ทุก Mission)


 


 


 


 


 


 


 


 


Mission 1  :  ทายผล Top 20 ให้ได้มากที่สุด  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ( 1 สาวงาม = 5 คะแนน) 


 


 


ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง) 


 


  


1...................................2.................................3.................................4...............................5......................................


 


6...................................7.................................8.................................9...............................10.....................................


 


11................................12.................................13................................14...............................15....................................


 


16................................17.................................18..................................19...............................20...................................


 


 


 


 


 


Mission 2 :  ทายผล Top 10 ให้ได้มากที่สุด  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ( 1 สาวงาม = 10 คะแนน) 


 


 


ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง) 


 


  


1...................................2.................................3.................................4...............................5......................................


 


6...................................7.................................8.................................9...............................10.....................................


 


 


 


 


 


 


Mission 3 :  ทายผล Top 5 ให้ได้มากที่สุด  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ( 1 สาวงาม = 20 คะแนน) 


 


 


ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง) 


 

  


1...................................2.........  ........................3.................................4...............................5......................................


 


 


 


 


 


Mission 4   Golden mission  :  ทายตำแหน่งให้ตรงที่สุด ปังที่สุด  คะแนนเต็ม 700 คะแนน 


 


 


 


Miss universe Thailand  2020  ได้แก่ ................................................................(ทายตรง 300 คะแนน)


1st runner-up Miss universe Thailand  2020  ได้แก่ ...........................................................(ทายตรง 200 คะแนน)


2nd runner-up Miss universe Thailand  2020  ได้แก่ ..............................................................(ทายตรง 100 คะแนน)


Top 5 ได้แก่ ....................................................................(ทายตรง 50 คะแนน)


Top 5 ได้แก่ ....................................................................(ทายตรง 50 คะแนน)


 

(คะแนนสลับไม่มีนะคะ ใน mission นี้  เพราะว่า มีคะแนนทาย top 5 ใน mission 3 แล้ว )


 


 


 


 


 


การนับคะแนน จะนับรวมทั้ง 4 mission แล้วสรุป total score รายบุคคลนะคะ 


ดังนั้น มิสชั่น 1-3  เปรียบเหมือน คะแนนเก็บค่ะ    ส่วน มิสชั่น 4  คือ โกลเดนมิสชั่น


เป็นการวัดความปัง ความแม่น และ ความเป๊ะ .........สู้ๆค่ะ   ทางทีมงานจะติดต่อ


หาสปอนเซอร์ สนับสนุนรางวัลเกมทายผล ผู้ชนะ และ รอง 4 คน ค่ะ


 


 


 


กรณีคะแนนเท่ากัน คนที่จองรีพลายทายก่อน คือผู้ชนะค่ะ


ดังนั้น รีบจองรีพลายนะคะ มีผลกับการแข่งขันเด้ออออออออออออ


Link to comment
Share on other sites

Top20

 

01 ควีน เบญจรัตน์

05 เมย์ ณัฐพัชร

08 วีณา ปวีณา

18 พรฟ้า ปุณิกา

26 เอมมี่

27 รถเมล์ มนัสวี

33 แพรว ปทิตตา

38 บิว ณัฏฐา

43 มาญ่า วันวิสา

49 ใบตอง จรีรัตน์

50 ซามีน่า สิริลักษณ์

52 ยู่ยี่ ธิดาพร

56 แพรว แพรววณิชยฐ์

71 กวาง แพรววัชร

77 อาย วิชุดา

79 อุ้ม ทวีพร

88 อัยยา อารียา

91 ซินดี้ อเล็กซานดร้า

96 ดรีม ชนากานต์

97 อแมนด้า

 

Top10

 

01 ควีน เบญจรัตน์

08 วีณา ปวีณา

18 พรฟ้า ปุณิกา

26 เอมมี่

50 ซามีน่า สิริลักษณ์

56 แพรว แพรววณิชยฐ์

77 อาย วิชุดา

79 อุ้ม ทวีพร

91 ซินดี้ อเล็กซานดร้า

97 อแมนด้า

 

Top5

 

01 ควีน เบญจรัตน์

08 วีณา ปวีณา

18 พรฟ้า ปุณิกา

26 เอมมี่

97 อแมนด้า

 

Top5 : 01 ควีน เบญจรัตน์ & 26 เอมมี่

รอง2 : 18 พรฟ้า ปุณิกา

รอง1 : 97 อแมนด้า

Mut2020 : 08 วีณา ปวีณา !!!

