Jump to contentGD AD AD nk

AD AD


AD AD AD AD AD AD AD AD
AD AD AD AD AD AD AD AD
ADแรด มิสยูไทย2019

Member Since 05 Feb 2014
Offline Last Active Yesterday, 05:18 PM
*----

Topics I've Started

มง มง มง

15 June 2021 - 02:29 PM

131418035_190488306413517_50209103908396


คุณสมบัติสาวงามที่จะสมัครเข้าประกวดออกมาแล้ว

08 June 2021 - 08:42 PM

หากแก้ไขได้

 

 

ขอแก้ดังนี้หรือเพิ่มเติม 

 

***คุณสมบัติผู้เข้าประกวด***
1. เพศหญิงโดยกำเนิด(/หรือให้โอกาสสาวสองที่ผ่านการตัดอวัยวะเพศชายออกไปเรียบร้อยแม้นคำนำหน้าจะเป็น นาย)
2. มีสัญชาติไทย โดยเกิดในประเทศไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว
3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร (หรือ 175 ขึ้นไปจะได้เข้ารอบฟาสแทร้กซ์)
4. มีอายุระหว่าง 18 – 28 ปี(ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2536 – 2546 / มีอายุ 28 ปี ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2021)
5. มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม และไม่มีรอยสัก
6. เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมทางศาสนาหรือพิธีการใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและในระหว่างการประกวด รวมทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งใดๆ ในการประกวด (กรณีได้รับตำแหน่ง)
7. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อันจะนําความเสื่อมเสียมาสู่ตําแหน่งใดๆในการประกวด
8. ไม่ได้มีส่วนร่วมในการค้าประเวณี หรือในรูปแบบใดๆ ไม่เคยเข้าร่วมสื่อลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการ, สิ่งตีพิมพ์, เวที, โทรทัศน์, ภาพยนต์ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ (และต้องไม่มีใครออกมาแฉ ในภายหลัง)
9. ไม่ได้ทำงานเป็นนางแบบถ่ายภาพอนาจาร, พนักงานต้อนรับ(PRสถานบันเทิง), พริตตี้(ยกเว้นมอเตอร์โชว์) หรือที่คล้ายคลึงกัน( คลับเฮ้าส์ของพวกตาเฒ่าหัวงู)
10. กําลังศึกษา / หรือสำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า( ถ้าปริญญาโทหรือเอก จะได้พิจารณาพิเศษ)
11. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม( ผ่านการฉีดวัคซีนหรือมีนัดกับหมอรอฉีดวัคซีนโควิด)
12. มีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นหรือเห็นได้ชัดและมีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยหรือภาษาต่างๆได้ดี (เช่น อังกฤษ หรือภาษาถิ่นพิลิปปินส์)
13. มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการเป็นตัวอย่างที่ดี ให้แก่เยาวชนในสังคม ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมของชาติ และที่เกี่ยวข้อง / ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศ
14. ไม่มีสัญญาหรือพันธะผูกพัน เป็นลายลักษณ์อักษรกับบุคคลหรือหน่วยงานใด
15. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 30 คน นำเอกสารการสมัครเข้าประกวดตามที่กองประกวดกำหนด มาในวัน ORIENTATION (วันปฐมนิเทศ) ด้วย ซึ่งวันเวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

***หลักฐานการสมัครเข้าร่วมประกวด***
1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. บัตรประจําตัวนักศึกษา (กรณีที่กําลังศึกษาอยู่) พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
4. หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ชุด
5. รูปถ่ายสีครึ่งตัวและเต็มตัวหน้าตรงขนาด 5 x 7 นิ้ว อย่างละ 1 รูป **(พื้นหลังสีขาวหรือสีเทา)
6. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าผู้เข้าประกวดมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ จากสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้ (นำมาในวันรายงานตัว)
7. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 20 ปี)
8. สำเนาบัตรประชาชนผู้ส่งเข้าประกวด (ถ้ามี)
9. คลิปวีดีโอแนะนำตัว และพูดถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการมาประกวด

 

ค่ะ


สาวไทยไปประกวดต่างประเทศ อีกราย สวยมาก

08 June 2021 - 03:36 PM

192515128_521263772571530_34935171040318

 

 

 

กองประกวด Miss Supranational Thailand
ประกาศแต่งตั้ง ควีน เบญจรัตน์ อัครวณิชศิลป์ เอบิ
เป็น Miss Supranational Thailand 2021 เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประกวด Miss Supranational 2021 ที่ประเทศโปแลนด์
สวยมากค่ะ
 
