Jump to contentGD AD AD nk

AD AD


AD AD AD AD AD AD AD AD
AD AD AD AD AD AD AD AD
ADPhoto

ஐ❈ஐ❈ஐ❈►8th MISS T-WORLD: CROWNING MOMENT◄❈ஐ❈ஐ❈ஐ

The 8th MSTW Pageant Maku Organization Team Maku 2018

 • Please log in to reply
33 replies to this topic

#1 เจ้าหญิงอาเรซ

เจ้าหญิงอาเรซ

  ángel del mundo

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 21,785 posts
 • LocationMaku Tower Johannesburg

Posted 22 January 2020 - 07:34 PM

makuorg.jpg

 
 

001.jpg


makuorg.jpg

An exclusive ownership
of online Beauty Pageants of T-ACTIVITY, T-Pageant.com;

.................................................................

MISS MARDOO UNIVERSE (est.2005)
MISS LOVE OF T-PAGEANT (est.2007)
MISTER T-PAGEANT INTERNATIONAL (est.2009)
MISS T-WORLD (est.2011)
MISS MARDOO SOUTH AFRICA (est.2015)
MISTER T-PAGEANT AUSTRALIA (est.2017)


#2 MISS T-WORLD ORGANIZATION

MISS T-WORLD ORGANIZATION

  รองนางสาวถิ่นไทยงาม

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 658 posts

Posted 22 January 2020 - 07:34 PM

002.jpg
 
003.jpg
 
004.jpg
 

::MR.JONES::::

 

.....ยินดีต้อนรับทุกๆท่านกลับเข้าสู่คำตอบที่เราทุกคนรอคอย และนี่คือกระทู้ประกาศผลการประกวด MISS T-WORLD ปีที่ 8 สด! จาก LONDON ประเทศอังกฤษผ่านทาง BBC ENTERTAINMENT ครับ!!! และก่อนที่เราจะได้ทราบถึงคำตอบที่เรารอคอบมาร่วม 1 เดือนผมขอเสียงปรบมือให้ TOP7 FINALISTS ของเราอีกครั้ง SOUTH AFRICA, UNITED STATES, THAILAND, JAMAICA, ENGLAND, RUSSIA และ COOKS ISLANDS ครับ!

 
005.jpg

MISS T-WORLD ORGANIZATION


Beauty with a Purpose @ T-Pageant

 

#3 เจ้าหญิงอาเรซ

เจ้าหญิงอาเรซ

  ángel del mundo

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 21,785 posts
 • LocationMaku Tower Johannesburg

Posted 22 January 2020 - 07:35 PM

006.jpg
 

::MR.JONES::::

 

.....ในการประกาศผลนี้ เป็นไปตามธรรมเนียมปฎิบัติผมต้องขอเรียนเชิญ THE CHAIRMAN OF MISS T-WORLD ORGANIZATION, MS.MARIAN MAKU ครับ!!!

 

007.jpg
 
008.jpg
 
009.jpg
 
010.jpg
 
011.jpg
 

makuorg.jpg

An exclusive ownership
of online Beauty Pageants of T-ACTIVITY, T-Pageant.com;

.................................................................

MISS MARDOO UNIVERSE (est.2005)
MISS LOVE OF T-PAGEANT (est.2007)
MISTER T-PAGEANT INTERNATIONAL (est.2009)
MISS T-WORLD (est.2011)
MISS MARDOO SOUTH AFRICA (est.2015)
MISTER T-PAGEANT AUSTRALIA (est.2017)


#4 MISS T-WORLD ORGANIZATION

MISS T-WORLD ORGANIZATION

  รองนางสาวถิ่นไทยงาม

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 658 posts

Posted 22 January 2020 - 07:35 PM

012.jpg
 

::MR.JONES::::

 

.....และก่อนที่เราจะเข้าสู่การประกาศผลกัน แน่นอนครับอีกหนึ่งธรรมเนียมปฎิบัติของเราในกระทู้นี้ซึ่งปฎิบัติกันมานับตั้งแต่ปีแรกของการจัดประกวด ซึ่งก็คือปี 2011 เราจะทำการประกาศประเทศเจ้าภาพในครั้งต่อไป และทุกๆท่านครับในปีที่ 9 ของ MISS T-WORLD นี่คือประเทศเจ้าภาพครับ!!!

