Jump to contentGD AD AD nk

AD AD


AD AD AD AD AD AD AD AD
AD AD AD AD AD AD AD AD
ADข้าวตอก

Member Since 18 Feb 2012
Offline Last Active Yesterday, 10:37 PM
-----

#5901204 ทวิตให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ไม่ใช่เเค่ HIV

Posted by ข้าวตอก on 26 May 2020 - 06:54 AM

จาก fb อายุรศาสตร์ง่ายนิดเดียวค่ะ กะเทยต้องอ่าน นะคะ !!

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่กลับมาอีกครั้ง : สรุปแบบบ้าน ๆ จาก NEJM

Shigella : มันคือแบคทีเรียก่อโรคลำไส้อักเสบ แต่มาเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักพบแพร่หลายมากขึ้น สามารถติดเชื้อลามไปถึงลำไส้ได้ ข้อสำคัญคือมันดื้อยามากแล้ว ทั้ง azithromycin และ ciprofloxacin การรักษาต้องดูข้อมูลการดื้อยาของแต่ละประเทศ วิธีป้องกันที่ดีคือ สวมถุงยางอนามัย

Hepatitis A : ไวรัสตับอักเสบเอ จากการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเช่นกัน หรือมีการปนเปื้อนมาที่มือและเข้าสู่ปาก แม้โรคนี้จะไม่เรื้อรังแต่บางคนป่วยเฉียบพลันรุนแรงได้ วิธีป้องกันในประเทศที่มีคนติดเชื้อไม่มากคือฉีดวัคซีน แต่บ้านเราติดกันเกือบหมด การสวมถุงยางและการรักษาอนามัยส่วนตัว ล้างมือ มีความสำคัญต่อเนื่อง

โรคติดต่อที่เรียกว่า fecal-oral route คือปากและทวารหนักนี้พบมากขึ้นตามพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่หลากหลายมากขึ้น

Neiseria meningitides : ไข้กาฬหลังแอ่น เครือญาติกับเชื้อหนองใน สามารถติดได้เช่นกันด้วยวิธีทั้งเพศสัมพันธ์ปรกติ ทางทวารหนัก หรือทางปาก การติดเชื้อเป็นได้ทั้งมีหนองแบบหนองใน รักษาหายได้แบบหนองใน และติดเชื้อแบบกาฬหลังแอ่น แม้รุนแรงแต่พบน้อยกว่ามาก โดยต้องแยกกันจากการระบุเชื้อหรือสารพันธุกรรม

Lymphogranuloma venereum : ฝีมะม่วง จากเชื้อ chlamydia trachomatis serovar L1 L2 L3 เชื้อแพร่กระจายทางหลอดน้ำเหลืองและทำให้ต่อมน้ำเหลืองขาหนีบโตขึ้นที่เราเรียกว่า "ฝีมะม่วง" แต่ปัจจุบันเราอาจต้องตรวจในกลุ่มอาการทวารอักเสบ ติดเชื้ออุ้งเชิงกราน เนื่องจากโรคมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก อีกกลุ่มคือไม่สวมถุงยางอนามัย และปัจจุบันใข้วิธีการตรวจสารพันธุกรรมระบุชนิดเชื้อ C.trachomatis เพื่อระบุโรคนี้ ส่วนการรักษาจะใช้ยา azithromycin เป็นเวลา 21 วัน

Mycoplasma genitalium : พบมากขึ้นในยุคหนองในกลับมาระบาด และต้องคิดถึงเชื้อนี้ในชายที่มีท่อปัสสาวะอักเสบมีหนอง หรือหญิงที่ติดเชื้ออุ้งเชิงกราน กลุ่มชายรักชาย เชื้อนี้เพาะเชื้อแทบไม่ขึ้นจึงต้องส่งตรวจหาสารพันธุกรรมเช่นกัน ในการตรวจหาสารพันธุกรรมจะตรวจหายีนดื้อยาด้วยทั้ง 23s ribosomal RNA สำหรับการดื้อยา macro และ parC, gyrA gene สำหรับการดื้อยา fluoroquinolones เนื่องจากอุบัติการณ์การดื้อยาสูงมากนั่นเอง แนะนำใช้ยาทั้ง azithromycin และ quinolones คู่กันในระหว่างรอผลการตรวจทางพันธุกรรม

