Jump to contentGD AD AD nk

AD AD


AD AD AD AD AD AD AD AD
AD AD AD AD AD AD AD AD
ADPhoto

ยลโฉมผู้เข้าประกวดเวที นางสาวเชียงใหม่ 2564


 • Please log in to reply
78 replies to this topic

#26 อีดอก Young Singh

อีดอก Young Singh

  Queen of Golden Flowers

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6,270 posts
 • LocationSomewhere in Thailand

Posted 28 December 2020 - 12:28 PM

สาวลูกครึ่งสมัยนี้ หาสวยได้ยากมาก ๆ ไม่สวย ไม่ตราตรึงเหมือนสมัยก่อนเลย

#27 ข้าวกล้องงอกนะ

ข้าวกล้องงอกนะ

  Beauty Queen Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 35,004 posts
 • Locationบนรอยกระเพื่อมของผิวน้ำ

Posted 28 December 2020 - 03:28 PM

ช่างภาพทำร้ายน้องๆเหมือนกันนะครับ
Happy Together...<It 's not a gay film . It's a love story.

#28 Brook Lee.

Brook Lee.

  นางสาวไทย

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6,156 posts

Posted 29 December 2020 - 03:02 PM

3495c72c3ab90ce74216ea055784c887.jpgหมายเลข 1
นาตาลี สุกีอุระ (นานะ)
อายุ 20 ปี
การศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
017133b55a6357231ffc492fb1d542df.jpg
หมายเลข 2
วริศรา อินต๊ะศิลป์ (ชมพู)
อายุ 21 ปี
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
f2dbe9fb9410c45f3701f4724ea79b7e.jpg
หมายเลข 3
ธิดาพร เกตุทอง (ยู่ยี่)
อายุ 26 ปี
การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
3915909e95ba9356ebac29cff821e817.jpg
หมายเลข 4
นภัทรธมณฑ์ พงศ์รัตนคูหา (ออย)
อายุ 23 ปี
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
e2fa9fabcb4ed457c184689e80c215ca.jpg
หมายเลข 5
ชนนิกานต์ สุพิทยาพร (กานต์)
อายุ 22 ปี
การศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
d67c70e8d7ce46409c540e94e95c92dd.jpg
หมายเลข 6
สุชัญญา นันทะชาติ (น้ำหวาน)
อายุ 22 ปี
การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
446f07428a2111166ca9f11c94f17dd0.jpg
หมายเลข 7
ดวงพร ก๋องคำ (พลอย)
อายุ 25 ปี
การศึกษา คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
bc89df29f4bcea35a187b0037a4c2c20.jpg
หมายเลข 8
ภาวินี วรรณทอง (นุช)
อายุ 23 ปี
การศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยลำปาง
2691afb3205e89b63af22b7ec2bf6329.jpg
หมายเลข 9
กานต์รวี เกียรติรุ่งวิไลกุล (หลินหลิน)
อายุ 23 ปี
การศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
bec8f83566f3a5258c17b5741db37527.jpg
หมายเลข 10
ณฐวัชรียา นามโต๊ะ (บิวตี้)
อายุ 19 ปี
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
318344d10479a50268c94bd2d9ff7061.jpg
หมายเลข 11
พิชามญช์ อินต๊ะรักษา (อ้อนจันนทร์)
อายุ 23 ปี
การศึกษา คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
d4024a88747d8230f57d2ce11b1f2c2a.jpg
หมายเลข 12
กฤติยา กรุงไกรจักร (ก้อย)
อายุ 22 ปี
การศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
80d1f0628a6ebda951519e2d8e4213c7.jpg
หมายเลข 13
สุจารี กาญจนกฤต (มิ้ว)
อายุ 20 ปี
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
063d35e550a0fe6d456509f1c1c1a5ab.jpg
หมายเลข 14
มณฑินี ศรีวรรณบุตร (ปูน)
อายุ 24 ปี
การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ef72145e9138966885809fd91f41f556.jpg
หมายเลข 15
สุนทรีย์ เซฟเฟอร์ (ซันนี่)
อายุ 19 ปี
การศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
e0d86d2bf3f7f9a8c706aa9588f05303.jpg
หมายเลข 16
เกศจุฬา คำดี (จ๋า)
อายุ 25 ปี
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
d434d287cd27793c09d5e982c3e84be4.jpg
หมายเลข 18
พิมลวรรณ สายบุญมา (มิ้ว)
อายุ 22 ปี
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4d52a8796630fddb030c8ce401e1e4a1.jpg
หมายเลข 19
ซอฟียะห์ บินอับดุลรามันปีเตอร์ (โซเฟีย)
อายุ 20 ปี
การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงใหม่
81ba4d40d80b62d229d566245a45ae7b.jpg
หมายเลข 20
ธัญจิรา ยารังสี (อุ่มอิ่ม)
อายุ 26 ปี
การศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
b1c1dea778c0c5641cae591bc79971cf.jpg
หมายเลข 21
นาตาลี พิมพ์พจี นอยเฮ้าส์ (นาตาลี)
อายุ 19 ปี
การศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ecf169fc85a1fcc06cf84273e6c8e2a7.jpg
หมายเลข 22
รินทร์ลิตา สิทธิวัฒนภัสร์ (อิง)
อายุ 23 ปี
การศึกษา คณะวิศวกรรมสาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
962f803f09b368bd6e913887acc4124b.jpg
หมายเลข 23
ญารินทร์ ประชากรณ์ (แจน)
อายุ 18 ปี
การศึกษา คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวะ
ศึกษาเชียงใหม่
a0525f81ba91db6749bac9f74e8e22c0.jpg
หมายเลข 24
จัญจุรา กันทะเรศ (แจน)
อายุ 22 ปี
การศึกษา คณะคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
8d2fd0b597048317938596ef3fd6f7fb.jpg
หมายเลข 25
ปิยะธิดา ใจดี (นกยูง)
อายุ 25 ปี
การศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
f8c598c52c4b7b0967eba99ac08bdc58.jpg
หมายเลข 26
ศิลป์สุภา ตั้งตรง (ตุ๊กตา)
อายุ 19 ปี
การศึกษา คณะคหกรรม
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาลำปาง
f204da6288564185a6aca19e73cb489c.jpg
หมายเลข 27
รัตนศร สุขศรี (ลูกศร)
อายุ 18 ปี
การศึกษา แผนการเรียนวิทย์-คณิต โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย
957435e68f3893f2376fab0a68f9793d.jpg
หมายเลข 28
อรชดา ไชยสาร (ใยไหม)
อายุ 22 ปี
การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
2094c0bb6547bbedddca9a07ac82987f.jpg
หมายเลข 29
ศิริรัตน์ คิวฝอ (ปิ่น)
อายุ 23 ปี
การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
2a47b0f0a4312a9d2a07a4e2e1e0f699.jpg
หมายเลข 30
อุมาวดี ปิมปา (บีม)
อายุ 21 ปี
การศึกษา คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิน

#29 Water_ฟ้าใส_รักษาปาไม้

Water_ฟ้าใส_รักษาปาไม้

  Miss Thailand Universe

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 11,707 posts

Posted 29 December 2020 - 03:03 PM

จากที่ปล่อยมาให้เบอร์ 1 นำอยู่

" ต้นไม้ให้อากาศ ให้น้ำ.... นี่เป็นการใช้ใช่ไหม

ใช้โดยที่เราไม่ต้องไปตัดเอาส่วนของมันมาใช้ "

 

- สืบ นาคะเสถียร -

ok30kc105sNdjCv00xRS-o.jpg

 

#30 ZiNNZiA

ZiNNZiA

  Miss World Top Model

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 26,482 posts

Posted 29 December 2020 - 03:32 PM

เบอร์5สเปคเวที

my_neighbor_totoroo.jpg

 


#31 ข้าวตอก

ข้าวตอก

  Miss Thailand Earth

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 10,573 posts

Posted 29 December 2020 - 03:47 PM

เป็นคอนเซ้ปต์ถ่ายรูป ที่หนูไม่ชอบเลย สองปีก่อน ไป ชม ว่ามันไม่น่ารักอบอุ่นเหมือน ๒๐กว่าปีก่อน มันดูรกๆ วุ่นวาย ไปหมดเลยค่ะ คือมันพัฒนา แต่สเน่ห์หายไปเยอะมากกกกกก ล้านตัว

