Jump to contentGD AD AD nk

AD AD


AD AD AD AD AD AD AD AD
AD AD AD AD AD AD AD AD
ADPhoto

✱►☞11thMRTPI: SPECIAL AWARDS ANNOUNCEMENT☜◄✱

The 11th MRTPI Pageant Maku Organization Team Maku 2019

 • Please log in to reply
15 replies to this topic

#1 เจ้าหญิงอาเรซ

เจ้าหญิงอาเรซ

  ángel del mundo

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 22,452 posts
 • LocationMaku Tower Johannesburg

Posted 30 December 2020 - 05:48 PM

makuorg.jpg

 
 

Promo-1-RZ.jpg

 
 

001.jpg


makuorg.jpg

An exclusive ownership
of online Beauty Pageants of T-ACTIVITY, T-Pageant.com;

.................................................................

MISS MARDOO UNIVERSE (est.2005)
MISS LOVE OF T-PAGEANT (est.2007)
MISTER T-PAGEANT INTERNATIONAL (est.2009)
MISS T-WORLD (est.2011)
MISS MARDOO SOUTH AFRICA (est.2015)
MISTER T-PAGEANT AUSTRALIA (est.2017)

MISS UK T-PAGEANT (est.2021)


#2 MISTER T-PAGEANT INT'L.ORG

MISTER T-PAGEANT INT'L.ORG

  นางสาวถิ่นไทยงาม

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 761 posts

Posted 30 December 2020 - 05:49 PM

002.jpg
 
003.jpg
 

:::LIANA:::

 

.....ในช่วงก่อนที่เราจะได้ทราบผลการประกวด Mister T-Pageant International ปีที่ 11 นี้นะคะ เรายังมี 3 รางวัลพิเศษที่จะประกาศผลให้ทุกๆท่านได้ทราบกัน ซึ่งสามรางวัลที่ว่านั้นก็คือ รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมนานาชาติ รางวัลนายงามมิตรภาพนานาชาติ และ รางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนนานาชาติค่ะ Ladies and Gentlemen before we come to the final result of 11th Mister T-Pageant International, we have 3 special awards to announce which are T-Best in National Costume International, Mister T-Congeniality International, and Mister T-Photogenic International. และตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วเราไปชมผลรางวัลพิเศษกัยเลยค่ะ Alright here is the result!!!


Promo-1-RZ.jpg


#3 เจ้าหญิงอาเรซ

เจ้าหญิงอาเรซ

  ángel del mundo

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 22,452 posts
 • LocationMaku Tower Johannesburg

Posted 30 December 2020 - 05:49 PM

004.jpg

 

:::LIANA:::

 

.....First of all, T-Best in National Costume Awards!!!


makuorg.jpg

An exclusive ownership
of online Beauty Pageants of T-ACTIVITY, T-Pageant.com;

.................................................................

MISS MARDOO UNIVERSE (est.2005)
MISS LOVE OF T-PAGEANT (est.2007)
MISTER T-PAGEANT INTERNATIONAL (est.2009)
MISS T-WORLD (est.2011)
MISS MARDOO SOUTH AFRICA (est.2015)
MISTER T-PAGEANT AUSTRALIA (est.2017)

MISS UK T-PAGEANT (est.2021)


#4 MISTER T-PAGEANT INT'L.ORG

MISTER T-PAGEANT INT'L.ORG

  นางสาวถิ่นไทยงาม

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 761 posts

Posted 30 December 2020 - 05:49 PM


004.jpg
 

:::LIANA:::

 

.....The second runner up, T-Best in National Costume International award is...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.....MISTER VIETNAM!!!

 
005.jpg
 
006.jpg

Promo-1-RZ.jpg


#5 เจ้าหญิงอาเรซ

เจ้าหญิงอาเรซ

  ángel del mundo

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 22,452 posts
 • LocationMaku Tower Johannesburg

Posted 30 December 2020 - 05:49 PM


004.jpg
 

:::LIANA:::

 

.....The first runner up, T-Best in National Costume International award is...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.....MISTER USA!!!

 

007.jpg
 
008.jpg
 

makuorg.jpg

An exclusive ownership
of online Beauty Pageants of T-ACTIVITY, T-Pageant.com;

.................................................................