Zika virus : เชื้อไวรัสกลุ่มเดียวกับไข้เลือดออก ติดต่อทางยุงชนิดเดียวกับไข้เลือดออก อาการเหมือนไข้เลือดออกแต่จะไม่รุนแรงและไม่มีสารน้ำรั่วออกนอกหลอดเลือด อาการป่วยจะหายเองได้ เราพบว่าผู้หญิงที่ติดเชื้อนี้หากตั้งครรภ์ในช่วงเวลาที่ติดเชื้อจะทำให้ทารกมีภาวะหัวเล็กได้ (ไม่ใช่ทุกคน แค่เพิ่มโอกาส) และเนื่องจากพบเชื้อนี้ในอสุจิคนที่เคยเป็นโรค และพบได้ยาวนานเฉลี่ยเดือนครึ่ง (การตรวจพบไม่ได้หมายถึงเชื้อจะยังมีชีวิตนะครับ อาจเป็นซากเชื้อก็ได้)

■ คำแนะนำคือ หากเข้าไปในแดนระบาดแล้วหรือเสี่ยงติดเชื้อแล้ว ควรสวมถุงยางอนามัยเวลามีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยสามเดือน

■ หรืองดเว้นเพศสัมพันธ์อย่างน้อยสองเดือน

■ หรือคุมกำเนิดอย่างน้อยสองเดือน

แต่นี่คือคำแนะนำในประเทศที่ไม่ได้เป็นแดนระบาดของโรค ส่วนไทยเราเป็นถิ่นที่อยู่ของซิกามานาน ไม่มีคำแนะนำในวารสารนี้ ในส่วนตัวของผม โรคนี้ติดต่อทางยุงเป็นหลัก ที่ว่าพบติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้นน้อยมาก ก็แค่อย่าเพิ่งทำลูกหลังป่วยไม่ทราบสาเหตุสักสองเดือนก็พอครับ

Ebola virus : โรคนี้ติดต่อทางการสัมผัสใกล้ชิด รายงานการพบเชื้อในสารคัดหลั่งช่องคลอดและอสุจิ อันเป็นสาเหตุของการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบได้ถึง 5 เดือนหลังจากติดเชื้อ แต่เนื่องจากระบาดเป็นวงแคบ ในพื้นที่จำกัด อัตราการเสียชีวิตสูงมาก คนที่รอดมามีไม่มาก คำแนะนำจึงออกมาว่าหลังจากหายป่วย ให้ตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้ออีโบล่าในอสุจิไปอย่างน้อย สามเดือน จนกว่าจะตรวจไม่พบจึงปลอดภัย

Trepanoma pallidum : ซิฟิลิสนั่นเอง กลับมาระบาดอีกในยุคเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน โดยเฉพาะกลุ่มที่กินยาป้องกัน HIV แบบกินก่อนเกิดโรค (Pre-Exposure Prophylaxis) รอยโรคแม้สังเกตดี ๆ จะแยกจากเชื้อเริมได้ แต่คำแนะนำให้ตรวจแยกโรคจากแผลโดยใช้การตรวจหาสารพันธุกรรมเลย โดยเฉพาะแผลที่ไม่ได้เป็นจุดสัมผัสการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อลดโอกาสการติด ให้การรักษาเร็ว ลดโอกาสเด็กทารกติดเชื้อซิฟิลิสแต่กำเนิดอีกด้วย