Link to comment
Share on other sites

เกมทายผล Miss Universe Thailand 2020 : หมดเขต 10 ตุลาคม 2563 18.00 น.

 

 

Mission 1 : ทายผล Top 20 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 5 คะแนน)

 

 

 

ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง)

01 ควีน เบญจรัตน์

05 เมย์ ณัฐพัชร

08 วีณา ปวีณา

18 พรฟ้า ปุณิกา

26 เอมมี่

33 แพรว ปทิตตา

38 บิว ณัฏฐา

43 มาญ่า วันวิสา

49 ใบตอง จรีรัตน์

50 ซามีน่า สิริลักษณ์

52 ยู่ยี่ ธิดาพร

56 แพรว แพรววณิชยฐ์

62 เอิร์ธ กัญญาณัฐ

77 อาย วิชุดา

79 อุ้ม ทวีพร

88 อัยยา อารียา

92 ปั้นหยา บราลี

96 ดรีม ชนากานต์

91 ซินดี้ อเล็กซานดร้า

97 อแมนด้า

 

Mission 2 : ทายผล Top 10 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 10 คะแนน)

 

01 ควีน เบญจรัตน์

08 วีณา ปวีณา

18 พรฟ้า ปุณิกา

26 เอมมี่

33 แพรว ปทิตตา

50 ซามีน่า สิริลักษณ์

56 แพรว แพรววณิชยฐ์

79 อุ้ม ทวีพร

91 ซินดี้ อเล็กซานดร้า

97 อแมนด้า

 

 

Mission 3 : ทายผล Top 5 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 20 คะแนน)

 

01 ควีน เบญจรัตน์

08 วีณา ปวีณา

18 พรฟ้า ปุณิกา

56 แพรว แพรววณิชยฐ์

97 อแมนด้า

 

Mission 4 Golden mission : ทายตำแหน่งให้ตรงที่สุด ปังที่สุด (คะแนนเต็ม 700 คะแนน)

 

 

MUT2020 .........08 วีณา ปวีณา.....(300 คะแนน)

1st runner-up.....18 พรฟ้า ปุณิกา...(200 คะแนน)

2nd runner-up....97 อแมนด้า.........(100 คะแนน)

 

Top 5 (คนละ 50 คะแนน)

........... 01 ควีน เบญจรัตน์ .............

.......... 56 แพรว แพรววณิชยฐ์ .......

 

(คะแนนสลับไม่มีนะคะ ใน mission นี้ เพราะว่า มีคะแนนทาย top 5 ใน mission 3 แล้ว )

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@

 

27 รถเมล์ มนัสวี

45 อิง รดามณี

71 กวาง แพรววัชร

 

06 แบม อริสรา

09 ออย ปิยธิดา

30 มิ้น พรปรียา

59 บีน่า พิมพ์ณดา

61 ปาล์มมี่ ปฏิญญา

64 ขิง ชุติกาญจน์

Link to comment
Share on other sites

Top20

01 ควีน

05 เมย์

08 วีณา

18 พรฟ้า

26 เอมมี่

27 รถเมล์

33 แพรว ปทิตตา

38 บิว

43 มาญ่า

49 ใบตอง

45 อิง

50 ซามีน่า

52 ยู่ยี่

56 แพรว แพรววนิต

62 เอิร์ธ

71 กวาง

77 อาย

79 อุ้ม

91 ซินดี้

97 อแมนด้า

 

Top10

01 ควีน

08 วีณา

18 พรฟ้า

26 เอมมี่

33 แพรว ปทิตตา

50 ซามีน่า

56 แพรว แพรววนิต

77 อาย

91 ซินดี้

97 อแมนด้า

 

Top5

01 ควีน

08 วีณา

18 พรฟ้า

91 ซินดี้

97 อแมนด้า

 

Top5 : 91 ซินดี้ / 18 พรฟ้า

รอง2 : 08 วีณา

รอง1 : 01 ควีน

MUT2020 : 97 อแมนด้า

Link to comment
Share on other sites

Mission 1  :  ทายผล Top 20 ให้ได้มากที่สุด  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ( 1 สาวงาม = 5 คะแนน) 


 


 


ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง) 


 


  