MISS MARDOO UNIVERSE (est.2005)
MISS LOVE OF T-PAGEANT (est.2007)
MISTER T-PAGEANT INTERNATIONAL (est.2009)
MISS T-WORLD (est.2011)
MISS MARDOO SOUTH AFRICA (est.2015)
MISTER T-PAGEANT AUSTRALIA (est.2017)

MISS UK T-PAGEANT (est.2021)


#6 MISTER T-PAGEANT INT'L.ORG

MISTER T-PAGEANT INT'L.ORG

  นางสาวถิ่นไทยงาม

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 761 posts

Posted 30 December 2020 - 05:49 PM


004.jpg
 

:::LIANA:::

 

.....The winner, T-Best in National Costume International award is...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.....MISTER THAILAND!!!

 


009.jpg
 
010.jpg

Promo-1-RZ.jpg


#7 เจ้าหญิงอาเรซ

เจ้าหญิงอาเรซ

  ángel del mundo

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 22,452 posts
 • LocationMaku Tower Johannesburg

Posted 30 December 2020 - 05:49 PM

011.jpg
 

:::LIANA:::

 

.....Next is Mister T-Congeniality International award, we have observed behavior of all contestants in many channels in order to judge who will be the winner. รางวัลนี้เราได้ตัดสินจากพฤติกรรมของผู้เข้าประกวดจากหลายๆช่องทางจนทำให้เราสามารถคัดเลือกผู้ชนะได้ค่ะ and Mister T-Congeniality International is...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.....MISTER CAMBODIA!!!

 
012.jpg

makuorg.jpg

An exclusive ownership
of online Beauty Pageants of T-ACTIVITY, T-Pageant.com;

.................................................................

MISS MARDOO UNIVERSE (est.2005)
MISS LOVE OF T-PAGEANT (est.2007)
MISTER T-PAGEANT INTERNATIONAL (est.2009)
MISS T-WORLD (est.2011)
MISS MARDOO SOUTH AFRICA (est.2015)
MISTER T-PAGEANT AUSTRALIA (est.2017)

MISS UK T-PAGEANT (est.2021)


#8 MISTER T-PAGEANT INT'L.ORG

MISTER T-PAGEANT INT'L.ORG

  นางสาวถิ่นไทยงาม

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 761 posts

Posted 30 December 2020 - 05:49 PM


013.jpg
 

:::LIANA:::

 

.....Last but not least, Mister T-Photogenic International award, thus award is judged by the headshot of the contestants และรางวัลนี้ของเราได้ตัดสินจากภาพ Headshot ของหนุ่มๆผู้เข้าประกวดค่ะ and Mister T-Photogenic International is...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.....MISTER USA!!!

 
014.jpg

Promo-1-RZ.jpg


#9 เจ้าหญิงอาเรซ

เจ้าหญิงอาเรซ

  ángel del mundo

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 22,452 posts
 • LocationMaku Tower Johannesburg

Posted 30 December 2020 - 05:49 PM

015.jpg
 

:::LIANA:::

 

.....ทุกๆท่านคะและนี่คือผู้ชนะรางวัลพิเศษของเราในปีที่ 11 นี้ค่ะ Ladies and Gentlemen here they are the special awards' winners of the year 11!!!

 
016.jpg
 
017.jpg
 
018.jpg
 
019.jpg
 
020.jpg

makuorg.jpg

An exclusive ownership
of online Beauty Pageants of T-ACTIVITY, T-Pageant.com;

.................................................................

MISS MARDOO UNIVERSE (est.2005)
MISS LOVE OF T-PAGEANT (est.2007)
MISTER T-PAGEANT INTERNATIONAL (est.2009)
MISS T-WORLD (est.2011)
MISS MARDOO SOUTH AFRICA (est.2015)
MISTER T-PAGEANT AUSTRALIA (est.2017)

MISS UK T-PAGEANT (est.2021)


#10 MISTER T-PAGEANT INT'L.ORG

MISTER T-PAGEANT INT'L.ORG

  นางสาวถิ่นไทยงาม

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 761 posts

Posted 30 December 2020 - 05:49 PM

015.jpg

 

:::LIANA:::

 

.....และครั้งหน้าที่เราพบกัน ผลการประกวดปีที่ 11 ค่ะ แล้วพบกันนะคะ When we resturn it's time to announce the 11th Mister T-Pageant International! Stay tuned!!!


Promo-1-RZ.jpg


#11 เจ้าหญิงอาเรซ

เจ้าหญิงอาเรซ

  ángel del mundo

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 22,452 posts
 • LocationMaku Tower Johannesburg

Posted 30 December 2020 - 05:49 PM

เรียบร้อยแล้วค่ะ แอร๊ยสสส์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลพิเศษทั้ง 3 รางวัลด้วยนะคะ

เริ่ดดดดดดดดดดดด

แล้วมาลุ้นกันนะคะกระทู้หน้าใครคือชาย 11 ของเรา อิอิ

 

Congratulations!!! all special award winners

You're rock!!!

