Jump to content



GD AD AD nk

AD AD


AD AD AD AD AD AD AD AD
AD AD AD AD AD AD AD AD
AD



Community Status Updates


Photo

เธียร โสภาดิษสกุล

หากร้อยพันคำอธิฐานที่ล่องลอยระยิบระยับในหมู่ดาว...จะเป็นจริงสักครั้ง ฉันขอภาวนาแค่ได้อยู่เคียงข้าง ' เขา ' คนนั้นตลอดไป
May 15 2020 09:11 AM