1. ...01 ควีน 

2. ...05 เมย์ 

3. ...08 วีนา 

4. ...09 ออย 

5. ...18 พรฟ้า

6. ...26 เอมมี่ 

7. ...27 รถเมล์ 

8. ...33 แพรว 

9. ...38 บิว 

10. ...43 มาญ่า

11. ...45 อิง

12. ...49 ใบตอง 

13. ...50 ซามีน่า 

14. ...56 แพรว 

15. ...71 กวาง

16. ...77 อาย 

17. ...79 อุ้ม 

18. ...88 อัยยา 

19. ...91 ซินดี้ 

20. ...97 อะแมนด้า

 


 


 


Mission 2 :  ทายผล Top 10 ให้ได้มากที่สุด  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ( 1 สาวงาม = 10 คะแนน) 


 


 


ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง) 


 


  


1. ...01 ควีน  

2. ...08 วีนา  

3. ...18 พรฟ้า

4. ...26 เอมมี่  

5. ...50 ซามีน่า  

6. ...56 แพรว  

7. ...77 อาย  

8. ...79 อุ้ม  

9. ...91 ซินดี้  

10. ...97 อะแมนด้า

 


 


 


Mission 3 :  ทายผล Top 5 ให้ได้มากที่สุด  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ( 1 สาวงาม = 20 คะแนน) 


 


 


ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง) 


 

  


1. ...08 วีนา  

2. ...18 พรฟ้า

3. ...56 แพรว  

4. ...91 ซินดี้  

5. ...97 อะแมนด้า

 


 


 


Mission 4   Golden mission  :  ทายตำแหน่งให้ตรงที่สุด ปังที่สุด  คะแนนเต็ม 700 คะแนน 


 


 


 


Miss universe Thailand  2020  ได้แก่ ................................................................08 วีนา  


1st runner-up Miss universe Thailand  2020  ได้แก่ ...........................................................18 พรฟ้า


2nd runner-up Miss universe Thailand  2020  ได้แก่ ..............................................................97 อะแมนด้า


Top 5 ได้แก่ ....................................................................91 ซินดี้   


Top 5 ได้แก่ ....................................................................56 แพรว   


Link to comment
Share on other sites

Mission 1 : ทายผล Top 20 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 5 คะแนน)

 

 

 

 

 

ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง)

 

 

 

 

 

1...................................2.................................3.................................4...............................5......................................

 

 

 

6...................................7.................................8.................................9...............................10.....................................

 

 

 

11................................12.................................13................................14...............................15....................................

 

 

 

16................................17.................................18..................................19...............................20...................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 2 : ทายผล Top 10 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 10 คะแนน)

 

 

 

 

 

ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง)

 

 

 

 

 

1...................................2.................................3.................................4...............................5......................................

 

 

 

6...................................7.................................8.................................9...............................10.....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 3 : ทายผล Top 5 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 20 คะแนน)

 

 

 

 

 

ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง)

 

 

 

 

1...................................2......... ........................3.................................4...............................5......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 4 Golden mission : ทายตำแหน่งให้ตรงที่สุด ปังที่สุด คะแนนเต็ม 700 คะแนน

 

 

 

 

 

 

 

Miss universe Thailand 2020 ได้แก่ ................................................................(ทายตรง 300 คะแนน)

 

1st runner-up Miss universe Thailand 2020 ได้แก่ ...........................................................(ทายตรง 200 คะแนน)

 

2nd runner-up Miss universe Thailand 2020 ได้แก่ ..............................................................(ทายตรง 100 คะแนน)

 

Top 5 ได้แก่ ....................................................................(ทายตรง 50 คะแนน)

 

Top 5 ได้แก่ ....................................................................(ทายตรง 50 คะแนน)

Link to comment
Share on other sites

Top20
01 ควีน
05 เมย์
08 วีณา
18 พรฟ้า
26 เอมมี่
27 รถเมล์
33 แพรว ปทิตตา
38 บิว
43 มาญ่า
49 ใบตอง

45 อิง
50 ซามีน่า
52 ยู่ยี่
56 แพรว แพรววนิต

62 เอิร์ธ

71 กวาง
77 อาย
79 อุ้ม
91 ซินดี้
97 อแมนด้า

Top10
01 ควีน
08 วีณา
18 พรฟ้า
26 เอมมี่

33 แพรว ปทิตตา
50 ซามีน่า
56 แพรว แพรววนิต
79 อุ้ม
91 ซินดี้
97 อแมนด้า

Top5
01 ควีน
08 วีณา
18 พรฟ้า
91 ซินดี้

97 อแมนด้า

Top5 : 01 ควีน / 91 ซินดี้
รอง2 : 18 พรฟ้า
รอง1 : 97 อแมนด้า
MUT2020 : 08 วีณา

Link to comment
Share on other sites

จอง

 

 

 

 

 

 

Mission 1  :  ทายผล Top 20 ให้ได้มากที่สุด  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ( 1 สาวงาม = 5 คะแนน) 

 

 

ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง) 

 

  

1.
2. 
3. 
4. 
5. 
6.
7.
8. 
9.
10. 
11.
12. 
13. 
14. 
15. 
16.  
17.
18.
19.
20. 