 
013.jpg
 
014.jpg
 
015.jpg
 
016.jpg
 
017.jpg
 
018.jpg
 
019.jpg
 
020.jpg
 
021.jpg
 
022.jpg

MISS T-WORLD ORGANIZATION


Beauty with a Purpose @ T-Pageant

 

#5 เจ้าหญิงอาเรซ

เจ้าหญิงอาเรซ

  ángel del mundo

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 21,785 posts
 • LocationMaku Tower Johannesburg

Posted 22 January 2020 - 07:35 PM

023.jpg
 

::MR.JONES::::

 

.....และแน่นอน MISS T-WORLD คนปัจจุบันของเรา ASORAPITSAMAI NAKEEPITAK จะเชิญตัวแทนเจ้าภาพครั้งต่อไปขึ้นมาพร้อมกับเธอ เพื่อรับมอบ LOGO MISS T-WORLD จาก MS.MAKU ซึ่งในครั้งนี้เราได้รับเกรียติจาก ZHOU YIFEI จากกองประกวด MISS MARDOO CHINA ครับ!!!

 
024.jpg
 
025.jpg
 
026.jpg
 
027.jpg

makuorg.jpg

An exclusive ownership
of online Beauty Pageants of T-ACTIVITY, T-Pageant.com;

.................................................................

MISS MARDOO UNIVERSE (est.2005)
MISS LOVE OF T-PAGEANT (est.2007)
MISTER T-PAGEANT INTERNATIONAL (est.2009)
MISS T-WORLD (est.2011)
MISS MARDOO SOUTH AFRICA (est.2015)
MISTER T-PAGEANT AUSTRALIA (est.2017)


#6 MISS T-WORLD ORGANIZATION

MISS T-WORLD ORGANIZATION

  รองนางสาวถิ่นไทยงาม

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 658 posts

Posted 22 January 2020 - 07:35 PM

028.jpg
 
029.jpg
 
030.jpg
 
031.jpg

MISS T-WORLD ORGANIZATION


Beauty with a Purpose @ T-Pageant

 

#7 เจ้าหญิงอาเรซ

เจ้าหญิงอาเรซ

  ángel del mundo

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 21,785 posts
 • LocationMaku Tower Johannesburg

Posted 22 January 2020 - 07:35 PM

032.jpg

 

::MR.JONES::::

 

.....ท่านผู้มีเกรียติทุกท่านครับ และก็ถึงเวลาที่เราทุกๆคนรอคอยแล้ว ขอเรียนเชิญหม่อมแม่ประกาศผลการประกวด MISS T-WORLD ปีที่ 8 ครับ!!!


makuorg.jpg

An exclusive ownership
of online Beauty Pageants of T-ACTIVITY, T-Pageant.com;

.................................................................

MISS MARDOO UNIVERSE (est.2005)
MISS LOVE OF T-PAGEANT (est.2007)
MISTER T-PAGEANT INTERNATIONAL (est.2009)
MISS T-WORLD (est.2011)
MISS MARDOO SOUTH AFRICA (est.2015)
MISTER T-PAGEANT AUSTRALIA (est.2017)


#8 MISS T-WORLD ORGANIZATION

MISS T-WORLD ORGANIZATION

  รองนางสาวถิ่นไทยงาม

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 658 posts

Posted 22 January 2020 - 07:36 PM033.jpg
 

:::MS.MAKU:::

 

.....LADIES & GENTLEMEN! RUNNER-UP TO 8th MISS T-WORLD IS...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:::MS.MAKU:::

 

.....UNITED STATES!!!

 
034.jpg
 
035.jpg
 
036.jpg
 
037.jpg
 
038.jpg
 
039.jpg
 
 

MISS T-WORLD ORGANIZATION


Beauty with a Purpose @ T-Pageant

 

#9 เจ้าหญิงอาเรซ

เจ้าหญิงอาเรซ

  ángel del mundo

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 21,785 posts
 • LocationMaku Tower Johannesburg

Posted 22 January 2020 - 07:36 PM

040.jpg
 
041.jpg
 
042.jpg
 
043.jpg
 
044.jpg
 
045.jpg
 
046.jpg
 
047.jpg
 
048.jpg
 
049.jpg
 
050.jpg
 
051.jpg

makuorg.jpg

An exclusive ownership
of online Beauty Pageants of T-ACTIVITY, T-Pageant.com;

.................................................................