สมัยโน้นนั่งรถไฟไป ไปเดินเล่นแถวคูเมือง รึกาดต่างๆ มันดีมากๆ เข้าซอยโน้น ออกซอยนี้ โคตรดีจริงๆ แล้วยังเจอบ้านคนรั้วเตี้ยๆ ขายของบ้านๆ อากาศเย็นๆ ปลูกดอกไม้ สวย เดินดูวัดในคูเมือง ฟินมากๆ... แต่ไปล่าสุดคือ ทุกสิ่งดูคอมเมอเขี่ยล เกะกะ รกรุงรัง ไม่เนียนเนิบ สโลว์สวย แบบสมัยนั้น

เสียดายยยยยยย ล้านตัว !!

#32 Brook Lee.

Brook Lee.

  นางสาวไทย

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6,156 posts

Posted 29 December 2020 - 07:30 PM

3495c72c3ab90ce74216ea055784c887.jpgหมายเลข 1
นาตาลี สุกีอุระ (นานะ)
อายุ 20 ปี
การศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
017133b55a6357231ffc492fb1d542df.jpg
หมายเลข 2
วริศรา อินต๊ะศิลป์ (ชมพู)
อายุ 21 ปี
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
f2dbe9fb9410c45f3701f4724ea79b7e.jpg
หมายเลข 3
ธิดาพร เกตุทอง (ยู่ยี่)
อายุ 26 ปี
การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
3915909e95ba9356ebac29cff821e817.jpg
หมายเลข 4
นภัทรธมณฑ์ พงศ์รัตนคูหา (ออย)
อายุ 23 ปี
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
e2fa9fabcb4ed457c184689e80c215ca.jpg
หมายเลข 5
ชนนิกานต์ สุพิทยาพร (กานต์)
อายุ 22 ปี
การศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
d67c70e8d7ce46409c540e94e95c92dd.jpg
หมายเลข 6
สุชัญญา นันทะชาติ (น้ำหวาน)
อายุ 22 ปี
การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
446f07428a2111166ca9f11c94f17dd0.jpg
หมายเลข 7
ดวงพร ก๋องคำ (พลอย)
อายุ 25 ปี
การศึกษา คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
bc89df29f4bcea35a187b0037a4c2c20.jpg
หมายเลข 8
ภาวินี วรรณทอง (นุช)
อายุ 23 ปี
การศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยลำปาง
2691afb3205e89b63af22b7ec2bf6329.jpg
หมายเลข 9
กานต์รวี เกียรติรุ่งวิไลกุล (หลินหลิน)
อายุ 23 ปี
การศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
bec8f83566f3a5258c17b5741db37527.jpg
หมายเลข 10
ณฐวัชรียา นามโต๊ะ (บิวตี้)
อายุ 19 ปี
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
318344d10479a50268c94bd2d9ff7061.jpg
หมายเลข 11
พิชามญช์ อินต๊ะรักษา (อ้อนจันนทร์)
อายุ 23 ปี
การศึกษา คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
d4024a88747d8230f57d2ce11b1f2c2a.jpg
หมายเลข 12
กฤติยา กรุงไกรจักร (ก้อย)
อายุ 22 ปี
การศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
80d1f0628a6ebda951519e2d8e4213c7.jpg
หมายเลข 13
สุจารี กาญจนกฤต (มิ้ว)
อายุ 20 ปี
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
063d35e550a0fe6d456509f1c1c1a5ab.jpg
หมายเลข 14
มณฑินี ศรีวรรณบุตร (ปูน)
อายุ 24 ปี
การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ef72145e9138966885809fd91f41f556.jpg
หมายเลข 15
สุนทรีย์ เซฟเฟอร์ (ซันนี่)
อายุ 19 ปี
การศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
e0d86d2bf3f7f9a8c706aa9588f05303.jpg
หมายเลข 16
เกศจุฬา คำดี (จ๋า)
อายุ 25 ปี
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
d434d287cd27793c09d5e982c3e84be4.jpg
หมายเลข 18
พิมลวรรณ สายบุญมา (มิ้ว)
อายุ 22 ปี
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4d52a8796630fddb030c8ce401e1e4a1.jpg
หมายเลข 19
ซอฟียะห์ บินอับดุลรามันปีเตอร์ (โซเฟีย)
อายุ 20 ปี
การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงใหม่
81ba4d40d80b62d229d566245a45ae7b.jpg
หมายเลข 20
ธัญจิรา ยารังสี (อุ่มอิ่ม)
อายุ 26 ปี
การศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
b1c1dea778c0c5641cae591bc79971cf.jpg
หมายเลข 21
นาตาลี พิมพ์พจี นอยเฮ้าส์ (นาตาลี)
อายุ 19 ปี
การศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ecf169fc85a1fcc06cf84273e6c8e2a7.jpg
หมายเลข 22
รินทร์ลิตา สิทธิวัฒนภัสร์ (อิง)
อายุ 23 ปี
การศึกษา คณะวิศวกรรมสาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
962f803f09b368bd6e913887acc4124b.jpg
หมายเลข 23
ญารินทร์ ประชากรณ์ (แจน)
อายุ 18 ปี
การศึกษา คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวะ
ศึกษาเชียงใหม่
a0525f81ba91db6749bac9f74e8e22c0.jpg
หมายเลข 24
จัญจุรา กันทะเรศ (แจน)
อายุ 22 ปี
การศึกษา คณะคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
8d2fd0b597048317938596ef3fd6f7fb.jpg
หมายเลข 25
ปิยะธิดา ใจดี (นกยูง)
อายุ 25 ปี
การศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
f8c598c52c4b7b0967eba99ac08bdc58.jpg
หมายเลข 26
ศิลป์สุภา ตั้งตรง (ตุ๊กตา)
อายุ 19 ปี
การศึกษา คณะคหกรรม
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาลำปาง
f204da6288564185a6aca19e73cb489c.jpg
หมายเลข 27
รัตนศร สุขศรี (ลูกศร)
อายุ 18 ปี
การศึกษา แผนการเรียนวิทย์-คณิต โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย
957435e68f3893f2376fab0a68f9793d.jpg
หมายเลข 28
อรชดา ไชยสาร (ใยไหม)
อายุ 22 ปี
การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
2094c0bb6547bbedddca9a07ac82987f.jpg
หมายเลข 29
ศิริรัตน์ คิวฝอ (ปิ่น)
อายุ 23 ปี
การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
2a47b0f0a4312a9d2a07a4e2e1e0f699.jpg
หมายเลข 30
อุมาวดี ปิมปา (บีม)
อายุ 21 ปี
การศึกษา คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิน

ลงครบแล้วนะคะ

#33 ชัญญ่า เอี่ยมสำอาง

ชัญญ่า เอี่ยมสำอาง

  Top 16 Miss Earth

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 21,212 posts

Posted 29 December 2020 - 09:07 PM

ไปถ่ายที่จริงหรือตัดต่อค่ะ
jyXBgR.jpg

#34 หุ่นอีโย๊ะ หน้าอีโป๊ะ

หุ่นอีโย๊ะ หน้าอีโป๊ะ

  Top 12 Miss Thailand Univere

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9,021 posts

Posted 29 December 2020 - 11:14 PM

เบอร์ 5 เบอร์ 2 จับมือ#35 โมโมะ ลูกแม่มารี้หย่า

โมโมะ ลูกแม่มารี้หย่า

  Photogenic Model

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3,491 posts

Posted 29 December 2020 - 11:42 PM

ดูเหมือนเพิ่งออกมาจากทำงาน


MOMO Miss Japan to MI T-pageant 2020

 

TPJ.jpg


#36 ช็อคกะรี สีชมพู

ช็อคกะรี สีชมพู

  MISS EARTH DISASTER CATASTROPHE

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 22,532 posts
 • Locationคุ้มเจ้านางเต่าแนด!!!

Posted 30 December 2020 - 03:44 PM

บอกglam shots กำแพงดินสไตล์ก็เชื่อนะ

Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
...I wish my eyes could speak what my heart feels for you
cause my lips can lie on what is true. My eyes couldn't cause even if I close them
I could still see you....