Neiseria gonorhea : หนองในแท้ กลับมาเป็นมากอีกครั้ง และไม่ได้มาในรูปหนองในท่อปัสสาวะหรือปวดข้อเท่านั้น อาจมาในรูปคอเป็นหนอง คออักเสบ ทวารหนักอักเสบติดเชื้อ ตามรูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ที่หลากหลายออกไป ต้องคิดถึงเชื้อนี้เสมอและแยกจากเชื้ออื่น ๆ ข้างต้น แต่ปัญหาสำคัญของหนองในคือเชื้อดื้อยามาตรฐานของการรักษาในอดีตคือ ceftriaxone และ azithromycin ไปหมดแล้ว การรักษาจึงต้องใช้ยา ceftriaxone ในขนาดสูงขึ้นเป็น 250-500 มิลลิกรัมฉีดเข้ากล้าม และอย่าลืมรักษาคู่สัมพันธ์ด้วย (แหล่งดื้อยาคือ เอเชียตะวันออกไกล และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ !!)

สรุปว่า การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ กลับมาอีกครั้งจากการมีเพศสัมพันธ์ที่หลากหลายมากขึ้น และใช้ถุงยางอนามัยลดลง สามารถพบได้หลายอาการและในหลายอวัยวะมากขึ้น หลายอาการทางทวารหนักและลำคอ อาจต้องคิดถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การรักษาที่รวดเร็วจะช่วยลดอาการ การรักษาที่เหมาะสมช่วยลดการดื้อยา วิธีที่กำลังใช้มากคือการตรวจวินิจฉัยและตรวจหาการดื้อยาด้วยการตรวจสารพันธุกรรม

แต่ที่สำคัญกว่าคือ การป้องกันโดยการสวมถุงยางอนามัยเวลาที่มีเพศสัมพันธ์และการวางแผนครอบครัวที่ดีครับ

ที่มา (เสียเงินนะครับ)
N Engl J Med 2020;382:2023-32.
https://www.nejm.org...y=featured_home


#5900996 ทำไมแอดมินถึงเพิกเฉย พฤติกรรมของชัญญ่า

Posted by ข้าวตอก on 25 May 2020 - 02:19 PM

FC ค่ะ ปล่อยป้าไปเถอะ หนูว่าป้าขำ เช่น แก้มป้านั้นแดงกว่าใคร หนูอ่านที่ไร นึกถึงป้าโดนตบหน้ามาทุกทีเลย อิ อิ 555 เป็นสีสันของบอร์ดนะคะ คหสต. 55


#5893051 เอาละมรึงงงงงงงง การบินไทย

Posted by ข้าวตอก on 11 May 2020 - 08:13 AM

อ่านมิสเจแปนจากไหนกัน บอกใบ้หน่อยทำไมเราพลาด

เจ๊ ปวิน ค่ะ

หาใม่เจอ รอคำใบ้ต่อไป 555


#5892854 รวมนางงามไทย สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ...สวย...ภาษาได้...มักได้ไปไกล

Posted by ข้าวตอก on 10 May 2020 - 07:45 PM

กลับไปดูคลิปคุณนิ้งสัมฯสื่อ โดนวางยาชัดๆ เรื่องแต่งตัว และลุค

ภาษานางโอเคมากๆ เลย
#5890838 @---ผ่อนปรนล็อกดาวน์คุณได้เห็นอะไีรบ้าง และทำอะไรบ้าง

Posted by ข้าวตอก on 06 May 2020 - 07:53 PM

ก่อนคลาย น่าจะออกกฏหมายปรับ ลงโทษนะ เช่น ไม่เว้น ไม่ใส่หน้ากาก เพราะคนที่ไม่รู้ไม่สนแตดอะไรเยอะ แบบที่ว่า ลองโยนคนมีเชื้อเข้าไปสักคน น่าจะจ่ายกันทั่ว