 

 

 

Mission 2 :  ทายผล Top 10 ให้ได้มากที่สุด  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ( 1 สาวงาม = 10 คะแนน) 

 

 

ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง) 

 

  

1.   
2.
3. 
4.  
5. 
6. 
7.
8.
9. 
10. 

 

 

Mission 3 :  ทายผล Top 5 ให้ได้มากที่สุด  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ( 1 สาวงาม = 20 คะแนน) 

 

 

ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง) 

 

  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

 

 

Mission 4   Golden mission  :  ทายตำแหน่งให้ตรงที่สุด ปังที่สุด  คะแนนเต็ม 700 คะแนน 

 

 

 

Miss universe Thailand  2020  ได้แก่  

1st runner-up Miss universe Thailand  2020  ได้แก่ 

2nd runner-up Miss universe Thailand  2020  ได้แก่ 

Top 5 ได้แก่ 

Top 5 ได้แก่

 

 

 

 

 


Sent from my iPhone using Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Mission 1 : ทายผล Top 20 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 5 คะแนน)

 

 

 

 

 

ใส่หมายเลขและชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง)

 

 

 

 

 

1. ...01 ควีน

2. ...05 เมย์

3. ...08 วีนา

4. ...18 พรฟ้า

5. ...26 เอมมี่

6. ...27 รถเมล์

7. ...33 แพรว

8. ...38 บิว

9. ...43 มาญ่า

10. ...49 ใบตอง

11. ...50 ซามีน่า

12. ...52 ยู่ยี่

13. ...56 แพรว

14. ...62 เอิร์ธ

15. ...71 กวาง

16. ...77 อาย

17. ...79 อุ้ม

18. ...88 อัยยา

19. ...91 ซินดี้

20. ...97 อะแมนด้า

 

 

 

 

 

 

Mission 2 : ทายผล Top 10 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 10 คะแนน)

 

 

 

 

 

ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง)

 

 

 

 

 

1. ...01 ควีน

2. ...08 วีนา

3. ...18 พรฟ้า

4. ...26 เอมมี่

5. ...50 ซามีน่า

6. ...56 แพรว

7. ...77 อาย

8. ...79 อุ้ม

9. ...91 ซินดี้

10. ...97 อะแมนด้า

 

 

 

 

 

 

Mission 3 : ทายผล Top 5 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 20 คะแนน)

 

 

 

 

 

ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง)

 

 

 

1. ...01 ควีน

2. ...08 วีนา

3. ...18 พรฟ้า

4. ...26 เอมมี่

5. ...97 อะแมนด้า

 

 

 

 

 

 

Mission 4 Golden mission : ทายตำแหน่งให้ตรงที่สุด ปังที่สุด คะแนนเต็ม 700 คะแนน

 

 

 

 

 

 

 

Miss universe Thailand 2020 ได้แก่ ....08 วีนา

 

1st runner-up Miss universe Thailand 2020 ได้แก่ ....97 อะแมนด้า

 

2nd runner-up Miss universe Thailand 2020 ได้แก่ ....18 พรฟ้า

 

Top 5 ได้แก่ ....01 ควีน

 

Top 5 ได้แก่ ....26 เอมมี่

Link to comment
Share on other sites

Top 20

 

 

01 ควีน

08 วีนา

09 ออย

18 พรฟ้า

26 เอมมี่

30 มิ้น

33 แพรว

38 บิว

43 มาญ่า

49 ใบตอง

50 ซามีน่า

52 ยู่ยี่

56 แพรว

61 ปาล์มมี่

71 กวาง

77 อาย

79 อุ้ม

91 ซินดี้

96 ดรีม

97 อะแมนด้า

 

 

Top 10

 

01 ควีน

08 วีนา

18 พรฟ้า

26 เอมมี่

33 แพรว

50 ซามีน่า

56 แพรว

79 อุ้ม

91 ซินดี้

97 อะแมนด้า

 

