Jump to contentGD AD AD nk

AD AD


AD AD AD AD AD AD AD AD
AD AD AD AD AD AD AD AD
ADPhoto

⫷⫷⫷⫷❜❶❾ T-ACTIVITY'S HALL OF FAME❜❶❾ ⫸⫸⫸⫸


 • This topic is locked This topic is locked
35 replies to this topic

#1 PIPPA

PIPPA

  MISS MARDOO UNIVERSE 2014

 • Moderators
 • 22,522 posts

Posted 19 May 2017 - 01:33 PM

0.jpg

 

ทำเนียบเกียรติยศของนางงามบอร์ด จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นางงามบอร์ดระดับ Division 1 ที่ได้ตำแหน่งสูงสุดของแต่ละเวที ผู้จัดทำ คือ โมฯ PIPPA จะพยายามหาเวลาว่างมาจัดทำ และทะยอยโพสท์เรื่อยๆ ค่ะ หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความเพลิดเพลินในการนั่งชมภาพไม่มากก็น้อย

 

และฝากถึงกลุ่มบุคคลที่มีนิสัยแย่ๆ อดีตสมาชิกห้องกิจกรรมของเรานี่ล่ะค่ะ ซึ่งวันดีคืนดีอาจจะว่างไม่มีงานทำหรือมีความคัน ก็จะเข้ามาระรานห้องกิจกรรมโดยการตั้งกระทู้ป่วนต่างๆ นาๆ เกรียนว่างั้น

 

http://www.t-pageant...กู-scala-ของกู/

 

http://www.t-pageant...อาจมาขึ้นนั่งต/

 

http://www.t-pageant...าจการปกครองอาณ/

 

http://www.t-pageant...มินให้เข้ามาดู/

 

 

ว่าต่างคนต่างอยู่ไปค่ะอย่ามาวุ่นวายกัน เราเองยังไม่เคยไประรานพวกคุณนะคะ ดังนั้น พวกคุณเองก็อยู่อย่างสงบ หลับให้สบายซะ อย่ามาข้องแวะกันอีกจะขอบคุณมาก

 

ด้วยความปรารถนาดี

PIPPA / เจ้าหญิงอาเรซ

T-Activity Moderator Team

 

 

12.jpg“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.”
 
18.jpg

#2 SKYWALKER ORGANIZATION

SKYWALKER ORGANIZATION

  เจ้าแม่อีเวนท์

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1,884 posts

Posted 19 May 2017 - 01:35 PM

1-MMU-1.jpg

 

1-MMU-2.jpg

 

1-MMU-3.jpg

 

1-MMU-4.jpg


Stand up for what you believe in even if it means standing alone.

 

องค์กรแสวงผลกำไร รับจัดอิเวนท์ทั่วห้องกิจกรรม

 

13.jpg


#3 PIPPA

PIPPA

  MISS MARDOO UNIVERSE 2014

 • Moderators
 • 22,522 posts

Posted 19 May 2017 - 01:36 PM

2-MTPQ-1.jpg

 

27-MTPQ-2.jpg

 

27-MTPQ-3.jpg

 

27-MTPQ-4.jpg“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.”
 
18.jpg

#4 PIPPA

PIPPA

  MISS MARDOO UNIVERSE 2014

 • Moderators
 • 22,522 posts

Posted 19 May 2017 - 01:39 PM

3-MSTW-1.jpg

 

3-MSTW-2.jpg

 

3-MSTW-3.jpg

 

3-MSTW-4.jpg“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.”
 
18.jpg

#5 SKYWALKER ORGANIZATION

SKYWALKER ORGANIZATION

  เจ้าแม่อีเวนท์

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1,884 posts

Posted 19 May 2017 - 01:40 PM

4-MLOT-1.jpg

 

4-MLOT-2.jpg

 

4-MLOT-3.jpg

 

4-MLOT-4.jpg


Stand up for what you believe in even if it means standing alone.