#5889394 สินค้าผลิตในจีน ทำเลียนแบบสินค้าไทย แต่เขียนคำว่าบ๊วยไม่เป็น

Posted by ข้าวตอก on 04 May 2020 - 10:02 AM

เราชอบคุยเรื่องการทำมาหากิน การใช้ชีวิตของคนจีน ยิ่งกับคนแก่ยิ่งชอบคุยกับเค้า จีน,อินเดีย นี่อารยะธรรมเก่าแก่ของโลกศาสตร์ดีๆ ของเค้าน่าเรียนรู้


ผู้ใหญ่พร้อมเปย์มากค่ะ 555 แล้วเขาชอบความเป็นครอบครัวใหญ่นะ เคารพผู้สูงอายุ การทำงานก็ไว ไม่ดึ๊บๆเหมือนคนไทย ถึงรวยเร็ว ทำหลายอย่าง ต่อยอด

แต่คนจีนรุ่นต่อมาเนี่ย เราว่าน่าจะสปอยล์มาก คือ รุ่นพ่อแม่หาเงินเก่ง รุ่นหลังไม่รู้จะยังไงต่อ


#5889359 สินค้าผลิตในจีน ทำเลียนแบบสินค้าไทย แต่เขียนคำว่าบ๊วยไม่เป็น

Posted by ข้าวตอก on 04 May 2020 - 08:36 AM

คนจีนฉลาด และมีประสิทธิภาพมากนะคะ คนที่เก่งๆ คือเก่ง ขยัน คบเพื่อนคนจีนรวยๆ เก่งๆ แล้วคุณจะเป็นเจ้าหญิง คบด้วยความจริงใจนะคะ เขาดูออก และเข้าใจธรรมเนียมจีนด้วย เขาจะปฏิบัติต่อคุณอย่างดี

ปล. หนูดูทวิต ผช จีนทุกวันเลยค่ะ 555


#5889357 เตรียมพร้อม............................แต่เนิ่นๆสมัครมิสยูไทยนี้

Posted by ข้าวตอก on 04 May 2020 - 08:32 AM

น่ารักจัง


#5878263 “” ว้ายยยยย ร้านอีเจ๊เบียร์โดนสั่งปิดค่ะ “”

Posted by ข้าวตอก on 15 April 2020 - 07:20 PM

แต่ว่า ดูสะอาดก็ใช่ว่าสะอาดนะ ขายอาหารเมืองไทย ใครๆ ก็ขาย ไม่ได้มีกฏหมายบังคับ ผ่านเกณฑ์อนามัยในการจัดการเกี่ยวกะอาหาร แล้วเราก็ชินกับอะไรแบบนี้

ทำกินเอง น่าจะสบายใจสุด


#5865222 ถามจริงปี2018​ แพรว​ อิมิเรตทำไมถึงด่วนสละสิทธิ์

Posted by ข้าวตอก on 21 March 2020 - 03:31 PM

หนูว่า ถ้านุ๊กได้ภาษา คงตัดหน้านิ้งมงนะคะ แต่นิ้งมีทั้งโอบาม่า ทั้งน้องชายหล่อค่ะ 555 คงจะหมานมง

คต ของหนูสิคะ หุ่นเลิศสุด เสียดาย ชอบความเมียง สาวหละปูน จับใจหนุ่ม ที่สำคัญ แฟนหล่อ น่ากินมากกกกกก 😁


#5859568 ถามหน่อยค่ะ สถานการณ์แบบนี้ เพื่อนๆบอร์ดที มีความเครียดมากน้อยแค่ไหน เตรียมรั...