#37 ^น้องหมาป่า^

^น้องหมาป่า^

  God of Beauty

 • VIP
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 40,888 posts

Posted 30 December 2020 - 08:03 PM

เหมือนมาจากซายูริ อยู่นะ

#38 Brook Lee.

Brook Lee.

  นางสาวไทย

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6,156 posts

Posted 30 December 2020 - 08:53 PM

ec32f4b5d06999d1f4b7ee800354673a.jpg789aac90ec8bc73cf78a00aa949c0a45.jpg14255d637225b127063ba67264dd7f2b.jpg4d9975b9d24de2be9df56a924e8e15d2.jpg1fac6cc7e6030aba3b1cb7d522252e3f.jpg2cb87d0b70dd82941132f0fc23861fa1.jpg08280b9125e7a4ede3e1995eb90a9977.jpg4d8622f120bc6c97c0e10c7726a1a859.jpg6192cc273537c1a519d47f5ff99445b0.jpg852a7a88f4b8180d0d291d2f95db7b04.jpg848008b82553d8b4994c94206804b017.jpgde4333c792f5019a4507471523ee028d.jpg740c93958d7d02b6c540d9ce1ac8b4ca.jpg604a134d9d1278aab087f4f386fdd3cf.jpg0b15f867034aafb8479abf665ed865a3.jpg6a326ce14fd39c7da7d8cbccae031b25.jpg5553aa58b436c70ae78c99db6e67b3e9.jpgf4d7f4ad93be4faa334c21a149b336fc.jpg2912e956dcfb93d17b3eb09abfed8fe5.jpgabe03e9e844ad3b2da4d69f7db9ba11a.jpg93dc6db16658c4ce8aad2ec60627846d.jpgf042998cd524621a6d6982c320d17a69.jpg01aa8e0b1e2249ab4dcc8c34080accae.jpgbbb3a2be9431428be792adc0a4db3146.jpg4bc6eac01beba4d443cfd3b5a86f8c1b.jpg
ให้2,3,5,22,24,278ee21074b29a44f412663da6ce38edbd.jpgda837b59f57bfe6b516d36e0d6d0ed84.jpg0b4ea4a785b086cce47817b059c8eab9.jpg9c3bfebd6eb9203aa2ee5435bec2a9c6.jpgf9c230c5e0c1d975f9b74b836e79c406.jpg2a24121c097a38a3339961076573a0ee.jpgfbf653731e715263ecae75aa2adebded.jpg8cd0be34a68e6800f52cfdd5901ba14d.jpg4396ba10c615357ef5d232c8f6efaf3f.jpg5a01e14cbfa38058415df733f907fbb9.jpg987972763a7e152fae5e705e5dbc683f.jpgcfd7006fbaecf77821b5e3313e5f3531.jpga6a4580c69eed383f6eb571a804aeeb8.jpg642984c7994142efa5cc523a51659a75.jpg2940733d047a2f4e68741079292ac4d4.jpg785c28a166e665cae1c5af170dbdc37f.jpg7313f4bc85a686ca5b3e31db518866ef.jpgf5b291e75a96c5266122d26ab7b42642.jpgfbe3a58ab9e3600e0b7f10ddf06cbe2a.jpgb1dc4f6ebef582b733330d8c639229c0.jpg226eca393104e97ef7efb3c14eb17e7a.jpg98c947d9772cc93020c6955f9fc2b3c4.jpg4c1486ed67ce4bf646acb9b2af54e5b0.jpgb5f40ed263a515018be88e37c319904c.jpg927f92a6a982c6184b6635e13dd31501.jpgbf799baa67c7a1e46be500cbb052aff5.jpg8b6155c7f35789fd487c51d1fa7a36e7.jpg4e425222a4a5f54c6229a9e665593c15.jpgf620eb72ed8abc20a2941a2346cd2973.jpg6af97069c3dc67a76d4d0fd392f81563.jpg

#39 ข้าวตอก

ข้าวตอก

  Miss Thailand Earth

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 10,573 posts

Posted 30 December 2020 - 09:01 PM

เหมือนแคทตาล็อค ... มากกกก ทำไมปีนี้ดูไม่แพงเลย ???