 

Top 5

 

01 ควีน

08 วีนา

18 พรฟ้า

91 ซินดี้

97 อะแมนด้า

 

 

มง - 97 อะแมนด้า

รอง1 - 18 พรฟ้า

รอง 2 - 08 วีนา

 

Top 5

 

01 ควีน

91 ซินดี้

Link to comment
Share on other sites

ตอนนี้ ดีลรางวัล ได้สูจิบัตร 1 เล่ม นะคะ  

อื่นๆ กำลังติดต่อคร่ะ

 

หรือใครสนใจสนับสนุน รางวัล  ติดต่อมาได้นะคะ 

Link to comment
Share on other sites

Miss universe Thailand 2020 ได้แก่ .... 26 เอมมี่

 

1st runner-up Miss universe Thailand 2020 ได้แก่ .... 08 วีนา

 

2nd runner-up Miss universe Thailand 2020 ได้แก่ ....18 พรฟ้า

 

Top 5 ได้แก่ .... 91 ซินดี้

 

Top 5 ได้แก่ .... 97 อะแมนด้า

 

 

TOP 5

 

08 วีนา

18 พรฟ้า

26 เอมมี่

91 ซินดี้

97 อะแมนด้า

 

 

 

TOP 10

 

01 ควีน

08 วีนา

18 พรฟ้า

26 เอมมี่

33 แพรว

56 แพรว

77 อาย

79 อุ้ม

91 ซินดี้

97 อะแมนด้า

 

 

 

TOP 20

 

01 ควีน

08 วีนา

09 ออย

18 พรฟ้า

26 เอมมี่

30 มิ้น

33 แพรว

38 บิว

43 มาญ่า

49 ใบตอง

50 ซามีน่า

52 ยู่ยี่

56 แพรว

61 ปาล์มมี่

71 กวาง

77 อาย

79 อุ้ม

91 ซินดี้

96 ดรีม

97 อะแมนด้า

Link to comment
Share on other sites

Miss universe Thailand 2020 ได้แก่ .... 18 พรฟ้า

 

1st runner-up Miss universe Thailand 2020 ได้แก่ .... 08 วีนา

 

2nd runner-up Miss universe Thailand 2020 ได้แก่ ....97 อะแมนด้า

 

Top 5 ได้แก่ .... 91 ซินดี้

 

Top 5 ได้แก่ .... 01 ควีน

 

 

 

TOP 5

 

01 ควีน

08 วีนา

18 พรฟ้า

91 ซินดี้

97 อะแมนด้า

 

 

TOP 10

 

01 ควีน

08 วีนา

18 พรฟ้า

26 เอมมี่

33 แพรว

56 แพรว

77 อาย

79 อุ้ม

91 ซินดี้

97 อะแมนด้า

 

 

 

TOP 20

 

01 ควีน

08 วีนา

09 ออย

18 พรฟ้า

26 เอมมี่

30 มิ้น

33 แพรว

38 บิว

43 มาญ่า

49 ใบตอง

50 ซามีน่า

52 ยู่ยี่

56 แพรว

61 ปาล์มมี่

71 กวาง

77 อาย

79 อุ้ม

91 ซินดี้

96 ดรีม

97 อะแมนด้า

Link to comment
Share on other sites

เกมทายผล Miss Universe Thailand 2020 : หมดเขต 10 ตุลาคม 2563 18.00 น.


Mission 1 : ทายผล Top 20 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 5 คะแนน)
 

ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง)

 

01 ควีน

05 เม

08 วีนา

18 พรฟ้า

26 เอมมี่

27 รถเมล์

33 แพรว

38 บิว

43 มาญ่า

45 อิง

49 ใบตอง

50 ซามีน่า

52 ยู่ยี่

56 แพรว

62 เอิร์ธ

71 กวาง

77 อาย

79 อุ้ม

91 ซินดี้

97 อะแมนด้า

 

Mission 2 : ทายผล Top 10 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 10 คะแนน)
 

01 ควีน

08 วีนา

18 พรฟ้า

26 เอมมี่

33 แพรว

52 ยู่ยี่

56 แพรว

77 อาย

91 ซินดี้

97 อะแมนด้า

 

Mission 3 : ทายผล Top 5 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 20 คะแนน)
 

01 ควีน

08 วีนา

18 พรฟ้า

77 อาย

97 อะแมนด้า

 

Mission 4 Golden mission : ทายตำแหน่งให้ตรงที่สุด ปังที่สุด (คะแนนเต็ม 700 คะแนน)