MISS MARDOO UNIVERSE (est.2005)
MISS LOVE OF T-PAGEANT (est.2007)
MISTER T-PAGEANT INTERNATIONAL (est.2009)
MISS T-WORLD (est.2011)
MISS MARDOO SOUTH AFRICA (est.2015)
MISTER T-PAGEANT AUSTRALIA (est.2017)


#10 MISS T-WORLD ORGANIZATION

MISS T-WORLD ORGANIZATION

  รองนางสาวถิ่นไทยงาม

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 658 posts

Posted 22 January 2020 - 07:36 PM

052.jpg
 

:::MS.MAKU:::

 

.....AND 8th MISS T-WORLD IS...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:::MS.MAKU:::

 

.....JAMAICA!!!

 
053.jpg
 
054.jpg
 
055.jpg
 
056.jpg
 
057.jpg
 
058.jpg
 
059.jpg
 
060.jpg
 
061.jpg
 
062.jpg

MISS T-WORLD ORGANIZATION


Beauty with a Purpose @ T-Pageant

 

#11 เจ้าหญิงอาเรซ

เจ้าหญิงอาเรซ

  ángel del mundo

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 21,785 posts
 • LocationMaku Tower Johannesburg

Posted 22 January 2020 - 07:36 PM

063.jpg
 
064.jpg
 
065.jpg
 
066.jpg
 
067.jpg
 
068.jpg
 
069.jpg
 
070.jpg
 
071.jpg
 
072.jpg
 
073.jpg
 
074.jpg
 
075.jpg
 
076.jpg
 
077.jpg
 
078.jpg
 
079.jpg
 
080.jpg
 
081.jpg
 
082.jpg
 
083.jpg
 
084.jpg
 
085.jpg
 
086.jpg
 
087.jpg
 
088.jpg
 
089.jpg

makuorg.jpg

An exclusive ownership
of online Beauty Pageants of T-ACTIVITY, T-Pageant.com;

.................................................................

MISS MARDOO UNIVERSE (est.2005)
MISS LOVE OF T-PAGEANT (est.2007)
MISTER T-PAGEANT INTERNATIONAL (est.2009)
MISS T-WORLD (est.2011)
MISS MARDOO SOUTH AFRICA (est.2015)
MISTER T-PAGEANT AUSTRALIA (est.2017)


#12 MISS T-WORLD ORGANIZATION

MISS T-WORLD ORGANIZATION

  รองนางสาวถิ่นไทยงาม

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 658 posts

Posted 22 January 2020 - 07:37 PM

::MR.JONES::::

 

.....LADIES & GENTLEMEN! 8th MISS T-WORLD...LUPITA SANCHEZ!!!

 

089.jpg
 
090.jpg
 
091.jpg
 
092.jpg
 
093.jpg
 
094.jpg
 
095.jpg
 
096.jpg
 
097.jpg

MISS T-WORLD ORGANIZATION


Beauty with a Purpose @ T-Pageant

 

#13 เจ้าหญิงอาเรซ

เจ้าหญิงอาเรซ

  ángel del mundo

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 21,785 posts
 • LocationMaku Tower Johannesburg

Posted 22 January 2020 - 07:37 PM

098.jpg
 

::MR.JONES::::

 

.....ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ MISS T-WORLD คนใหม่ของเราจาก JAMAICA ...LUPITA SANCHEZ และทั้งหมดนี้คือ MISS T-WORLD ปีที่ 8 พบกันใหม่ที่ BEIJING ค่ำคืนนี้ขอสวัสดีและราตรีสวัสดิ์ครับ!!!

 
099.jpg
 
100.jpg
 
101.jpg
 
102.jpg
 
103.jpg
 
104.jpg
 
105.jpg
 
106.jpg
 
107.jpg

makuorg.jpg

An exclusive ownership
of online Beauty Pageants of T-ACTIVITY, T-Pageant.com;

.................................................................

