Jump to contentGD AD AD nk

AD AD


AD AD AD AD AD AD AD AD
AD AD AD AD AD AD AD AD
ADอาฟีไลลา

Member Since 28 Jan 2011
Offline Last Active Nov 14 2014 06:47 PM
-----

Posts I've Made

In Topic: คำนวณขนาดเจ้าโลกของผู้ชายกับความยาวของเท้า

29 January 2011 - 12:42 AM

สมการนี้ใช้กับชาวเอเชียผิวเหลืองไม่ได้ค่ะ
แต่ถ้าพวกแขกน่ะใช่