 
197683349_521263802571527_10747155001347
 
 
 
189655942_521263839238190_53038949212160
 
 
 
196297161_521263885904852_24076208891727
 
 
 
ขอให้ มง กลับมา

 


Oh Miss Universe in ดวงใจ

08 June 2021 - 08:35 AM

195346717_521099132587994_74952508940887

 

 

 

194317503_521099152587992_83271073380152

 

 

 

199469580_521099182587989_67063928638517

 

 

 

194845431_1152751995201458_1502156836821

 

 

193589821_1152752525201405_4646563494854

 

 

193691201_1152752268534764_3758575496315

 

 

193195028_1152752288534762_4995990942759

 

 

193647289_1152752421868082_6694480876918

 

 

 

193175938_1152752488534742_5435680789850

 

 

193311543_1152752458534745_8791707706522

 

 

193727366_1152752098534781_7899924814694

 

 

193256359_1152752301868094_2299155684868

 

 

 

193150309_1152752481868076_1435441415890

 

 

194378664_1152752358534755_1588298525489

 

193283342_1152752225201435_5379340343510

 

 

194126107_1152752061868118_5983174640508

 

 

193723224_1152752021868122_6048770510598

 

 

193608037_1152752331868091_4209478590523

 

 

194076191_1152707368539254_5659219083465

 

192650967_1151090698700921_9733804223989

 

193563797_1151090785367579_4308909931201

 

 

193315901_1151089982034326_1941810164323

 

192734739_1151090678700923_3606822250211

 

 

193019236_1151089728701018_5493741455143

 

 

 

193330504_1151089582034366_3959595304946

 

 

192744495_1151090175367640_4648998609202

 

 

195397165_1153444201798904_8890113571884

 

 

194409780_1153443671798957_2416428286290

 

 

194878747_1153443748465616_1589474446945

 

 

195288073_1153443565132301_6460887329213

 

 

193968432_1153443345132323_8241831198475

 

194469718_1153443235132334_8352376594550

 

 

194378668_1153443195132338_5515465351890

 

 

195346713_1153442958465695_9214516160908

 

 

194312403_1153442785132379_5700668124542

 

 

193751767_1153363235140334_2968366636896

 

 

191618985_1150419515434706_6023240200636

 

 

188906835_1144704449339546_8468652770627

 

 

186553506_1143663302776994_5772651721569

 

 

186587752_1140404093102915_2446288338709

 

 

186027640_1140404139769577_2731561063643

 

 

186535910_1140403983102926_9185085349203

 

185305835_1137340456742612_5667105465215

 

 

183444778_1135231116953546_1244800868379

 

 

183959634_1135231080286883_1040048364763

 

182900721_1135231073620217_2503799905250

 

182866003_1135231046953553_7300010419838

 

 

183946540_1135230990286892_1840227869511

 

 

183490585_1135230980286893_3713431846254

 

 

183228503_1135230906953567_8233186199114

 

 

183297462_1135230893620235_2314726227314

 

 

183732914_1135230880286903_1022551543724

 

 

183479100_1135230853620239_8499709811153

 

 

182881977_1135230830286908_9003447275090

 

 

 

 

 

 

184230450_1135230780286913_3832380528969

 

 

183059080_1135219386954719_3282526415997

 

 

183458705_1135219370288054_6335334001276

 

 

182918600_1135219326954725_5079118619333

 

 

183082197_1135219260288065_8345780012047

183467638_1135219230288068_4183742756729

 

 

 

183069995_1135219200288071_5277701310338

 

184580007_1135219026954755_8224241009040

 

 

 

183846524_1134847076991950_7214612018384

 

 

 

184154996_1134846913658633_8345163235775

 

 

183553373_1134132367063421_1442910583348

 

 

182538540_1133581300451861_4223134546400

 

 

181898823_1131736480636343_3851750462338

 

182091554_1131716973971627_5845067393096

 

 

182155054_1131976057279052_3917469304192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตามฝันอีกราย จาก ง.ก.สฏ. มา MUT 2021

07 June 2021 - 07:37 PM

194392921_520794385951802_58977954384605

 

 

193566505_520794415951799_89965719985933

 

 

 

196352829_520794459285128_13758640761334

 

 

197719856_520794495951791_85362597662851

 

 

196645054_520794539285120_59153800127929

 

 

195195783_520794585951782_65637667289490