MISS MARDOO UNIVERSE (est.2005)
MISS LOVE OF T-PAGEANT (est.2007)
MISTER T-PAGEANT INTERNATIONAL (est.2009)
MISS T-WORLD (est.2011)
MISS MARDOO SOUTH AFRICA (est.2015)
MISTER T-PAGEANT AUSTRALIA (est.2017)


#14 MISS T-WORLD ORGANIZATION

MISS T-WORLD ORGANIZATION

  รองนางสาวถิ่นไทยงาม

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 658 posts

Posted 22 January 2020 - 07:39 PM

OFFICIAL RESULT
8th MISS T-WORLD
 
MISS T-WORLD
JAMAICA

RUNNER-UP
UNITED STATES

MISS T-WORLD AFRICA
SOUTH AFRICA
 
MISS T-WORLD AMERICAS
UNITED STATES
 
MISS T-WORLD ASIA
THAILAND
 
MISS T-WORLD CARIBBEAN
DOMINICAN REPUBLIC
 
MISS T-WORLD EUROPE
ENGLAND
 
MISS T-WORLD OCEANIA
COOK ISLANDS
 
2018-1.jpg
 
2018-2.jpg
 
2018-3.jpg

MISS T-WORLD ORGANIZATION


Beauty with a Purpose @ T-Pageant

 

#15 เจ้าหญิงอาเรซ

เจ้าหญิงอาเรซ

  ángel del mundo

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 21,785 posts
 • LocationMaku Tower Johannesburg

Posted 22 January 2020 - 07:40 PM

กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดด
เรียบร้อยแล้วค่ะ
กับ MISS T-WORLD ปีที่ 8
และขอต้อนรับ MISS T-WORLD คนใหม่
เข้าสู่ครอบครัว MISS T-WORLD
LUPITA SANCHEZ
เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งวาระ
ที่จะเป็นที่จดจำและน่าประทับใจ
สำหรับ MISS T-WORLD ค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับ
ราชินีทวีปทั้ง 6 คนด้วย
และ ขอขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จนทำให้การประกวดในปีที่ 8 ลุล่วงด้วยดี
ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าประกวดทุกคน
รุ่นพี่ MISS T-WORLD ที่เข้ามาร่วมสนับสนุนทุกก้าว
หนูเล็ก น้องอีซิน และ นากินี
และ คณะกรรมการทุกรอบทุกคน
ครั้งหน้าพบกันที่ BEIJING 
สำหรับวันนี้
ร่วมยินดีกับ LUPITA SANCHEZ
MISS T-WORLD คนใหม่ของเรากันนะคะ
กรี๊ดดดดดด กรี๊ดดดดดดดดดดดดดด
 
 
 
 
 

MAKU ORGANIZATION


makuorg.jpg

An exclusive ownership
of online Beauty Pageants of T-ACTIVITY, T-Pageant.com;

.................................................................

MISS MARDOO UNIVERSE (est.2005)
MISS LOVE OF T-PAGEANT (est.2007)
MISTER T-PAGEANT INTERNATIONAL (est.2009)
MISS T-WORLD (est.2011)
MISS MARDOO SOUTH AFRICA (est.2015)
MISTER T-PAGEANT AUSTRALIA (est.2017)


#16 Paula2015

Paula2015

  Miss Supranational T-Pageant 2019

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 620 posts

Posted 22 January 2020 - 08:23 PM

กรี๊ดดดด
กรี๊ดดดด

Untitled-4.jpg


#17 Paula2015

Paula2015

  Miss Supranational T-Pageant 2019

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 620 posts

Posted 22 January 2020 - 08:36 PM

รัชช่าาาาา

Untitled-4.jpg


#18 น้องปั่มป๊ามมม

น้องปั่มป๊ามมม

  TSM Editors' Choice

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3,863 posts

Posted 22 January 2020 - 08:48 PM


002.jpg


003.jpg


004.jpg

::MR.JONES::::.....ยินดีต้อนรับทุกๆท่านกลับเข้าสู่คำตอบที่เราทุกคนรอคอย และนี่คือกระทู้ประกาศผลการประกวด MISS T-WORLD ปีที่ 8 สด! จาก LONDON ประเทศอังกฤษผ่านทาง BBC ENTERTAINMENT ครับ!!! และก่อนที่เราจะได้ทราบถึงคำตอบที่เรารอคอบมาร่วม 1 เดือนผมขอเสียงปรบมือให้ TOP7 FINALISTS ของเราอีกครั้ง SOUTH AFRICA, UNITED STATES, THAILAND, JAMAICA, ENGLAND, RUSSIA และ COOKS ISLANDS ครับ!

