Jump to contentGD AD AD nk

AD AD


AD AD AD AD AD AD AD AD
AD AD AD AD AD AD AD AD
ADManop

Member Since 02 Mar 2012
Offline Last Active Mar 25 2012 03:05 AM
-----

Topics I've Started

จะเปลี่ยนชื่อใต้รูปของตัวเองอย่างไร?

02 March 2012 - 09:23 PM

ผมอยากจะใช้ชื่อที่น่ารักกว่า สาวสก๊อย
เข้าไปตรง Edit my Profile แล้วก็ไม่มีช่องให้เปลี่ยนอ่ะครับ

MTW 2012 : วัลเณซ่า เมืองโคตร (Valnesa Muangkhot) No.14

02 March 2012 - 02:41 AM

เชียร์น้องวัล No.14 ให้ได้มงครับ
โดยรวมแล้วน้องวัลเหมาะสมที่สุดในการเป็นตัวแทนสาวไทย
ไปร่วมประกวด Miss World 2012
ถึงน้องจะไม่ใช่ผู้ที่สวยที่สุดจากทั้ง 30 คน
แต่น้องมีศักยาพถึงพร้อมที่สุดครับ