Jump to contentGD AD AD nk

AD AD


AD AD AD AD AD AD AD AD
AD AD AD AD AD AD AD AD
ADชัญญ่า

Member Since 08 Mar 2016
Offline Last Active Today, 10:11 PM
*****

Posts I've Made

In Topic: จักรวาลที่แท้ทรู

Today, 09:59 PM

ควรไปเรียนการเดิน

In Topic: ทดลองพลังแดด ลำปาง วางกะทะกลางแดดแล้วตอกไข่ใส่กะทะ

Today, 09:58 PM

เปิดมีแต่ไอร้อนค่ะ ไม่เย็นเลย


เป่าหีคงฟิน

In Topic: ฉี่เสร็จแล้วเพื่อนๆ ล้างมือกันมั้ยคะ

Today, 09:30 PM

เปลืองน้ำค่ะไม่ค่อยล้าง
ควยบางคนไม่ล้างเรายังอมเลย


ซกมก

In Topic: ถ้าต้องเป็นสะใภ้บ้านเเบ้ จะเลือกใครดีคะ?

Today, 09:14 PM

อ๋อ เป็นแบบนี้นี่เอง


ดัดจริตจะเป็นสะใภ้เค้า แต่ไม่รู้อะไรเลย ชมส

In Topic: ถ้าต้องเป็นสะใภ้บ้านเเบ้ จะเลือกใครดีคะ?

Today, 08:59 PM

พวกเรามีป้าชัญเป็นไอเด้าค่ะ


ขอบคุณค่ะ