005.jpgกรี๊ดดดดดด ลูซี่สู้ๆๆๆๆ
กรี๊ดดดดดด


006.jpg

::MR.JONES::::.....ในการประกาศผลนี้ เป็นไปตามธรรมเนียมปฎิบัติผมต้องขอเรียนเชิญ THE CHAIRMAN OF MISS T-WORLD ORGANIZATION, MS.MARIAN MAKU ครับ!!!007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

011.jpg

สวยมากกกกค่ะ


012.jpg

::MR.JONES::::.....และก่อนที่เราจะเข้าสู่การประกาศผลกัน แน่นอนครับอีกหนึ่งธรรมเนียมปฎิบัติของเราในกระทู้นี้ซึ่งปฎิบัติกันมานับตั้งแต่ปีแรกของการจัดประกวด ซึ่งก็คือปี 2011 เราจะทำการประกาศประเทศเจ้าภาพในครั้งต่อไป และทุกๆท่านครับในปีที่ 9 ของ MISS T-WORLD นี่คือประเทศเจ้าภาพครับ!!!

013.jpg


014.jpg


015.jpg


016.jpg


017.jpg


018.jpg


019.jpg


020.jpg


021.jpg


022.jpg


ปังมากกกกกก
กรี๊ดดดดด

dsj-4604-e36786dc232145cea0ea4eec1b92880

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

SABRINA  P. SANCHEZ , MISS MARDOO UNIVERSE 2016
YURIANA TAYLOR , MISS MILLENNIUM 2016
ZHOU YIFEI , 2ND RUNNER UP MISS MARDOO UNIVERSE 2015
MIKHAIL P. SANCHEZ , MISTER T-PAGEANT USA 2018
CAMILLA SANCHEZ , MISS TEEN USA T-PAGEANT 2015
MAYARITA BELL , MISS T-PAGEANT CUISINE 2015
INGDAO BALENCIAGA , MISS CHAINGMAI T-PAGEANT 2016

 


#19 เจ้าหญิงอาเรซ

เจ้าหญิงอาเรซ

  ángel del mundo

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 21,785 posts
 • LocationMaku Tower Johannesburg

Posted 22 January 2020 - 08:49 PM

Maku-_Twitter.jpg
 
@RealMarianMaku SEE YOU IN BEIJING CHINA PR! #9thMSTW
 
031.jpg

makuorg.jpg

An exclusive ownership
of online Beauty Pageants of T-ACTIVITY, T-Pageant.com;

.................................................................

MISS MARDOO UNIVERSE (est.2005)
MISS LOVE OF T-PAGEANT (est.2007)
MISTER T-PAGEANT INTERNATIONAL (est.2009)
MISS T-WORLD (est.2011)
MISS MARDOO SOUTH AFRICA (est.2015)
MISTER T-PAGEANT AUSTRALIA (est.2017)


#20 น้องปั่มป๊ามมม

น้องปั่มป๊ามมม

  TSM Editors' Choice

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3,863 posts

Posted 22 January 2020 - 09:02 PM

Maku-_Twitter.jpg
 
@RealMarianMaku SEE YOU IN BEIJING CHINA PR! #9thMSTW
 
031.jpg


ปังสุดๆๆๆๆ พบกันที่จีนค่า

052.jpg

 


:::MS.MAKU:::

 
.....AND 8th MISS T-WORLD IS...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:::MS.MAKU:::

 
.....JAMAICA!!!

 

053.jpg

 

054.jpg

 

055.jpg

 

056.jpg

 

057.jpg

 

058.jpg

 

059.jpg

 

060.jpg

 

061.jpg

 

062.jpg

052.jpg

 


:::MS.MAKU:::

 
.....AND 8th MISS T-WORLD IS...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:::MS.MAKU:::

 
.....JAMAICA!!!