MUT2020 = 18/พรฟ้า
1st runner-up = 97/อะแมนด้า

2nd runner-up = 08/วีนา

Top 5 (คนละ 50 คะแนน)
01/ควีน
77/อาย

(คะแนนสลับไม่มีนะคะ ใน mission นี้ เพราะว่า มีคะแนนทาย top 5 ใน mission 3 แล้ว )

 

Link to comment
Share on other sites

Mission 1 : ทายผล Top 20 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 5 คะแนน)

1...01 ควีน

2...06 แบม

3...08 วีณา

4...18 พรฟ้า

5...26 เอมมี่

6...30 มิ้นท์

7...33 แพรวปทิตตา

8...43 มาญ่า

9...45 อิง

10...49 ใบตอง

11...50 ซามิน่า

12...52 ยู่ยี่

13...56 แพรววณิชยฐ์

14...64 ขิง

15...77 อาย

16...79 อุ้ม

17...91 ซินดี้

18...92 ปั้นหยา

19...96 ดรีม

20...97 อะแมนด้า

 

-------------------------------------

Mission 2 : ทายผล Top 10 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 10 คะแนน)

1...01 ควีน

2...08 วีณา

3...18 พรฟ้า

4...26 เอมมี่

5...43 มาญ่า

6...50 ซามิน่า

7...56 แพรววณิชยฐ์

8...79 อุ้ม

9...91 ซินดี้

10..97 อะแมนด้า

 

-------------------------------------

Mission 3 : ทายผล Top 5 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 20 คะแนน)

1...08 วีณา

2...18 พรฟ้า

3...56 แพรววณิชยฐ์

4...91 ซินดี้

5...97 อะแมนด้า

 

-------------------------------------

Mission 4 Golden mission : ทายตำแหน่งให้ตรงที่สุด ปังที่สุด (คะแนนเต็ม 700 คะแนน)

 

Miss universe Thailand 2020 ได้แก่

 

Link to comment
Share on other sites

จองๆ

 

Mission 1 : ทายผล Top 20 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 5 คะแนน)

 

ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง)

 

1. 01 ควีน เบญจรัตน์ อัครวณิชศิลป์ เอบิ

2. 05เมย์ ณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์

3. 08 วีณา ปวีณา ซิงค์

4. 18 พรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์

5. 26 เอมมี่ เอมมี่ คิม ซอเยอร์

6. 27 รถเมล์ มนัสวี นิลบัวลา

7. 33 แพรว ปทิตตา สันติวิชช์

8. 38 บิว ณัฏฐา ทองแก้ว

9. 43 มาญ่า วันวิสา โกลด์แมน

10. 45 อิง รดามณี กาญจนรัตน์

11. 49 ใบตอง จรีรัตน์ เพชรโสม

12. 50 ซามีน่า สิริลักษณ์ ทรงศรี

13. 52 ยู่ยี่ ธิดาพร เกตุทอง

14. 56 แพรว แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง

15. 71 กวาง แพรววัชร ชมิด

16. 77 อาย วิชุดา คำยศ

17. 79 อุ้ม ทวีพร พริ้งจำรัส

18. 88 อัยยา อารียา ศิลปนาวา

19. 91 ซินดี้ อเล็กซานดร้า แฮงกี่

20. 97 อแมนด้า อแมนด้า ชาลีสา ออบดัม

 

Mission 2 : ทายผล Top 10 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 10 คะแนน)

 

ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง)

 

1.01 ควีน เบญจรัตน์ อัครวณิชศิลป์ เอบิ

2.08 วีณา ปวีณา ซิงค์

3.18 พรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์

4.26 เอมมี่ เอมมี่ คิม ซอเยอร์

5.27 รถเมล์ มนัสวี นิลบัวลา

6.50 ซามีน่า สิริลักษณ์ ทรงศรี

7.56 แพรว แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง

8.79 อุ้ม ทวีพร พริ้งจำรัส

9.91 ซินดี้ อเล็กซานดร้า แฮงกี่

10.97 อแมนด้า อแมนด้า ชาลีสา ออบดัม

 

Mission 3 : ทายผล Top 5 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 20 คะแนน)

 

ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง)

 

1.01 ควีน เบญจรัตน์ อัครวณิชศิลป์ เอบิ

2.08 วีณา ปวีณา ซิงค์

3.18 พรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์

4.91 ซินดี้ อเล็กซานดร้า แฮงกี่

5.97 อแมนด้า อแมนด้า ชาลีสา ออบดัม

 