#40 Water_ฟ้าใส_รักษาปาไม้

Water_ฟ้าใส_รักษาปาไม้

  Miss Thailand Universe

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 11,707 posts

Posted 30 December 2020 - 09:27 PM

1 3 5
ชิงมงกันครับ
3 คนนี้เท่านั้น

" ต้นไม้ให้อากาศ ให้น้ำ.... นี่เป็นการใช้ใช่ไหม

ใช้โดยที่เราไม่ต้องไปตัดเอาส่วนของมันมาใช้ "

 

- สืบ นาคะเสถียร -

ok30kc105sNdjCv00xRS-o.jpg

 

#41 Cynthia

Cynthia

  Miss Thailand Universe

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 11,284 posts

Posted 31 December 2020 - 09:32 AM

1 5 ตบชิง#42 Brook Lee.

Brook Lee.

  นางสาวไทย

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6,156 posts

Posted 03 January 2021 - 10:32 PM

พลีลิมโชนแสงมาก849ec3a01762534989c838ee5339089b.jpg69d6bacd8ea20b34de2be80fe2271cb2.jpge7cf5907fa8f0239884f1e1cf0c88d22.jpg9f72654b0261911100dceb0b0cc91fae.jpgd97365c54ec39da691d6fa83bf9e9939.jpg6e207e3dbf19387319d672ce2109d180.jpg
หมองไปนิดนะลู๊ก988c568b8487a7216a754ef37ee91d25.jpgb600f7dba1f657d3bd27964bdb5c0cb5.jpgcaef938340d3dbe64390962cc302b024.jpg
นางนี้เริ่มโชนแสงอีก19f516be1c9914e3cc962fcb8c9818744.jpgd5230b7da6a1eeeb9f4cb41fedf9a987.jpg

#43 Water_ฟ้าใส_รักษาปาไม้

Water_ฟ้าใส_รักษาปาไม้

  Miss Thailand Universe

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 11,707 posts

Posted 03 January 2021 - 10:37 PM

มดจ

" ต้นไม้ให้อากาศ ให้น้ำ.... นี่เป็นการใช้ใช่ไหม

ใช้โดยที่เราไม่ต้องไปตัดเอาส่วนของมันมาใช้ "

 

- สืบ นาคะเสถียร -

ok30kc105sNdjCv00xRS-o.jpg

 

#44 ชัญญ่า เอี่ยมสำอาง

ชัญญ่า เอี่ยมสำอาง

  Top 16 Miss Earth

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 21,212 posts

Posted 03 January 2021 - 10:49 PM

เชียร์ 5 กับ 21 ค่ะ
jyXBgR.jpg

#45 Brook Lee.

Brook Lee.