 

053.jpg

 

054.jpg

 

055.jpg

 

056.jpg

 

057.jpg

 

058.jpg

 

059.jpg

 

060.jpg

 

061.jpg

 

062.jpg


dsj-4604-e36786dc232145cea0ea4eec1b92880

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

SABRINA  P. SANCHEZ , MISS MARDOO UNIVERSE 2016
YURIANA TAYLOR , MISS MILLENNIUM 2016
ZHOU YIFEI , 2ND RUNNER UP MISS MARDOO UNIVERSE 2015
MIKHAIL P. SANCHEZ , MISTER T-PAGEANT USA 2018
CAMILLA SANCHEZ , MISS TEEN USA T-PAGEANT 2015
MAYARITA BELL , MISS T-PAGEANT CUISINE 2015
INGDAO BALENCIAGA , MISS CHAINGMAI T-PAGEANT 2016

 


#21 เจ้าหญิงอาเรซ

เจ้าหญิงอาเรซ

  ángel del mundo

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 21,785 posts
 • LocationMaku Tower Johannesburg

Posted 22 January 2020 - 09:03 PM

:wub:  :wub:  :wub:


makuorg.jpg

An exclusive ownership
of online Beauty Pageants of T-ACTIVITY, T-Pageant.com;

.................................................................

MISS MARDOO UNIVERSE (est.2005)
MISS LOVE OF T-PAGEANT (est.2007)
MISTER T-PAGEANT INTERNATIONAL (est.2009)
MISS T-WORLD (est.2011)
MISS MARDOO SOUTH AFRICA (est.2015)
MISTER T-PAGEANT AUSTRALIA (est.2017)


#22 น้องปั่มป๊ามมม

น้องปั่มป๊ามมม

  TSM Editors' Choice

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3,863 posts

Posted 22 January 2020 - 09:07 PM

::MR.JONES::::

 
.....LADIES & GENTLEMEN! 8th MISS T-WORLD...LUPITA SANCHEZ!!!
 

089.jpg

 

090.jpg

 

091.jpg

 

092.jpg

 

093.jpg

 

094.jpg

 

095.jpg

 

096.jpg

 

097.jpgกรี๊ดดเดเเเดเเเดด น้องลูซี่จิเป็นลม
กรี๊ดดกดด มือไม้สั่นไปหมดแล้วต่ะ

dsj-4604-e36786dc232145cea0ea4eec1b92880

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

SABRINA  P. SANCHEZ , MISS MARDOO UNIVERSE 2016
YURIANA TAYLOR , MISS MILLENNIUM 2016
ZHOU YIFEI , 2ND RUNNER UP MISS MARDOO UNIVERSE 2015
MIKHAIL P. SANCHEZ , MISTER T-PAGEANT USA 2018
CAMILLA SANCHEZ , MISS TEEN USA T-PAGEANT 2015
MAYARITA BELL , MISS T-PAGEANT CUISINE 2015
INGDAO BALENCIAGA , MISS CHAINGMAI T-PAGEANT 2016

 


#23 Paula2015

Paula2015

  Miss Supranational T-Pageant 2019

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 620 posts

Posted 22 January 2020 - 09:11 PM

สมมงมากค่ะะะ ยินดีกับจ่าไมค์ค่ะะ

Untitled-4.jpg


#24 องครักษ์จั่นเจาเด้อ

องครักษ์จั่นเจาเด้อ

  นางสงกรานต์หมู่บ้าน

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 85 posts

Posted 22 January 2020 - 09:33 PM

นากินี ขอแสดงความยินดีกับสาวงามจากจาไมก้าด้วยนะคะ และขอแสดงความยินดีกับทุกๆตำแหน่ง และยินดีกับทุกๆคน และขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ทำให้การประกวดครั้งนี้ดำเนินมาจนเสร็จสิ้น นากินีดีใจมากๆ ที่ได้ดำรงตำแหน่งและส่งต่อตำแหน่งขอให้น้องลู สู้ๆระหว่างดำรงตำแหน่ง ขอให้เป็นตัวแทนของสาวงามทุกชาติ เป็นหน้าเป็นตาให้องค์กร ขอให้หาเงินสมทบกองทุนเข้าองค์กรเยอะๆ แล้วนากินีจะทำผ้าป่าไปช่วยอีกแรง และท้ายสุดเจาขอบคุณมากๆนะครับ

ohc1upav5w89nn-Nh1b-M-o.gif  MmPEut.gif ohc1upav5w89nn-Nh1b-M-o.gif


#25 golffind

golffind

  Miss Earth Fire

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 22,401 posts

Posted 22 January 2020 - 09:43 PM

ยินดีด้วยนะคะ เลอค่ามากก ผิวสีที่งามมาก

BLMF-_WC2_V1.jpg


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users