 

องค์กรแสวงผลกำไร รับจัดอิเวนท์ทั่วห้องกิจกรรม

 

13.jpg


#6 PIPPA

PIPPA

  MISS MARDOO UNIVERSE 2014

 • Moderators
 • 22,522 posts

Posted 19 May 2017 - 01:42 PM

7-MSPTP-1.jpg

 

26-MSPTP18-2.jpg

 

26-MSPTP18-3.jpg

 

26-MSPTP18-4.jpg“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.”
 
18.jpg

#7 PIPPA

PIPPA

  MISS MARDOO UNIVERSE 2014

 • Moderators
 • 22,522 posts

Posted 10 July 2017 - 07:33 PM

12-MICTP-1.jpg

 

12-MICTP-2.jpg

 

12-MICTP-3.jpg

 

12-MICTP-4.jpg“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.”
 
18.jpg

#8 SKYWALKER ORGANIZATION

SKYWALKER ORGANIZATION

  เจ้าแม่อีเวนท์

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1,884 posts

Posted 10 July 2017 - 07:33 PM

11-METP-1.jpg

 

11-METP-2.jpg

 

11-METP-3.jpg

 

11-METP-4.jpg


Stand up for what you believe in even if it means standing alone.

 

องค์กรแสวงผลกำไร รับจัดอิเวนท์ทั่วห้องกิจกรรม

 

13.jpg


#9 PIPPA

PIPPA

  MISS MARDOO UNIVERSE 2014

 • Moderators
 • 22,522 posts

Posted 10 July 2017 - 07:34 PM

5-MUSATP-1.jpg

 

5-MUSATP-2.jpg

 

5-MUSATP-3.jpg

 

5-MUSATP-4.jpg“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.”
 
18.jpg

#10 PIPPA

PIPPA

  MISS MARDOO UNIVERSE 2014

 • Moderators
 • 22,522 posts

Posted 10 July 2017 - 08:07 PM

6-MTUSATP-1.jpg

 

6-MTUSATP-2.jpg

 

6-MTUSATP-3.jpg

 

6-MTUSATP-4.jpg“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.”
 
18.jpg

#11 PIPPA

PIPPA

  MISS MARDOO UNIVERSE 2014

 • Moderators
 • 22,522 posts

Posted 30 August 2017 - 04:30 PM

15-MSTTW-1.jpg

 

15-MSTTW-2.jpg

 

15-MSTTW-3.jpg

 

15-MSTTW-4.jpg“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.”
 
18.jpg

#12 SKYWALKER ORGANIZATION

SKYWALKER ORGANIZATION

  เจ้าแม่อีเวนท์

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1,884 posts

Posted 30 August 2017 - 04:31 PM

16-MMUTH-1.jpg

 

16-MMUTH-2.jpg

 

16-MMUTH-3.jpg

 

16-MMUTH-4.jpg


Stand up for what you believe in even if it means standing alone.

 

องค์กรแสวงผลกำไร รับจัดอิเวนท์ทั่วห้องกิจกรรม

 

13.jpg


#13 PIPPA

PIPPA

  MISS MARDOO UNIVERSE 2014

 • Moderators
 • 22,522 posts

Posted 30 August 2017 - 04:32 PM

25-MMSA-1.jpg

 

25-MMSA-2.jpg

 

25-MMSA-3.jpg

 

25-MMSA-4.jpg“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.”
 
18.jpg

#14 SKYWALKER ORGANIZATION

SKYWALKER ORGANIZATION

  เจ้าแม่อีเวนท์

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1,884 posts

Posted 30 August 2017 - 04:35 PM

23-MLOTHOSTESS-1.jpg

 

23-MLOTHOSTESS-2.jpg

 

23-MLOTHOSTESS-3.jpg

 

23-MLOTHOSTESS-4.jpg


Stand up for what you believe in even if it means standing alone.

 

องค์กรแสวงผลกำไร รับจัดอิเวนท์ทั่วห้องกิจกรรม

 

13.jpg


#15 PIPPA

PIPPA

  MISS MARDOO UNIVERSE 2014

 • Moderators
 • 22,522 posts

Posted 05 July 2018 - 06:28 PM

9-MRTPI-1.jpg

 

9-MRTPI-2.jpg

 

9-MRTPI-3.jpg

 

9-MRTPI-4.jpg“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.”
 