  นางสาวไทย

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6,156 posts

Posted 04 January 2021 - 10:18 AM

Top20 Miss Chiang Mai 2021
การประกวดรอบ Preliminary นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2564 สาวงามผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ได้แก่หมายเลข 1 นาตาลี สุกีอุระ (นานะ)
หมายเลข 3 ธิดาพร เกตุทอง (ยู่ยี่)
หมายเลข 5 ชนนิกานต์ สุพิทยาพร (กานต์)
หมายเลข 8 ภาวินี วรรณทอง (นุช)
หมายเลข 9 กานต์รวี เกียรติรุ่งวิไลกุล (หลินหลิน)
หมายเลข 12 กฤติยา กรุงไกรจักร (ก้อย)
หมายเลข 13 สุจารี กาญจนกฤต (มิ้ว)
หมายเลข 14 มณฑินี ศรีวรรณบุตร (ปูน)
หมายเลข 15 สุนทรีย์ เชฟเฟอร์ (ซันนี่)
หมายเลข 16 เกศจุฬา คำดี (จ๋า)
หมายเลข 19 ซอฟียะห์ บินอับดุลรามันปีเตอร์ (โซเฟีย)
หมายเลข 20 ธัญจิรา ยารังษี (อุ๋มอิ๋ม)
หมายเลข 21 นาตาลี พิมพ์พจี นอยเฮ้าส์ (นาตาลี)
หมายเลข 22 รินทร์ลิตา สิทธิวัฒนภัสร์ (อิง)
หมายเลข 23 ญารินทร์ ประชากรณ (แจน)
หมายเลข 24 จัญจุรา กันทะเรศ (แจน)
หมายเลข 25 ปิยะธิดา ใจดี (นกยูง)
หมายเลข 28 อรชดา ไชยสาร (ใยไหม)
หมายเลข 30 อุมาวดี ปิมปา (บีม)
ซึ่งสาวงามที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 ท่าน จะต้องเข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการทั้งหมด ในเช้าของวันที่ 4 มกราคม และประกวดรอบตัดสินในคืนวันที่ 5 มกราคมนี้ ณ เวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ 2564 ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ต่อไป86fea174db975292a2b8358059500d63.jpg39059d64feaa3a376ca8919ce6418a8f.jpga731505ea5a91d8d78fdf987f242cd68.jpg7f9b4761153198c2ec2ebfe439abf23b.jpgfc8c9e8e0d26c8e860029cf59437dad5.jpge25ccc7dfe43817e2ad5fdcbd6df3061.jpgffd7e138810333402fa7f7cc442a695a.jpg71cfd07d03018d4b9f0999f16c732ce7.jpg3ad3ff53eef4ba2902fceb5a400db159.jpg60e94039e0ea5ed79f477a72ad4d460f.jpg4fa917a6b21534a05daef7b250d93752.jpg1663b01f99a92e8c6a0f0e17204bc77a.jpg716319dd1c6a0fdafac864e5116194b9.jpgbb488663e239755a6c25e78bdeb4d910.jpgc96e13c2c4a63ba5497b86c1dca8729a.jpg34422a7c19438103c59cde5b4edf04b8.jpg4ebe34f7d9b52ad0c9631365ed4188a2.jpg7fd58fcd023d65ac18684f81364ad7c9.jpg11c69592a092bd59827ff335cdeaa87b.jpg57145418a3128e3988712075c3d9e2e4.jpg

#46 ^น้องหมาป่า^

^น้องหมาป่า^

  God of Beauty

 • VIP
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 40,888 posts

Posted 04 January 2021 - 10:04 PM

พรุ่งนี้ 5 มกราคม 2564 จะประกวด Miss Universe Chiang Mai รอบ Final ได้มั้ยคะ

 

134113294_3767122063333996_7460631332293


134791654_1743837439130917_7158612822633#47 ชัญญ่า เอี่ยมสำอาง

ชัญญ่า เอี่ยมสำอาง

  Top 16 Miss Earth

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 21,212 posts

Posted 04 January 2021 - 10:10 PM

พรุ่งนี้ 5 มกราคม 2564 จะประกวด Miss Universe Chiang Mai รอบ Final ได้มั้ยคะ

134113294_3767122063333996_7460631332293

134791654_1743837439130917_7158612822633


นางสาวไทยยังจัดได้ แค่นี้จิ้บๆ
jyXBgR.jpg

#48 Water_ฟ้าใส_รักษาปาไม้

Water_ฟ้าใส_รักษาปาไม้

  Miss Thailand Universe

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 11,707 posts

Posted 04 January 2021 - 10:18 PM

คงจัดแบบปิด

" ต้นไม้ให้อากาศ ให้น้ำ.... นี่เป็นการใช้ใช่ไหม

ใช้โดยที่เราไม่ต้องไปตัดเอาส่วนของมันมาใช้ "

 

- สืบ นาคะเสถียร -

ok30kc105sNdjCv00xRS-o.jpg

 

#49 ^น้องหมาป่า^

^น้องหมาป่า^

  God of Beauty

 • VIP
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 40,888 posts

Posted 04 January 2021 - 10:18 PM

ยังจัดอยู่ค่ะ แต่งดจัดงานฤดูหนาว ประกวดต่อแต่ไม่ให้คนเข้าดู

 

134080272_3767181476661388_7906902618103

4683d48666dc74dc220042c3e8eb4e6e.jpg#50 Brook Lee.

Brook Lee.

  นางสาวไทย

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6,156 posts

Posted 05 January 2021 - 09:18 PM

TOP 5 นางสาวเชียงใหม่
25 นกยูง
13 มิ้ว
20 อุ๋มอิ๋ม
05 กานต์
03 ยู่ยี่
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users