Posted by ข้าวตอก on 10 March 2020 - 05:18 PM

กังวลเรื่องไวรัสนิสนึง เนื่องจากเป็นของใหม่ แนวทางก็ยังดูใหม่ๆอยู่ แต่ก็พยายามปฏิบัติตัวแบบที่น้องพ็อพว่า คือ ออกกำลังกาย กินวิตามินซี ถ้าเริ่มมีอาการเหมือนจะป่วย กินฟ้าทะลายโจรเพิ่ม แล้วพยายามไม่นอนดึก กินผักผลไม้แอนตี้ออกซิแดนท์ให้มากขึ้นกว่าปกติ แล้วก็เลี่ยงที่ชุมนุมชน อื่นๆ ก็เหมือนที่เขาแนะนำกัน ล้างมือบ่อยๆ ไม่เอามาแตะหน้า

ส่วนเศรษฐกิจ ชาชินมาตั้งนานแล้ว เพราะก็ขาดทุนตลอด ดีที่ยังมีรายได้ทางอื่นที่มาถัว เดี๋ยวก็คงเลิกทำพอถึงเวลา หาอะไรทำใหม่ ที่พออยู่พอกิน จริงๆทุกวันนี้ก็พอเพียงตามแนวทางร. ๙ (สลิ่มสินะคะ 555 บูชาเทิดทูนมากค่ะ โนสนโนว์แคร์ 5555) ก็มีความสุขดี จะเรียกว่ากินบุญเก่าก็ได้ค่ะ 555

ส่วนการเมือง เลิกอินมาตั้งนานแล้ว ไม่ไปเลือกตั้งด้วย เออ เอาเถอะ ยังไงก็ได้ ที่เห็นมาฟังมา มันก็มีปัญหาทุกแบบทุกระบบ รอถึงเวลามันก็จัดวางกันเอง เรารู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้ เพราะก็ไม่ได้เห็นด้วยกับแนวทางการเมือง มี่มันซับซ้อนซ้อนจริตมนุษย์ขี้เหม็น รู้สึกเสียเวลาชีวิต ไม่คิดจะพึ่งพาอะไรมากมายแล้ว ภาษีก็จ่ายตามหน้าที่ให้น้อยที่สุด เพราะก็ไม่ไดพึ่งระบบมาก ทำเองจ่ายเอง หึๆ พอเพียงยั่งยืน อาจจะเหมือนอยู่ในกะลานะคะ แต่เป็นกะลาที่มีความสุข และอยากจะออก อยากจะเข้ากะลาก็ได้ค่ะ แล้วก็ไม่ต้องขัดแย้งกะใคร เพราะไม่ตัดสินใครอยู่แล้ว ต่างก็มีความเห็นของตัวเอง ... ชอบตามอ่านอ. ปวินนะคะ สนุกมากค่ะ เหมือนเข้ามาเล่นในบอร์ดงี้ค่ะ ชาวเรา ขำดี 😁

ปล.ชีวิตสั้นๆ อย่าเครียดเลยค่ะ สุขภาพสำคัญสุดจริงๆ แป๊ปๆ เดี๋ยวก็แก่แล้ว อิ อิ


#5859412 ชีวจิต cover girl: ควีนบินท์ & ควีนแอน

Posted by ข้าวตอก on 10 March 2020 - 10:27 AM

ดีใจที่หนังสือยังอยู่นะคะ แนวทางชีวจิตเป็นสิ่งที่ควรนำมาปฏิบัติจริงๆ


#5857828 Miriam @ Vogue

Posted by ข้าวตอก on 08 March 2020 - 01:13 PM

นางแพงนะคะ ฝึกพับบลิคสปีช แล้วไปจับใจจู


#5857827 ชายแท้อินโดดูนางงามเหมือนน้องกล้วยเชื่อมเลยค่ะ

Posted by ข้าวตอก on 08 March 2020 - 01:11 PM

กรี่


แน่นอนค่ะ ยายยยยย


#5856089 Betterfly Academy ปังมาก

Posted by ข้าวตอก on 05 March 2020 - 10:37 AM

เนี่ย ฟส นางมีตั้งหลายลุค ฆ่าตาย กองเอ็มยูไทย คิดอะไรเอาไฟนอลลุคนั้นไปฆ่าใคร ???