Next is the result of 11th Mister T-Pageant International pageant

Stay tuned!!!

 

 

 

 

MAKU ORGANIZATION


makuorg.jpg

An exclusive ownership
of online Beauty Pageants of T-ACTIVITY, T-Pageant.com;

.................................................................

MISS MARDOO UNIVERSE (est.2005)
MISS LOVE OF T-PAGEANT (est.2007)
MISTER T-PAGEANT INTERNATIONAL (est.2009)
MISS T-WORLD (est.2011)
MISS MARDOO SOUTH AFRICA (est.2015)
MISTER T-PAGEANT AUSTRALIA (est.2017)

MISS UK T-PAGEANT (est.2021)


#12 THE JEWEL.ORG

THE JEWEL.ORG

  ผู้เข้าประกวดหน้าใหม่

 • Members
 • PipPip
 • 30 posts

Posted 30 December 2020 - 06:10 PM

กรี้ดดดด ยินดีกับหนุ่มๆทุกคนนะคะ น่าแดกทุกคนเลยค่ะ ว้ายยยยย


Sent from my iPad using Tapatalk

THE-JEWEL-LOGO.jpg

 

THE Empowerment ORGANIZATION

& PRODUCTION

 

T-ACTIVITY  FORUM, www.t-pageant.com

..................................

BINIBINING PILIPINAS T-PAGEANT (est.2019)


#13 golffind

golffind

  Miss Earth Water

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 22,549 posts

Posted 30 December 2020 - 06:17 PM

 


004.jpg
 

:::LIANA:::

 

.....The first runner up, T-Best in National Costume International award is...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.....MISTER USA!!!

 

007.jpg
 
008.jpg
 

 

 

 

 

ปังมากกกน้องชายย


 

015.jpg
 

:::LIANA:::

 

.....ทุกๆท่านคะและนี่คือผู้ชนะรางวัลพิเศษของเราในปีที่ 11 นี้ค่ะ Ladies and Gentlemen here they are the special awards' winners of the year 11!!!

 
016.jpg
 
017.jpg
 
018.jpg
 
019.jpg
 
020.jpg

 

 

 

กรี้ดดด ยูเอสสสเออขอบคุณมากกนะครับ กวามดดสามรางวัลลรรวดดด#14 ngaphuong517

ngaphuong517

  สาวสก๊อย

 • Members
 • 8 posts

Posted 30 December 2020 - 06:35 PM

011.jpg

:::LIANA:::.....Next is Mister T-Congeniality International award, we have observed behavior of all contestants in many channels in order to judge who will be the winner. รางวัลนี้เราได้ตัดสินจากพฤติกรรมของผู้เข้าประกวดจากหลายๆช่องทางจนทำให้เราสามารถคัดเลือกผู้ชนะได้ค่ะ and Mister T-Congeniality International is...

.....MISTER CAMBODIA!!!

012.jpg

So happy ! Thank you so much

Gửi từ SM-G532G của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk

#15 น้องปั่มป๊ามมม

น้องปั่มป๊ามมม

  Thai Super Model

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4,011 posts

Posted 30 December 2020 - 08:59 PM

ยินดีกับสามหนุ่มสามมุม ปังมากกกกกกก


0524121.jpg

_________________________________________________________________________________________

 

SABRINA  P. SANCHEZ , MISS MARDOO UNIVERSE 2016
LUPITA SANCHEZ , MISS T-WORLD 2018
YURIANA TAYLOR , MISS MILLENNIUM 2016
ZHOU YIFEI , 2ND RUNNER UP MISS MARDOO UNIVERSE 2015
MIKHAIL P. SANCHEZ , MISTER T-PAGEANT USA 2018
AARIF NWOSU , MISTER T-PAGEANT SOUTH AFRICA 2019
CAMILLA SANCHEZ , MISS TEEN USA T-PAGEANT 2015
MAYARITA BELL , MISS T-PAGEANT CUISINE 2015
INGDAO BALENCIAGA , MISS CHAINGMAI T-PAGEANT 2016

 


#16 hoangvuong2k

hoangvuong2k

  ผู้เข้าประกวดหน้าใหม่

 • Members
 • PipPip
 • 32 posts

Posted 30 December 2020 - 09:52 PM

 


004.jpg
 

:::LIANA:::

 

.....The second runner up, T-Best in National Costume International award is...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.....MISTER VIETNAM!!!

 
005.jpg
 
006.jpg

 

 Thank you so muchAlso tagged with one or more of these keywords: The 11th MRTPI Pageant, Maku Organization, Team Maku 2019

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users