Mission 4 Golden mission : ทายตำแหน่งให้ตรงที่สุด ปังที่สุด คะแนนเต็ม 700 คะแนน

 

Miss universe Thailand 2020 ได้แก่ .08 วีณา ปวีณา ซิงค์.(ทายตรง 300 คะแนน)

1st runner-up Miss universe Thailand 2020 ได้แก่ .18พรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์.(ทายตรง 200 คะแนน)

2nd runner-up Miss universe Thailand 2020 ได้แก่ .97 อแมนด้า อแมนด้า ชาลีสา ออบดัม.(ทายตรง 100 คะแนน)

Top 5 ได้แก่ .01 ควีน เบญจรัตน์ อัครวณิชศิลป์ เอบิ...(ทายตรง 50 คะแนน)

Top 5 ได้แก่ .91 ซินดี้ อเล็กซานดร้า แฮงกี่...(ทายตรง 50 คะแนน)

Link to comment
Share on other sites

Golden mission

Mission 1  :  ทายผล Top 20 ให้ได้มากที่สุด  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ( 1 สาวงาม = 5 คะแนน) 

 

 

ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง) 

 

  

1.................01 ควีน 

2.……………05 เม

3................08 วีนา 
4................18 พรฟ้า
5................26 เอมมี่ 
6………………27 รถเมล
7................33 แพรว 
8....................38 บิว 
9................43 มาญ่า
10……………45อิง
11.............49 ใบตอง 
12.............50 ซามีน่า 
13...................52 ยู่ยี่ 
14...............56 แพรว 
15..............61 ปาล์มมี่
16................71 กวาง
17.................77 อาย 
18...................79 อุ้ม 
19................91 ซินดี้ 
20...........97 อะแมนด้า

 

 

 

Mission 2 :  ทายผล Top 10 ให้ได้มากที่สุด  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ( 1 สาวงาม = 10 คะแนน) 

 

 

ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง) 

 

  

1. ....................01 ควีน  
2. .....................08 วีนา  
3. ....................18 พรฟ้า
4. ...................26 เอมมี่  
5. ......................43 มาญ่า
6. .................50 ซามีน่า  
7. ..................56 แพรว  
8. .......................79 อุ้ม  
9. ....................91 ซินดี้  
10. .............97 อะแมนด้า

 

 

 

Mission 3 :  ทายผล Top 5 ให้ได้มากที่สุด  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ( 1 สาวงาม = 20 คะแนน) 

 

 

ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง) 

 

 

1. .......08 วีณา
2. ........18 พรฟ้า
3. .........56  แพรว
4………91 ซินดี้
5. .........97 อะแมนด้า

 

 

Mission 4   Golden mission  :  ทายตำแหน่งให้ตรงที่สุด ปังที่สุด  คะแนนเต็ม 700 คะแนน 

 

 

 

Miss universe Thailand  2020  ได้แก่ ...พรฟ้า

1st runner-up Miss universe Thailand  2020  ได้แก่.วีณา

2nd runner-up Miss universe Thailand  2020  ได้แก่ อะแมนด้า

Top 5 ได้แก่.............................56 แพรว

Top 5 ได้แก่.............................ซินดี้

Link to comment
Share on other sites

Mission 1 : ทายผล Top 20 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 5 คะแนน)

 

ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง)

 

1. 01 ควีน เบญจรัตน์ อัครวณิชศิลป์ เอบิ

2. 05 เมย์ ณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์

3. 08 วีณา ปวีณา ซิงค์

4. 18 พรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์

5. 26 เอมมี่ เอมมี่ คิม ซอเยอร์

6. 27 รถเมล์ มนัสวี นิลบัวลา

7. 33 แพรว ปทิตตา สันติวิชช์

8. 38 บิว ณัฏฐา ทองแก้ว

9. 43 มาญ่า วันวิสา โกลด์แมน

10. 45 อิง รดามณี กาญจนรัตน์

11. 49 ใบตอง จรีรัตน์ เพชรโสม

12. 50 ซามีน่า สิริลักษณ์ ทรงศรี

13. 52 ยู่ยี่ ธิดาพร เกตุทอง

14. 56 แพรว แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง

15. 77 อาย วิชุดา คำยศ

16. 79 อุ้ม ทวีพร พริ้งจำรัส

17. 88 อัยยา อารียา ศิลปนาวา

18. 91 ซินดี้ อเล็กซานดร้า แฮงกี่

19. 96 ดรีม ชนากานต์

20. 97 อแมนด้า อแมนด้า ชาลีสา ออบดัม

 