18.jpg

#16 PIPPA

PIPPA

  MISS MARDOO UNIVERSE 2014

 • Moderators
 • 22,522 posts

Posted 10 September 2018 - 11:32 AM

10-MRTPN-1.jpg

 

10-MRTPN-2.jpg

 

10-MRTPN-3.jpg

 

10-MRTPN-4.jpg“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.”
 
18.jpg

#17 PIPPA

PIPPA

  MISS MARDOO UNIVERSE 2014

 • Moderators
 • 22,522 posts

Posted 11 September 2018 - 09:22 AM

17-MRTPTH-1.jpg

 

17-MRTPTH-2.jpg

 

17-MRTPTH-3.jpg

 

17-MRTPTH-4.jpg“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.”
 
18.jpg

#18 SKYWALKER ORGANIZATION

SKYWALKER ORGANIZATION

  เจ้าแม่อีเวนท์

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1,884 posts

Posted 11 September 2018 - 10:08 AM

18-MRTPSA-1.jpg

 

18-MRTPSA-2.jpg

 

18-MRTPSA-3.jpg

 

18-MRTPSA-4.jpg


Stand up for what you believe in even if it means standing alone.

 

องค์กรแสวงผลกำไร รับจัดอิเวนท์ทั่วห้องกิจกรรม

 

13.jpg


#19 PIPPA

PIPPA

  MISS MARDOO UNIVERSE 2014

 • Moderators
 • 22,522 posts

Posted 12 September 2018 - 12:12 AM

19-MRTPUSA-1.jpg

 

19-MRTPUSA-2.jpg

 

19-MRTPUSA-3.jpg

 

19-MRTPUSA-4.jpg“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.”
 
18.jpg

#20 SKYWALKER ORGANIZATION

SKYWALKER ORGANIZATION

  เจ้าแม่อีเวนท์

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1,884 posts

Posted 12 September 2018 - 12:19 AM

20-MRTPVZ-1.jpg

 

20-MRTPVZ-2.jpg

 

20-MRTPVZ-3.jpg

 

 

20-MRTPVZ-4.jpg


Stand up for what you believe in even if it means standing alone.

 

องค์กรแสวงผลกำไร รับจัดอิเวนท์ทั่วห้องกิจกรรม

 

13.jpg


#21 PIPPA

PIPPA

  MISS MARDOO UNIVERSE 2014

 • Moderators
 • 22,522 posts

Posted 12 September 2018 - 12:20 AM

22-MRTPUK-1.jpg

 

22-MRTPUK-2.jpg

 

22-MRTPUK-3.jpg

 

22-MRTPUK-4.jpg“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.”
 
18.jpg

#22 PIPPA

PIPPA

  MISS MARDOO UNIVERSE 2014

 • Moderators
 • 22,522 posts

Posted 18 March 2019 - 06:30 PM

21-MRTPAU-1.jpg

 

21-MRTPAU-2.jpg

 

21-MRTPAU-3.jpg

 

21-MRTPAU-4.jpg“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.”
 
18.jpg

#23 PIPPA

PIPPA

  MISS MARDOO UNIVERSE 2014

 • Moderators
 • 22,522 posts

Posted 22 March 2019 - 07:29 PM

28-IAAP-1.jpg

 

29-IAAP-2.jpg

 

29-IAAP-3.jpg

 

29-IAAP-4.jpg“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.”
 
18.jpg

#24 PIPPA

PIPPA

  MISS MARDOO UNIVERSE 2014

 • Moderators
 • 22,522 posts

Posted 04 April 2019 - 10:35 AM

30-MM-1.jpg

 

30-MM-2.jpg

 

30-MM-3.jpg

 

30-MM-4.jpg“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.”
 
18.jpg

#25 PIPPA

PIPPA

  MISS MARDOO UNIVERSE 2014

 • Moderators
 • 22,522 posts

Posted 04 April 2019 - 10:43 PM

31-MMCN-1.jpg

 

31-MMCN-2.jpg

 

31-MMCN-3.jpg

 

31-MMCN-4.jpg“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.”
 
18.jpg
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users