 

Mission 2 : ทายผล Top 10 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 10 คะแนน)

 

ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง)

 

1. 01 ควีน เบญจรัตน์ อัครวณิชศิลป์ เอบิ

2. 08 วีณา ปวีณา ซิงค์

3. 18 พรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์

4. 26 เอมมี่ เอมมี่ คิม ซอเยอร์

5. 50 ซามีน่า สิริลักษณ์ ทรงศรี

6. 56 แพรว แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง

7. 77 อาย วิชุดา คำยศ

8. 79 อุ้ม ทวีพร พริ้งจำรัส

9. 91 ซินดี้ อเล็กซานดร้า แฮงกี่

10. 97 อแมนด้า อแมนด้า ชาลีสา ออบดัม

 

Mission 3 : ทายผล Top 5 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 20 คะแนน)

 

ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง)

 

1. 01 ควีน เบญจรัตน์ อัครวณิชศิลป์ เอบิ

2. 08 วีณา ปวีณา ซิงค์

3. 18 พรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์

4. 79 อุ้ม ทวีพร พริ้งจำรัส

5. 97 อแมนด้า อแมนด้า ชาลีสา ออบดัม

 

Mission 4 Golden mission : ทายตำแหน่งให้ตรงที่สุด ปังที่สุด คะแนนเต็ม 700 คะแนน

 

Miss universe Thailand 2020 ได้แก่ 97 อแมนด้า อแมนด้า ชาลีสา ออบดัม (ทายตรง 300 คะแนน)

1st runner-up Miss universe Thailand 2020 ได้แก่ 08 วีณา ปวีณา ซิงค์ (ทายตรง 200 คะแนน)

2nd runner-up Miss universe Thailand 2020 ได้แก่ 18 พรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ (ทายตรง 100 คะแนน)

Top 5 ได้แก่ 01 ควีน เบญจรัตน์ อัครวณิชศิลป์ เอบิ (ทายตรง 50 คะแนน)

Top 5 ได้แก่ 79 อุ้ม ทวีพร พริ้งจำรัส (ทายตรง 50 คะแนน)

Link to comment
Share on other sites

เกมทายผล Miss Universe Thailand 2020 : หมดเขต 10 ตุลาคม 2563 18.00 น.


Mission 1 : ทายผล Top 20 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 5 คะแนน)
 

ใส่หมายเลข และ ชื่อเล่นสาวงาม (เรียงตามหมายเลขก่อนหลัง)

 

1....01 ควีน

2....05 เมย์

3....08 วีณา

4....18 พรฟ้า

5....26 เอมมี่

6....27 รถเมล์

7....33 แพรว ป.

8....38 บิว

9....43 มาญ่า

10...49 ใบตอง

11...50 ซามีน่า

12...52 ยู่ยี่

13...56 แพรว ว.

14...62 เอิร์ธ

15...71 กวาง

16...77 อาย

17...79 อุ้ม

18...88 อัยยา

19...91 ซินดี้

20...97 อแมนด้า

 

Mission 2 : ทายผล Top 10 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 10 คะแนน)
 

1....01 ควีน

2....08 วีณา

3....18 พรฟ้า

4....26 เอมมี่

5....50 ซามีน่า

6....56 แพรว ว.

7....77 อาย

8....79 อุ้ม

9....91 ซินดี้

10...97 อแมนด้า

 

Mission 3 : ทายผล Top 5 ให้ได้มากที่สุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( 1 สาวงาม = 20 คะแนน)
 

1...01 ควีน

2...08 วีณา

3...18 พรฟ้า

4...56 แพรว ว.

5...97 อแมนด้า

 

Mission 4 Golden mission : ทายตำแหน่งให้ตรงที่สุด ปังที่สุด (คะแนนเต็ม 700 คะแนน)MUT2020 = 08 วีณา
1st runner-up = 18 พรฟ้า

2nd runner-up = 97 อแมนด้าTop 5 (คนละ 50 คะแนน)

 

01 ควีน
56 แพรว ว.


(คะแนนสลับไม่มีนะคะ ใน mission นี้ เพราะว่า มีคะแนนทาย top 5 ใน mission 3 แล้ว )

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...